Elizabeth Thompson (58), stadsraadslid van Kaapstad en Lifeline-berader, eindig dikwels haar motiveringspraatjies só: "I've turned my stumbling blocks into stepping stones."Ná 'n traumatiese huwelik en 'n egskeiding wat haar eers in 'n diepe depressie gedompel het, is sy vandag 'n vervulde vrou wat vele hoogtes bereik het.

OOMBLIK VAN WAARHEID
"Vyftien jaar gelede het ek besef ek het twee opsies: Óf ek moet alleen aan my huwelik werk en red wat ek kan, óf ek moet wegstap voor ek breekpunt bereik. My seuns was toe 23, 18 en 12, en my dogter 7 jaar oud. Ná jare van: 'Wat gaan my familie sê, wat as God my straf, hoe verduidelik ek dit aan my predikant, wat van die kinders?' het ek geweet: Ek moes aan myself dink, of ek gaan ten gronde.

"Jare se seerkry het sy merk gelaat: my ma se dood toe ek vyf was, seksuele mishandeling deur 'n oom waaroor ek nooit kon praat nie, en grootwordjarr in 'n huis waar drankmisbruik, vuil
taal en fisieke mishandeling alledaags was. Minderwaardigheid en 'n gebrek aan selfvertroue het gelei tot verkeerde verhoudingsbesluite. Jy soek aanvaarding. Jy trou met die eerste man wat sê hy's lief vir jou. Net omweer dieselfde hartseer te beleef. My tweede egskeiding was op 43."

DEURBRAAK
"Ek was 25 jaar by 'n maatskappy in 'n goeie pos as finansiële bestuurder, en
ek het gedink ek sal dit altyd doen, al
was dit nie vervullend nie. Ek was vyf
jaar geskei toe die deurbraak kom by 'n
Lifeline-beradingskursus. Ek kon eers
nie verder as my eie pyn sien nie,maar
dáár het ek besef dat ek tot meer in
staat is, dat ek my toekoms kan bepaal
en dat my verhouding met God my
fokus moet word. Ek het op 50 bedank
vir 'n nuwe beroep in MIV-opleiding
en berading."
OM 'N VERSKIL TE MAAK
"Ek is onder meer vir navorsing na
Uganda. Daar leef mense ten spyte van
armoede en MIV met waardigheid en
trots. Ek het gedink as hulle só kan
leef, hoekom bly ek vashou aan wat
almal aan my gedoen het? Hoekom
bejammer ek myself? Dit het my
geïnspireer om vorentoe te beweeg.
"Ek is in 2006 verkies tot burgemeestersbestuurslid
vir openbare vervoer,
paaie en groot projekte, 'n posisie wat
nog nie voorheen deur 'n vrou beklee
is nie.Dis 'n portefeulje wat skrik vir
niks. Ek het 'n vol program, sagkens
gestel! Ek waardeer die geleenthede
wat dit behels, maar ek sal altyd nederig
bly en ek respekteer almal - elkeen het
erkenning nodig.Mense sê altyd ek is te
gaaf om 'n politikus te wees! "
SLEUTEL TOT GELUK
"Ek moes eers leer dat ek sélf waardig
is, ek moes groei en werk deur alles
(met wonderlike sielkundige hulp) voor
ek kon opstaan. Ek kyk nie meer terug
nie, ek besef dis die pad wat ek moes
stap om te komwaar ek vandag is. Die
leemte in my is uiteindelik gevul."
WAT EK GELEER HET
Maak vrede met jou verlede, al is dit
moeilik.
Wees lief vir jouself en glo in jou eie
vermoëns.
Ken en bestuur jou emosies sodat jy
ander s'n kan verstaan en hanteer.
Wees soms selfsugtig en stel jouself
eerste. Ek leef eenvoudig, maar geniet
'n Leon Schuster-fliek, 'n manikuur,
groenboontjiebredie saam met my
kinders en stap in die berg.
Moenie bang wees om weer lief te hê
nie, al is daar geen waarborge nie.
Sekere goed kan net jy alleen beveg.
Maar toe 'n geweldige depressie my in
'n stadium tref, het die ondersteuning
van my kinders my deurgedra. Nou nog.
Moenie terugstaan vir die lewe se
uitdagings nie.