Ek lees die artikel “Bly of skei?”. Maar hy het reeds besluit om te skei, sonder om te probeer ná 21 jaar. Dis ’n seer. Die seerste seer nog! Vernedering, verwerping, versplintering, gekraak, gebreek, geknak. Sy redes? Geloof, skoonouers, personeel, gevoelens, hy het my nie meer lief nie, hy’s net moeg vir my. Ook dat hy "nog dinge wil doen voor hy 50 is". Ek het gedroom van dinge sáám doen, óns drome, óns ideale, óns saamwees, óns oudword. Dis nou versplinterde glasstukke. Maar saam met die seer gee God my die versekering dat niemand sy geluk op ander se ongeluk kan bou nie. Tersia, Pretoria