Die kabeltruie kan met of sonder moue gebrei word en pas van klein tot groot.

Grootte

Pas borsmaat 61/66 [71/76; 81/86; 91/97; 102/107;112/117] cm

Rondommaat 72 [82; 92; 103; 113; 123] cm

Volle lengte 46 [54; 60; 72; 74; 76] cm

Mounaat-lengte 33 [41;46; 47; 50; 52] cm

Benodighede

Langmou-oortrui 7 [9; 11; 14; 15; 17] x 50 g-bolle Elle Classic Wool Aran;

Moulose oortrui 5 [6; 7; 10; 11; 12] x 50 g-bolle Elle Classic Wool Aran;

5 mm- en 4 mm-breipenne; kabelpen; breispelde; haakspeld.

Let wel: Die oorspronklike Aran-draad met spikkel is van die mark af.

Spanning

Kabelpaneel (12 ste) = 3,5 cm;

18 ste en 24 rye in ks met 5 mm-breipenne = 10 cm.

Brei-afkortings

Adl – agter deur lus; alt – alternatiewe(lik); AP – agterpant; aw – aweregs; beg – begin; dies – dieselfde; dr – draai; dv – draad voor; fats – fatsoeneer; gl – glip; grto – glip 1 st, r 1, trek glipsteek oor; h/aan(af) – heg aan(af); her – herhaal; K6/A(V)= Kabel6/agter(voor) = glip vlg 3 ste op kabelpen en hou agter (voor) werk, r 3, r 3 van kabelpen ;  oorbl – oorblywende;  pat – patroon; r – regs; RK – regte kant; rif – riffelsteek; st(e) – steek(steke); tes – tesame; tglso – trek glipsteek oor; VK – verkeerde kant; vlg – volgende;  vmeer – vermeerder; vmin – verminder;  weersk - weerskante

Brei só

Langmou-oortrui

Agterpant

H/aan 82 [90; 98; 114; 122; 130] ste met 4 mm-breipenne. 1e ry: * R 2, aw 2, her van * tot by laaste 2 ste, r 2. 2e ry: Aw 2, * r 2, aw 2, her van * tot einde. Na dié 2 rye word nou verwys as dubbelrif. Brei 4 [4; 5; 5; 6; 6] cm in dubbelrif,eindig met ’n RK-ry. vlg ry: Rif tot einde en vmeer 0 [0; 2; 1; 2; 2]ste eweredig in ry slegs vir 3e, 4e, 5e en 6e groottes. 82 [90; 100; 115; 124; 132] ste. Gaan oor na 5 mm-breipenne en brei soos volg verder: 1e ry: R 11 [13; 14; 15; 18; 19], * aw 2, r 12, aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], her van * tot by laaste 5 [5; 2; 8; 10; 9] ste, r 5 [5; 2;8; 10; 9]. 2e ry: Aw 5 [5; 2; 8; 10; 9], * aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw12, r 2, her van * tot by laaste 11 [13; 14; 15; 18; 19] ste, aw 11[13; 14; 15; 18; 19]. 3e ry: R 11 [13; 14; 15; 18; 19], * aw 2, K6A,K6V, aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], her van * tot by laaste 5 [5; 2; 8; 10; 9] ste, r 5 [5; 2; 8; 10; 9]. 4e ry: Soos 2e ry. 5e ry: Soos 1e ry. 6e ry: Aw 5 [5; 2; 8; 10; 9], * aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 12, r 2, her van * tot by laaste 11 [13; 14; 15; 18; 19] ste, aw 11 [13; 14; 15; 18; 19]. Van 1e tot 6e ry stel pat vas. Hou pat so korrek vol en brei tot AP 30 [36; 40; 47; 47; 47] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. **

Fats mousgate Brei 9 [9; 9; 9; 10; 10] rye en vmin 1 st aan weersk in elke ry. 64 [72; 82; 97; 104; 112] ste. Brei sonder fats verder tot mousgate 16 [18; 20; 25; 27; 29] cm lank is, eindig met ’n RK-ry. Vlg ry: Aw 2 [4; 5; 6; 8; 9], r 2, aw 1, (aw 2 tes) 5 keer, aw 1, r 2, * aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw1, (aw 2 tes) 5 keer, aw1, r 2, * her van * tot * 0 [0; 0; 1; 1; 1] keer, aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 1, (aw 2 tes) 5 keer, aw 1, r 2, aw 2 [4; 5; 6; 8; 9]. 49 [57; 67; 77; 84; 92] ste.

Fats skouers H/af 7 [8; 10; 12; 13; 14] ste aan beg van vlg 2 rye. 35 [41; 47; 53; 58; 64] ste. H/af 7 [9; 10; 12; 14; 15] ste aan beg van vlg 2 rye. 21 [23; 27; 29; 30; 34] ste. H/af oorbl 21 [23; 27; 29;30; 34] ste.

Voorpant

Brei soos agterpant tot by **.

Fats mousgate Brei 8 [9; 9; 9; 10; 10] rye en vmin 1 st aan weersk in elke ry. 66 [72; 82; 97; 104; 112] ste. Brei nog 0 [1; 1; 1; 4; 4] rye sonder fatsoenering.

Verdeel vir hals Vlg ry: (R 2 tes) 1 [0; 0; 0; 0; 0] keer, pat 29 [34; 39; 46; 50; 54], r 2 tes, draai, laat oorbl 33 [36; 41; 49; 52; 56] ste op ’n breispeld. Brei slegs oor dié 31 [35; 40; 47; 51; 55] ste soos volg verder: Vlg ry: (Aw 2 tes) 1 [0; 0; 0; 0; 0] keer, pat tot einde. 30 [35; 40; 47; 51; 55] ste. Brei 21 [25; 29; 28; 32; 34] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg alt ry. 19 [22; 25; 33; 35;38] ste. Slegs vir 4e, 5e en 6e groottes Brei [13; 9; 13] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg 4e ry. [29; 32; 34] ste. Vir al 6 groottes Brei sonder fats verder tot mousgat 16 [18; 20; 25; 27; 29] cm lank is, eindig met ’n RK-ry. Vlg ry: Aw 1 [2; 4; 7; 8; 9], r 2, aw 1, (aw 2 tes) 5 keer, aw 1, r 2, aw 2 [4; 5; 6; 8; 9]. 14 [17;20; 24; 27; 29] ste.

Fats skouer Vlg ry: H/af 7 [8; 10; 12; 13; 14] ste, pat tot einde. 7 [9; 10; 12; 14; 15] ste. Vlg ry: Pat. H/af oorbl 7 [9; 10; 12; 14; 15] ste. Met RK na voor, brei oor oorbl 33 [36; 41; 49; 52; 56] ste, glip 0 [0; 0; 1; 0; 0] st op ’n haakspeld, las breidraad aan oorbl 33 [36; 41; 48; 52; 56] ste en brei soos volg verder: Vlg ry: R 2 tes, pat tot by laaste 2 [0; 0; 0; 0; 0] ste, (r 2 tes) 1 [0; 0; 0; 0; 0] keer. 31 [35; 40; 47; 51; 55] ste. Vlg ry: Pat tot by laaste 2 [0; 0; 0; 0; 0] ste, (aw 2 tes) 1 [0; 0; 0; 0; 0] keer. 30 [35; 40; 47; 51; 55] ste. Brei 21 [25; 29; 28; 32; 34] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg alt ry. 19 [22; 25; 33; 35; 38] ste. Slegs vir 4e, 5e en 6e groottes Brei [13; 9; 13] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg 4e ry. [29; 32; 34] ste. Vir al 6 groottes Brei sonder fats verder tot mousgat 16 [18; 20; 25; 27; 29] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. Vlg ry: R 1 [2; 4; 7; 8; 9], aw 2, r 1, (r 2 tes) 5 keer, r 1, aw 2, r 2 [4; 5; 6; 8; 9]. 14 [17; 20; 24; 27; 29] ste.

Fats skouer Vlg ry: H/af 7 [8; 10; 12; 13; 14] ste, pat tot einde. 7 [9; 10; 12; 14; 15] ste. Vlg ry: Pat. H/af oorbl 7 [9; 10; 12; 14; 15] ste.

Moue (albei dies)

H/aan 50 [54; 58; 66; 74; 78] ste met4 mm-breipenne, 3 [3; 4; 4; 4; 4] cm in dubbelrif, eindig met ’n RK-ry. Slegs vir 1e, 2e, 3e, 4e en 6e groottes Vlg ry: Rif 5 [6; 19; 7; 26], tel lus tussen laaste en vlg st op en brei agterin dié lus (hierna word nou verwys as m1), (rif 13 [14; 20; 13; 26], m1) 3 [3; 1; 4; 1] keer, rif 6 [6; 19; 7; 26]. 54 [58; 60; 71; 80] ste. Slegs vir 5e grootte Vlg ry: Rif tot einde. Vir al 6 groottes Gaan oor na 5 mm-penne en brei soos volg verder: 1e ry: R 11 [11; 8; 7; 7; 7], aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], aw 2, r 12, aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], aw 2, (r 12, aw 2, r 0 [0; 0; 7; 8; 10], aw 2) 0 [0; 0; 1; 1; 1] keer, r 11 [11; 8; 7; 7; 7]. 2e ry: Aw 11 [11; 8; 7; 7; 7], (r 2, aw 0 [0; 0; 7; 8; 10], r 2, aw 12) 0 [0; 0; 1; 1; 1] keer, r 2, aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 12, r 2, aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 11 [11; 8; 7; 7; 7]. 3e ry: R 5 [5; 2; 1; 1; 1], K6V, aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], aw 2, K6A, K6V, aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], aw 2, (K6A, K6V, aw 2, r 0 [0; 0; 7; 8; 10], aw 2) 0 [0; 0; 1; 1; 1] keer, K6A, r 5 [5; 2; 1; 1; 1]. 4e ry: Soos 2e ry. 5e ry: R 1, tel lus tussen laaste en vlg st op en brei agterin dié lus (hierna word nou verwys as m1) r 10 [10; 7; 6; 6; 6], aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], aw 2, r 12, aw 2, r 6 [8; 12; 7; 8; 10], aw 2, (r 12, aw 2, r 0 [0; 0; 7; 8; 10], aw 2) 0 [0; 0; 1; 1; 1] keer, r 10 [10; 7; 6; 6; 6], m1, r 1. 56 [60; 62; 73; 76; 82] ste. 6e ry: Aw 12 [12; 9; 8; 8; 8], (r 2, aw 0 [0; 0; 7; 8; 10], r 2, aw 12) 0 [0; 0; 1; 1; 1] keer, r 2, aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 12, r 2, aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 12 [12; 9; 8; 8; 8]. Van 1e tot 6e ry stel posisie van pat vas. Hou pat so korrek vol (deurgaans) en vmeer 1 st aan weersk in 9e [9e; 7e; 7e; 7e; 7e] en elke vlg 10e [10e; 8e; 8e; 8e; 8e] ry tot daar 68 [64; 76; 95; 90; 90] ste is – brei vermeerderde ste by pat in. Slegs vir 2e, 3e, 5e en 6e groottes Vmeer 1 st aan weersk in elke vlg [12e; 10e; 10e; 10e] ry tot daar [74; 82; 98; 104] ste is. Vir al 6 groottes Brei sonder fatsoenering verder tot mou 33 [41; 46; 47; 50; 52] cm lank is, eindig met ’n VK-ry.

Fats moukop Brei 9 [9; 9; 9; 10; 10] rye en vmin 1 st aan weersk in elke ry. 50 [56; 64; 77; 78; 84] ste. Brei nog 1 [1; 1; 1; 0; 0] ry sonder fats. H/af 4 [3; 4; 3; 2; 2] ste in pat aan beg van vlg 6 [6; 12; 8; 4; 4] rye. 26 [38; 16; 53; 70; 76] ste. H/af 5 [4; 5; 4; 3; 3] ste in pat aan beg van vlg 4 [8; 2; 12; 22; 24] rye. 6 [6; 6; 5; 4; 4] ste. H/af oorbl 6 [6; 6; 5; 4; 4] ste in pat.]

Halsstrook

Slegs vir 4e grootte Werk regterskouernaat toe. Met RK na voor en 4 mm-breipenne, tel op en r 52 ste eweredig aan linkerkant van hals, r st wat op haakspeld gelaat is by middel van V-hals, tel op en r 53 ste eweredig aan regterkant van hals en 27 ste van 29 afgehegte ste aan hals agter. [133] ste. Slegs vir 1e, 2e, 3e, 5e en 6e groottes Werk regterskouernaat toe. Met RK na voor en 4 mm-breipenne, tel op en r 32 [36; 40; 52; 56] ste eweredig aan linkerkant van hals, tel lus in middel van V-hals op en r agterin dié lus, tel op en r 32 [36; 40; 52; 56] ste eweredig aan regterkant van hals en 20 [24; 28; 32; 36] ste van 21 [23; 27; 30; 34] afgehegte ste aan agterkant van hals. 85 [97; 109; 137; 149] ste. Vir al 6 groottes 1e ry: (Aw 2, r 2) 13 [15; 17; 20; 21; 23] keer, aw 1, (r 2, aw 2) 8 [9; 10; 13; 13; 14] keer. 2e ry: (R 2, aw 2) 7 [8; 9; 12; 12; 13] keer, r 2, aw 2 tes, r 1, aw 2 tes adl, r 2, (aw 2, r 2) 12 [14; 16; 19; 20; 22] keer. 83 [95; 107; 131; 137; 147] ste. 3e ry: (Aw 2, r 2) 12 [14; 16; 19; 20; 22] keer, aw 2, r 1, aw 1, r 1, aw 2, (r 2, aw 2) 7 [8; 9; 12; 12; 13] keer. 4e ry: (R 2, aw 2) 7 [8; 9; 12; 12; 13] keer, r 1, gl 1, r 1, tglso, r 1, r 2 tes, r 1, (aw 2, r 2) 12 [14; 16; 19; 20; 22] keer. 81 [93; 105; 129; 133; 145] ste. 5e ry: (Aw 2, r 2) 12 [14; 16; 19; 20; 22] keer, aw 5, (r 2, aw 2) 7 [8; 9; 12; 12; 13] keer.

Slegs vir 3e, 4e, 5e en 6e groottes: 6e ry: (R 2, aw 2) [9; 12; 12; 13] keer, gl 1, r 1, tglso, r 1, r 2 tes, (aw 2, r 2) [16; 19; 20; 22] keer. [103; 127; 131; 143] ste. 7e ry: (Aw 2, r 2) [16; 19; 20; 22] keer, aw 3, (r 2, aw 2) [9; 12; 12; 13] keer. Vir al 6 groottes H/af in pat en vmin 2 ste soos voorheen.

Afwerking

Werk linkerskouer- en halsstrooknaat toe. Vou mou in die lengte in die helfte, sit vou op skouernaat en werk mou in mousgat vas. Doen dieselfde met die ander mou. Werk sy- en mounate toe.

Moulose oortrui

Agterpant

Brei soos agterpant van langmou-oortrui tot by **.

Fats armsgate H/af 4 [4; 4; 5; 5; 5] ste in pat aan beg van vlg 2 rye. 74 [82; 92; 105; 114; 22] ste. Brei 4 [6; 6; 8; 10; 10] rye en vmin 1 st aan weersk in elke ry. 66 [70; 80; 89; 94; 102] ste. Brei 7 [7; 5; 5; 5; 7] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en elke vlg alt ry. 58 [62; 74; 83; 88; 94] ste. Brei sonder fatsoenering verder tot armsgate 16 [18; 20; 25; 27; 29] cm lank is, eindig met ’n RK-ry. Vlg ry: Aw 0 [0; 1; 0; 0; 0], r 1 [1; 2; 1; 2; 2], aw 1, (aw 2 tes) 5 keer, aw 1, r 2, * aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 1, (aw 2 tes) 5 keer, aw 1, r 2, * her van * tot * 0 [0; 0; 1; 1; 1] Keer, aw 6 [8; 12; 7; 8; 10], r 2, aw 1, (aw 2 tes) 5 keer, aw 1, r 1 [1; 2; 1; 2; 2], aw 0 [0; 1; 0; 0; 0]. 43 [47; 59; 63; 68; 74] ste.

Fats skouers H/af 5 [6; 8; 8; 9; 10] ste aan beg van vlg 2 rye. 33 [35; 43; 47; 50; 54] ste. H/af 6 [6; 8; 9; 10; 10] ste aan beg van vlg 2 rye. 21 [23; 27; 29; 30; 34] ste. H/af oorbl 21 [23; 27; 29; 30; 34] ste.

Voorpant

Brei soos agterpant tot by **.

Slegs vir 1e, 2e, 3e, 5e en 6e groottes Brei 2 rye en vmin 1 st aan weersk in 1e ry. 64 [68; 78; 92; 100] ste. Vir al 6 groottes Verdeel vir hals: Vlg ry: R 2 tes, pat 28 [30; 35; 40; 42; 46], r 2 tes, draai, laat oorbl 32 [34; 39; 45; 46; 50] ste op ’n breispeld. Brei slegs oor dié 30 [32; 37; 42; 44; 48] ste soos volg verder: Vlg ry: (Aw 2 tes) 1 [0; 0; 0; 0; 0] keer, pat tot einde. 29 [32; 37; 42; 44; 48] ste. Brei 4 [4; 2; 4; 2; 4] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en vlg 2e [2e; 0; 2e; 0; 2e] ry. 25 [28; 35; 38; 42; 44] ste. Brei 17 [21; 27; 24; 30; 30] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg alt ry. 16 [17; 21; 26; 27; 29] ste. slegs vir 4e, 5e en 6e groottes Brei [13; 9; 13] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg 4e ry. [22; 24; 25] ste.

Vir al 6 groottes Brei sonder fatsoenering verder tot armsgat 16 [18; 20; 25; 27; 29] cm lank is, eindig met ’n RK-ry. Vlg ry: Aw 1 [2; 4; 7; 8; 9], r 2, aw 1, (aw 2 tes) 5 keer, aw 1, r 1 [1; 2; 1; 2; 2], aw 0 [0; 1; 0; 0; 0]. 11 [12; 16; 17; 19; 20] ste.

Fats skouer Vlg ry: H/af 5 [6; 8; 8; 9; 10] ste, pat tot einde. 6 [6; 8; 9; 10; 10] ste. Vlg ry:  Pat. H/af oorbl 6 [6; 8; 9; 10; 10] ste. Met RK na voor, brei oor oorbl 32 [34; 39; 45; 46; 50] ste, glip 0 [0; 0; 1; 0; 0] st op ’n haakspeld, las breidraad aan oorbl 32 [34; 39; 44; 46; 50] ste en brei soos volg verder: Vlg ry: R 2 tes, pat tot by laaste 2 ste, r 2 tes. 30 [32; 37; 42; 44; 48] ste. Vlg ry: Pat tot by laaste 2 [0; 0; 0; 0; 0] ste, (aw 2 tes) 1 [0; 0; 0; 0; 0] keer. 29 [32; 37; 42; 44; 48] ste. Brei 4 [4; 2; 4; 2; 4] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en vlg 2e [2e; 0; 2e; 0; 2e] ry. 25 [28; 35; 38; 42; 44] ste. Brei 17 [21; 27; 24; 30; 30] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg alt ry. 16 [17; 21; 26; 27; 29] ste. slegs vir 4e, 5e en 6e groottes Brei [13; 9; 13] rye en vmin 1 st slegs aan halsrand in vlg en elke vlg 4e ry. [22; 24; 25] ste. Vir al 6 groottes Brei sonder fatsoenering verder tot armsgat 16 [18; 20; 25; 27; 29] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. Vlg ry: R 1 [2; 4; 7; 8; 9], aw 2, r 1, (r 2 tes) 5 keer, r 1, aw 1 [1; 2; 1; 2; 2], r 0 [0; 1; 0; 0; 0]. 11 [12; 16; 17; 19; 20] ste.

Fats skouer Vlg ry: H/af 5 [6; 8; 8; 9; 10] ste, pat tot einde. 6 [6; 8; 9; 10; 10] ste. Vlg ry: Pat. H/af oorbl 6 [6; 8; 9; 10; 10] ste.

Halsstrook Brei soos halsstrook van langmou-oortrui.

Armsgatstroke (Albei dies) Werk linkerskouer- en halsstrooknaat toe. Met RK na voor en 4 mm-breipenne, tel op en r 78 [86; 94; 122; 130; 138] ste eweredig reg rondom aan armsgatrand. Beg met 2e ry van dubbelrif en brei 5 [5; 7; 7; 7; 7] rye. H/af in rif.

Afwerking Werk synate en nate van armsgatstroke toe.

Lees nou

Kry die patroon vir jou kraagserp hier

Hekel ’n teemus

Laai jou kalender vir Junie af