Die Tandembox intivo-laaimeganismes van Blum is nou vir die plaaslike mark beskikbaar by die Eclipse-winkels. Dit kan die inrig van stoorplek in verskillende dele van die huis soveel makliker maak, hetsy vir die badkamer, kombuis of leefkamer. Kry sommer terselfdertyd onder meer laaiverdelers, wat help om jou laaie netjies te hou. Beskikbaar by Eclipse-winkels landwyd. Rig navrae by hul hoofkantoor: 011 444 8118 of www.eclipsegroup.co.za.