GROOTTE
Pas ’n gemiddelde grootte kop van ’n volwasse vrou.

BENODIGDHEDE
2 x 50 g-bolle van enige Elle dubbelbreidraad; 4 mm- en 3,25 mm-breipenne; breispelde.

SPANNING
22 ste en 42 rye in rif-pat met 4 mm-breipenne = 10 cm.

AFKORTINGS
Aw – aweregs; dies – dieselfde; fats – fatsoeneer; h/aan(af) – heg aan(af); her – herhaal; m1 – maak 1 streek; r – regs; rif – riffelsteek; RK- regte kant; st(e) – steek(steke); tes – tesame; VK – verkeerde kant; vlg – volgende.

BREI SÓ:


Oorflappe (beide dies): H/aan 3 ste met 4 mm-breipenne. 1e ry: (RK) R tot einde. 2e ry: R 1, aw 1, r 1. 3e ry: R 1, m1, r 1, m1, r 1. 5 ste. 4e ry: R 1, m1aw, r1onder, aw 1, r1onder, m1aw, r 1. 7 ste. 5e ry: R 1, m1, r tot by laaste st, m1, r 1. 9 ste. 6e ry: R 1, m1aw, r1onder, *aw 1, r1onder, her van * tot by laaste st, m1aw, r 1. 11 ste. 7e ry: R 1, m1, r tot by laaste st, m1, r 1. 13 ste. 8e ry: Aw 1, r 1, *aw 1, r1onder, her van * tot by laaste 3 ste, aw 1, r 1, aw 1. 9e ry: R 1, m1, r tot by laaste st, m1, r 1. 15 ste. 10e ry: R 1, *aw 1, r1onder, her van * tot by laaste 2 ste, aw 1, r 1. Her die laaste 4 rye. 19 ste. Brei soos volg verder: 1e ry: R. 2e ry: R 1, *aw 1, r1onder, her van * tot by laaste 2 ste, aw 1, r 1. Dié 2 rye vorm rif-pat. Brei nou so in pat die res van die oorflap soos volg: Brei 18 rye. Knip breidraad af en glip dié 19 ste op ’n breispeld. Jy gaan later dié ste vir die hoofdeel gebruik.

Hoofdeel: H/aan 10 ste met 4 mm-breipenne en met RK na voor, r oor 19 ste van linkeroorflap, h/aan 31 ste, met RK na voor, r oor 19 ste van regteroorflap, h/aan 10 ste. 89 ste. Vlg ry: (VK) (R 1, aw 1) 5 keer, r1onder, (aw 1, r1onder) 9 keer, aw 1, (r 1, aw 1) 15 keer, (r1onder, aw 1) 9 keer, r1onder, (aw 1, r 1) 5 keer. Brei nou so in pat die res van die mus soos volg: Gaan voort tot die hoofdeel 12 cm lank is, eindig ná ’n VK-ry. Fats bokant: Vlg ry: R 1, r3 tes, *r 3, r3 tes, her van * tot by laaste st, r 1. 59 ste. Brei 5 rye in pat. Vlg ry: R 17, (r3 tes, r 15) twee keer, r 2. 55 ste. Brei 5 rye in pat. Vlg ry: R 9, r3 tes, (r 10, r3 tes) 3 keer, r 4. 47 ste. Brei 3 rye in pat. Vlg ry: R 9, r3 tes, (r 8, r3 tes) 3 keer, r 2. 39 ste. Brei 3 rye in pat. Vlg ry: R 9, r3 tes, (r 6, r3 tes) 3 keer. 31 ste. Brei 3 rye in pat. Vlg ry: R 2, r3 tes, (r 4, r3 tes) 3 keer, r 5. 23 ste. Brei 3 rye in pat. Vlg ry: (R 2, r3 tes) 4 keer, r 3. 15 ste. Vlg ry: Aw 1, (aw3 tes) 4 keer, aw2 tes. 6 ste. Knip breidraad af, ryg breidraad deur oorbl 6 ste, trek in en knoop vas.

Randafwerking: Tel met 3,25 mm-breipenne ste op aan die rand van die mus soos volg: Met RK na voor, begin by rand van agterste naat, tel op en r 10 ste aan aanhegrand agter, 16 ste eweredig aan eerste reguit rand van regteroorflap, 13 ste eweredig aan eerste gefatsoeneerde rand van regteroorflap, 13 ste eweredig aan tweede gefatsoeneerde rand van regteroorflap, 16 ste eweredig aan tweede reguit rand van regteroorflap, 31 ste aan aanhegrand voor, 16 ste eweredig aan eerste reguit rand van linkeroorflap, 13 ste eweredig aan eerste gefatsoeneerde rand van linkeroorflap, 13 ste eweredig aan tweede gefatsoeneerde rand van linkeroorflap, 16 ste eweredig aan tweede reguit rand van linkeroorflap en 10 ste aan aanhegrand agter. 167 ste. H/af r-gewys.

Afwerking:
Werk agterste naat toe. Bedek met ’n klam doek en laat droog word.