Beplan jou galery-muur só:

Kry die formasie vir jou raamgalery só makliker reg – dit voorkom ook dat jy spykers op verkeerde plekke inkap:

Pak die rame op die vloer of op ’n groot tafel en knip bruinpapier uit in elkeen se grootte. Plak dié bruinpapiervorms met maskeerband op die muur. Nou kan jy die “rame” maklik rondskuif. Wanneer jy tevrede is, kap die spykers volgens die papiervorms in en hang elke raam op sy plek.

WENK 1: Te veel rame vir jou galery? Laat ’n paar teen die muur leun vir ’n informeel-stylvolle gevoel.

WENK 2: Dit is makliker om portrette te hang as jy met ’n reguit lyn onder of bo en aan die een kant van jou galery-muur werk.