Ouderdom is onafwendbaar. So seker as wat die son opkom en die maan skyn, gaan die meeste mense se lewensgehalte mettertyd afneem. Hoe gemaak as jy nog baie fiks en gesond is, maar moet aftree omdat jy middeljarig en ’n risiko vir die maatskappy is? Toe ek my brief van die maatskappy ontvang waarin hulle my in kennis stel dat ek binne die volgende jaar moet aftree omdat ek die aftree-ouderdom bereik het, het ek nogal ’n gevoel van geweldige opwinding ervaar. Nou sal ek alles kan doen waarvoor ek nog nooit tyd gehad het nie. Ek kan soggens lekker laat slaap, gym toe gaan en tyd saam met my geliefdes deurbring. Tyd wat ek nooit gehad het nie, omdat ek my lewe lank werk en dit altyd my prioriteit naas my geliefdes is. Deesdae tree senior burgers al hoe vroeër af, ongeag al hul kennis, deursettingsvermoë en leierseienskappe. Sommiges voel dat dit ’n onredelike stap is,aangesien hulle nog kans sien om vir baie jare dieselfde produktiwiteit te hê en ’n aanwins vir hul maatskappy kan wees. Ek glo ouer mense bied dikwels stabiliteit in ’n organisasie. Hul ervaring gee hulle ’n voorsprong, maar hul aanpasbaarheid neem soms af. Ek stel voor: moenie jou kennis en jou ondervinding vir jouself hou nie. Dra dit oor aan die jonger mense vir wie jy moet plek maak. Help hulle sodat hulle ’n groot aanwins vir Suid-Afrika kan wees. Moet dit nooit weerhou van jong mense met potensiaal nie. Glo in hul potensiaal.
Ek glo natuurlik dat ouer mense jong mense se talente oopkop moet benader. Ons leef in ’n moderne era. Dus moet ons van die jong mense se idees, talente en sieninge gebruik maak en dit implimenteer. Jonger talent met potensiaal moet in alle opsigte benut word. Dis hulle wat SA in ’n vreedsame en veilige land kan verander. Hul idees is meer gekonsentreerd op die moderne leefwyse en dit kan ’n fenominale verskil op alle vlakke maak. Ek glo ook dat jy in die hedendaagse tye modern in jou denke moet wees. Dan sal daardie wysheid en ervaring wat jy tydens jou diensjare opgebou het, tot sy reg kom. Ons wat aftrede bereik het en wat nou moet gaan, kan ’n positiewe bydrae tot die gemeenskap maak, maar dit hang slegs van ons bereidwilligheid af. Ek erken dat die gedagte van aftrede nie altyd positiewe denke bring nie, want jy voel of jy nou niks meer gaan beteken nie en jou kennis gaan nou net van verbygaande aard wees. Dit is nou die tyd om na ’n nuttige lewe te strewe, want ons kan op verskeie vlakke stimulering ondervind. Ek erken ons wêreld gaan kleiner word, maar wie weet, daarbuite wag dalk vir ons groter uitdagings om ons talente in die gemeenskap te gebruik. Gesonde sosialisering bly so belangrik. Bly in kontak met gemeenskapsaktiwiteite, raak betrokke by welsynsorganisasies. Jou ondervinding, kennis en wysheid kan iemand anders se lewe positief verander. Geniet jou aftrede asof dit ’n nuwe lewenservaring gaan wees. Miskien kom al jou ander talente na vore, veral dit waarvoor jy nog nooit tyd gehad het of kans gesien het nie. Ek gaan! Ek weet nie van jou nie! * SARIE is ook digitaal beskikbaar op www.zinio.com en www.kalahari.net