Illustrasie

SARIE-Junie 2010

Brei is nie net top-ontspanning nie - dis nou weer hoogmode! Hier's 'n maklike patroon om jou aan die gang te sit:

Kabelkussing

Voltooide grootte: 50 x 50 cm

Benodigdhede

5 bolle elle Pure New Wool (kleur Brown)
Breipenne van7mm
Kabelpengl vlg 4 ste op 'n kabelpen
en hou agter werk. 

Spanning
19 steke en 20 rye oor kabelpatroon
met penne van7mm=10 cm

Brei-afkortings

Aw - aweregs
br - brei
gl - glip
h/aan(af) - heg aan(af)
her - herhaal
r - regs
st(e) - steek(steke)
vlg - volgende

Brei so

Voorkant H/aan 80 ste. Br 10 rye rif (2 r, 2 aw). Begin met kabelpatroon (oor 10 rye):Vlg ry: Br 6 aw, (8 r, 12 aw), her tot laaste 14 ste, eindig met 8 r en 6 aw. 2e ry: Br soos ste voorkom. 3e ry: Aw 6, (gl vlg 4 ste op 'n kabelpen en hou agter werk, r vlg 4 ste op breipen, r daarna ste op kabelpen, aw 12 ste); her tot einde van ry. Vlg 7 rye: Br ste soos dit voorkom. Herhaal die 10 kabelrye 8 keer en eindig met 10 rye rif. Br die agterkant van kussing dieselfde.

Brei kabel só: gl vlg 4 ste op 'n kabelpen en hou agter werk.

Illustrasie