LOUIS:  Ek kry dikwels te doen met paartjies wat hulle sielkundig op die huwelik wil voorberei. In die verlede het daar ‘n stigma aan so ‘n besluit gekleef, want dit kon dalk daarop dui dat daar “fout” is met die paartjie of hul verhouding.  Verhoudings en huwelike is tans wêreldwyd onder druk en mense besef toenemend dat dit nie net die geestelike komponent is wat ‘n rol in hul verhouding speel nie, maar ook die sielkundige komponent.

Sielkundiges volg verskillende benaderings in so ‘n proses. Die paartjie behoort dus vooraf vir die sielkundige te vra wat sy of haar werkwyse is en dan self besluit of hulle daarmee kan inval. Oorwegend sal dit die sielkundige se doel wees om wedersydse begrip by die paartjie te bevorder en kommunikasie glad te laat verloop. Hy of sy sal ook potensïele probleme identifiseer en dit saam met die paartjie probeer oplos.  Die verhouding word dan die klïent, en nie die individue nie.

[box:full:grey:both]

[/box]

LISE VRA: Sou jy sê dis belangrik om voor te berei?

LOUIS ANTWOORD: Baie beslis.  M.i. het paartjies wat tyd bestee aan die hantering van ‘n toekomstige of selfs huidige verhouding, ‘n baie beter kans op sukses. Daar is net te veel faktore wat negatief op ‘n verhouding kan inwerk, en hoe beter die voorbereiding, hoe groter die kans op ‘n geslaagde verhouding. Dit is normaal vir mense om verlief te raak en te trou, maar te veel paartjies ontdek later dat daar aspekte van ‘n verhouding is wat hulle nie eens geweet het bestaan nie. Let maar op die hoë egskeidingsyfer. Niemand trou om te skei nie, en tog gebeur dit daagliks.

[box:full:grey:both]

[/box]

LISE: Wat is die belangrikste ding wat mense moet weet voor hulle ‘n ernstige verhouding aangaan?

LOUIS:  Ek glo daar is ‘n paar kernaspekte waarna ‘n mens moet kyk:

  • Basiese voorkeur en persoonlikheid:  Al dink ons ons ken iemand deur en deur, is dit in die meeste gevalle glad nie die geval nie. Ons siening van ‘n ander persoon is dikwels op aannames gegrond. Dit is dus noodsaaklik dat jy sal verstaan wie die persoon is met wie jy wil trou. Jy maak dan die keuse om die persoon só te aanvaar en nie later te probeer verander nie.
  • Kommunikasie: Dit is die goue sleutel tot enige verhouding.  Almal weet dit, maar min doen iets daaromtrent. Onder diegene wat wel die erns hiervan besef, is daar ook min wat die basiese reëls van kommunikasie nakom. ‘n Mens moet die reëls leer, anders kan jy by voorbaat totsiens sê aan die verhouding.
  • Kontraktering: Dit gebeur toenemend dat twee mense mekaar later in ‘n verhouding kwalik neem dat daar nie aan hul individuele verwagtinge voldoen word nie. Maar weet jy waarvoor jy jou ingelaat het? Het jy ‘n presiese oooreenkoms met jou maat aangegaan oor hoe julle (byvoorbeeld) julle kinders gaan hanteer? Bestaan daar ‘n “kontrak” tussen julle van wat vir jou aanvaarbaar is en wat nie? Mense verwag van hulle maats om dit sommer vanself te weet en voel dan veronreg as dit nie so is nie. Mense wat nie regtig weet wat hulle “deal” met hulle maat is nie, se verhouding kry gewoonlik swaar en kan kort voor lank verbrokkel.

[box:full:red:both]

WAAR KAN EK VRAE VRA/MY STORIE VERTEL?

[/box]