LISE VRA: Hierdie week in ons RSG (Radio Sonder Grense)-episode (Dinsdagaand 23:05), het ons die onderwerp ontrouheid in verhoudings bespreek. Ons het vir Bennie (56), wat vir ons sy verhaal vertel het, ontmoet. Ontrouheid kom algemeen in verhoudings voor en lei tot baie egskeidings. Louis, hoekom kom ontrouheid so baie in verhoudings voor?

LOUIS ANTWOORD:  Ek dink daar is net soveel antwoorde op dié vraag as wat daar mense in die wêreld is. Dit lyk asof mense se oë in ons moderne era makliker dwaal.  Die beskikbaarheid van tegnologie, waardes wat al hoe meer buigsaam raak, en ‘n wêreldwye bevolkingsontploffing veroorsaak eenvoudig net baie meer opsies. Verhoudings kom ook weens eksterne omstandighede soos finansies, werksgeleenthede en onsekerheid al hoe meer onder druk, wat veroorsaak dat mense makliker ‘n uitkoms wil vind deur te “ontsnap”.

LISE VRA : Wat moet jy doen as jy vermoed dat jou lewensmaat ontrou was?

LOUIS ANTWOORD: As jy dit regtig vermoed, is daar seker geen ander manier as om dit direk aan te spreek nie. Dit beteken nie noodwendig dat jy reg is in jou aanname nie, maar dit help ook nie om heeltyd met die onsekerheid saam te leef nie. Die probleem kom in by hóé jy dit doen, aangesien dit baie maklik tot konflik kan lei.

Ek sou voorstel dat jy jou vrees op ‘n mooi manier uitspreek, sonder om die persoon te beskuldig.  Verduidelik dat jy onseker voel, dat jy vermoed dat jou lewensmaat ontrou is, maar dat dit nie noodwendig die geval is nie. Onsekerheid in 'n verhouding is gewoonlik ‘n aanduiding van iets wat in verhouding verkeerd is en nie noodwendig net een persoon se skuld nie.

LISE VRA:  Indien daar dan inderdaad ontrouheid is, hoe hanteer jy dit?

LOUIS ANTWOORD: Jy moet onthou dat ontrouheid omtrent altyd in spesifieke omstandighede gebeur, al is dit aanvanklik moeilik om te besef. As jy dus oor die ergste seer is, vat so bietjie tyd om mooi te dink. Al het hy/sy beslis verkeerd opgetree, wat sê dit van die verhouding? En wat is jou aandeel in die probleem in die verhouding? Die meeste mense bedoel nie om ander mense seer te maak nie, en tree maar gewoonlik op sonder om mooi te dink. Al het jy dan die reg om die ander persoon te blameer, sal dit goed wees om net eers die probleem van alle kante te bekyk vóórdat jy oorhaastige besluite maak.

LISE VRA: Kan ‘n verhouding gered word nadat iemand in die verhouding ontrou was?

LOUIS ANTWOORD: Vir seker, maar daar is ‘n paar voorwaardes. Eerstens is dit belangrik dat albei partye ál die kaarte op die tafel sit en openlik is. Die party wat oor die tou getrap het, moet dit erken, en ook erken dat dit heeltemal verkeerd was. Dit is ook nodig dat dié party verduidelik wat presies in sy/haar kop aangegaan het en waarom hy/sy dit gedoen het. Tweedens is dit vir die party nodig om te sê of hy/sy nog in die huwelik of verhouding wil bly, en vergewe wil word. Indien nie, kan jy tog niks daaraan doen nie. In die meeste gevalle wil albei partye gewoonlik die verhouding red, en dan moet jy besluit of jy bereid is om te vergewe. Dit hoef nie dadelik te gebeur nie, jy kan selfs eers ‘n sekere tyd neem om te besluit. As jy wel bereid is, mag jy natuurlik ook sekere billike voorwaardes stel, soos dat jy wil weet wat presies gebeur het en dat jy die versekering soek dat dit nie weer gaan gebeur nie.

Wat hier báie belangrik is, is dat jy jou tyd moet neem om mooi te dink en te besluit. As jy op die punt kom waar jy sê jy vergewe, dan moet jy dit bedoel. Jy kan dan nie oor ‘n jaar weer sy/haar oortreding ophaal as julle byvoorbeeld ‘n argument oor die kinders het nie - niemand kan vir áltyd met ‘n swaard oor die kop leef nie. Dit bly jou keuse, maar wees ook menslik.

Louis en Lise

LISE: Indien jy die regstreekse uitsending van hierdie program op RSG gemis het, kan jy na die potgooi luister op RSG se webwerf: www.rsg.co.za.

WAAR KAN EK VRAE VRA/MY STORIE VERTEL?