1.    Rugkant oortreksel: Heg steke aan volgens jou stoel se afmetings en brei afwisselend met 6 omgekeerde koussteke tussen ‘n 2-kabel- en 6-kabelpatroon.
Brei koussteek 2.    6 –kabelpatroon: Skuif 3 steke oor op kabelpen
Brei koussteek 3.    Hou kabelpen waarop 3 steke is agter werk
Brei koussteek 4.    Regs 3 steke op linkerpen
Brei koussteek 5.    Regs 3 steke op kabelpen om 6-kabelpatroon te voltooi
Brei koussteek 6.    2-kabelpatroon: Skuif 1 steek op ‘n kabelpen
Brei koussteek 7.    Hou kabelpen met 1 steek agter werk en regs 1 steek op linkerpen
Brei koussteek 8.    Regs 1 steek op kabelpen