Voltooide grootte
50 x 50 cm

Benodigdhede

 • 5 bolle elle Pure New Wool (kleur Brown)
 • Breipenne van7mm
 • Kabelpen
 • Spanning
 • 19 steke en 20 rye oor kabelpatroon met penne van7mm=10 cm

Brei SÓ

 • Voorkant H/aan 80 ste. Br 10 rye rif (2 r, 2 aw).
 • Begin met kabelpatroon (oor 10 rye):
 • Vlg ry: Br 6 aw, (8 r, 12 aw), her tot laaste 14 ste, eindig met 8 r en 6 aw.
 • 2e ry: Br soos ste voorkom.
 • 3e ry: Aw 6, (gl vlg 4 ste op 'n kabelpen en hou agter werk, r vlg 4 ste op breipen, r daarna ste op kabelpen, aw 12 ste); her tot einde van ry.
 • Vlg 7 rye: Br ste soos dit voorkom.
 • Herhaal die 10 kabelrye 8 keer en eindig met 10 rye rif.  
 • Br die agterkant van kussing dieselfde.

Afwerking
Werk kussing rondom toe, maar laat 'n opening vir die vulkussing. Plaas vulkussing in sloop en werk opening toe.

Brei Afkortings
Aw - aweregs

br - brei

gl - glip

h/aan(af) - heg aan(af)?

her - herhaal?

r - regs?

st(e) - steek(steke)?

vlg - volgende

Wenk
Maak jou breipenne met 'n rekkie aan mekaar vas as jy klaar gebrei het. Dit keer dat jy na verlore breipenne moet soek.

Brei so Brei kabel so:
Gl vlg 4 ste op 'n kabelpen en hou agter werk.

Speld 'n mooi gehekelde blom (R110 van Projekt, beskikbaar by Heartworks) op 'n kussing vas.

Gaan snuffel op www.knit1.net rond vir gratis breipatrone.