Grootte

  • Pas borsmaa: 81 – 86(91 – 97) cm
  • Rondommaa: 90(101) cm
  • Voltooide lengt: 60(62) cm
  • Benodigdhede:8(9) bolle (50 g elk) Elle Tweed Aran; 4mm- en5mm-breipenne
  • Spannin: 18 ste en 25 rye in ks met5mmpenne = 10 cm.

Afkortings

Alt – alternatiewe;
aw – aweregs;
beg – begin;
dies –
dieselfde;
dr – draai;
fats – fatsoeneer;
gl – glip;
h/aan(af) – heg aan(af);
her – herhaal;
K8A(V) – gl vlg 4 ste op kabelpen en hou agter(voor) werk, r 4 ste van linkerpen en r daarna 4 ste van kabelpen;
ks – koussteek(br 1 ry r en vlg ry aw);
oorbl – oorblywende;
pat – patroon(steek);
rdte(s) – rondte(s);
RK – regte kant;
st(e) – steek(steke);
tes – tesame;
VK – verkeerde kant;
vlg – volgende;
vmin – verminder;
vmeer – vermeerder.

 

Brei So

  • Agterpant: H/aan 97(103) ste met4mmpenne. 1e ry: R2, *aw3, r3, her van * tot laaste 5 ste, aw3, r2. 2e ry: Aw2, r3, *aw3, r3, her van * tot laaste 2 ste, aw2. Die 2 rye = 3 x 3 rif. Rif 8 cm, eindig met ’n RKry. Vlg ry: Aw2(7), aw2 tes, [aw4(6), aw2 tes] 15(11) keer, aw3(6) = 81(91) ste. Neem 5mm-penne en br verder in ks tot werk 57(59) cm is, eindig met ’n VK-ry. Fats skouers: H/af 8(10) ste aan beg van vlg 2 rye = 65(71) ste; h/af 9(10) ste aan beg van vlg 2 rye = 47(51) ste; h/af 9(10) ste aan beg van vlg 2 rye = 29(31) ste. Laat laaste 29(31) ste op ’n steekhouer.
  • Voorpant: Br soos agterpant tot werk 49(51) cm is, eindig met ’n VK-ry. Fats hals: R33(37) cm, dr, laat oorbl 48(54) ste op ’n steekhouer. Br slegs met die 33(37) ste as vlg: Vlg ry: Aw. Br 4 rye en vmin 1 st aan halsrand in elke ry = 29(33) ste. Br 5 rye en vmin 1 st aan halsrand in vlg en elke vlg alt ry = 26(30) ste. Br verder sonder fats tot werk 57(59) cm is, eindig met ’n VK-ry. Fats skouer: Vlg ry: H/af 8(10) ste, r tot end = 18(20) ste. Vlg ry: Aw. Vlg ry: H/af 9(10) ste, r tot end = 9(10) ste. Vlg ry: Aw.H/af oorbl 9(10) ste. Met RK voor, br met oorbl 48(54) ste, gl 15(17) ste op steekhouer, las draad aan oorbl 33(37) ste en r tot end. Vlg ry: Aw. Br 4 rye en vmin1 st aan halsrand in elke ry = 29(33) ste, br 5 rye en vmin 1 st aan halsrand in vlg en elke vlg alt ry = 26(30) ste. Br sonder fats tot werk 57(59) cm is, eindig met ’n RK-ry. Fats skouer: Vlg ry: H/af 8(10)ste, aw tot end =18(20) ste. Vlg ry: R. Vlg ry: H/af 9(10) ste, aw tot end = 9(10) ste. Vlg ry: R. H/af oorbl 9(10) ste. rolhals: Werk regterskouernaat toe. Met RK voor, neem 4mm-penne, tel op en r23 ste ewerediglangs linkerhalsrand, r15(17) ste van steekhouer, tel op en r23 ste eweredig langsregterhalsrand, r29(31) ste op steekhouer van hals agter = 90(94) ste. 1e ry: R2,* vmeer in vlg st aw-gewys, aw 1, vmeer in vlg st r-gewys, r1, her van * tot laaste 4 ste, vmeer in vlg st aw-gewys, aw1, r2 = 133(139) ste. Beg met 2e ry van 3 x 3 rif en br in rif tot rolhals 15 cm is. H/af rifgewys.
  • Armsgatrif (albei dieselfde): Werk linkerskouer- en rolhalsnaat toe. Merk 22(24) cm vanaf skouernaat af aan voor- en agterpant. Met RK voor, neem4mm-penne, tel op en r97(109) ste eweredig tussen merkers. Rif 3 x 3 vir 4 cmen h/af alle ste rifgewys.
  • Afwerking: Werk synate toe. Speld trui volgens mate uit op ’n klam doek en los om droog te word.