Benodigdhede: 6 bolle (50 g elk) grys (A) en 1 bol liggrys (B) van Elle Family Knit; 4 mm- en 5,5 mm-breipenne; 1 kabelpen; 'n stel van vier 3,25 mm en 3,75 mm knoplose penne;  'n 5,5 mm sirkelpen.

 Grootte: Serp: sowat 15 cm wyd en 180 cm lank. Handsak: Sowat 30 cm wyd en 25 cm hoog. Handskoene: Volwasse grootte.

 Spanning: 22 ste en 30 rye = 10 cm oor koussteek met 4 mm-penne. 15 ste en 21 rye = 10 cm oor koussteek met 5,5 mm-penne en 'n dubbele draad.

 Afkortings: Alt- alternatiewe; aw - aweregs; beg - begin; dies - dieselfde; dr - draai; fats- fatsoeneer; gl - glip; h/aan(af) - heg aan(af); her - herhaal; ; K8A(V) - gl vlg 4 ste op kabelpen en hou agter(voor) werk, r 4ste van linkerpen en r daarna 4 ste van kabelpen; ks - koussteek(br 1 ry r en vlg ry aw); oorbl - oorblywende; pat - patroon(steek); rdte(s) - rondte(s); RK- regte kant; st(e) - steek(steke); tes - tesame; VK - verkeerde kant; vlg - volgende; vmin - verminder; vmeer - vermeerder.

SERP

(Jy kan ook die serp met 5 mm-penne brei vir 'n losser voorkoms).

 H/aan 46 ste met 4 mm-penne en liggrys (B). Verander na grys (A) en br in ks vir 12 cm, eindig met 'n VK-ry. *Vlg ry: R3, (K8A) 5 keer, r3. Ks nog  5 rye, beg met 'n aw-ry. Vlg ry: R7, (K8V) 4 keer, r7. Ks 5 rye, beg met 'n aw-ry. Her van * nog een keer. Vlg ry: R11, (K8A) 3 keer, r11. Ks 5 rye, beg met aw-ry. Vlg ry: R19, K8V, r19. Br reguit in ks, beg met 'n aw-ry tot werk sowat 158 cm is, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: R19, K8A, r19. Ks 5 rye, beg met 'n aw-ry. Vlg ry: R11, (K8V) 3 keer, r11. Ks 5 rye, beg met 'n aw-ry. *Vlg ry: R7, (K8A) 4 keer, r7. Ks 5 rye, beg met 'n aw-ry. Vlg ry: R3, (K8V) 5 keer, r3. Ks 5 rye, beg met 'n aw-ry. Her van * nog een keer. Br reguit verder in ks, beg met 'n aw-ry tot werk 180 cm is, eindig met 'n VK-ry. Verander na (B) en h/af alle ste.

HANDSAK

(Br voor- en agterkant dieselfde)

H/aan 46 ste met 5,5 mm-penne en 'n dubbele draad van A. Ks reguit vir 25 cm, eindig met 'n VK-ry en h/af alle ste. Handvatsel: (Brei dit in die rondte) H/aan 5 ste met sirkelpen van 5,5-mm en 'n dubbele draad van B. Vlg ry:R. Moenie dr nie, skuif ste na ander punt van pen en br in rondte tot werk sowat 45 cm. H/af alle ste. Versiering: H/aan 8 ste met 5,5 mm-penne en 'n dubbele draad van B. Ks tot werk so breed is soos voorkant van sakkie, h/af. Afwerking: Plaas voor- en agterkant met RK teen mekaar en werk om 3 sye toe. Werk handvatselpunte in elke hoek vas. Neem A en werk versiering met lang oorhandsteke op voorkant (kyk na foto) vas. Indien verkies, verstewig sakkie met 'n materiaalvoering.

HANDSKOENE

(br twee)

Neem 'n stel van vier 3,25 mm knoplose penne en h/aan 16 ste op elk van die 3 penne = 48 ste. Merk die beg van 1e rdte en br 8 rdtes dubbelrif (r2, aw2), vmeer 1 st op 1e pen van laaste rdte = 49 ste. Verander na 'n stel van vier 3,75 mm knoplose penne en herrangskik ste as volg: gl 4 ste aan beg van 2e pen oor op einde van 1e pen, 2 ste aan beg van 3e pen oor op einde van 2e pen (=21 ste op 1e pen en 14 ste op 2e en 3e penne). Ks tot werk 10 cm is. Herrangskik ste as volg: Gl laaste 5 ste van 3e pen oor op beg van 1e pen, 1e st op 2e pen tot end van 1e pen (=27 ste op 1e pen, 13 ste op 2e pen en 9 ste op 3e pen). Br 3 rye. Fatsoeneer duim: Vlg rdte: R1, vmeer in vlg st, r3, vmeer in vlg st, r tot end. Br 3 rdtes. Vlg rdte: R1, vmeer in vlg st, r5, vmeer in vlg st, r tot end. Hou aan met vmeer in elke 4e rdte, br 2 ekstra ste tussen vmeer ste tot daar 58 ste is. Br 3 rdtes. Vlg rdte: 1e pen: r2, gl vlg 13 ste oor op 'n kontrasbreidraad, h/aan 3 ste, r tot end = 48 ste. Br 10 rdtes. Neem 'n stel van vier 3,25 mm knoplose penne en br in dubbelrif vir 6 rdtes, h/af alle ste. Duim: Neem 'n stel van vier 3,25 mm knoplose penne, gl ste van kontrasdraad oor op penne, las draad, tel op en r 3 ste van vorige aangehegde ste = 16 ste. Verdeel ste tussen 3 penne. Br in dubbelrif vir 8 rdtes, h/af alle ste.