BREI ’N VIERKANTIGE KUSSINGOORTREKSEL
(Agterste kussing, regs op bank)


Foto: Katia

Grootte:  50 x 50 cm

Benodigdhede: 100 g-bolle KatiaMerino Classic in die volgende kleure: 3 in  beige (kleur 11),1 elk in bruin (kleur 37) en donkerblou (kleur 5);

OF

50 g-bolle Katia Basic Merino in die volgende kleure: 5 in beige (kleur 11), 1 elk in bruin (kleur 37) en donkerblou (kleur 5);

5 mm-breipenne; 4 mm-hekelpen; vulkussing van 50 x 50 cm.

Bestel breidraad by www.skapie.co.za of skakel 021 979 4469.

Spanning: 25 ste en 44 rye met 5 mm-breipenne = 10 cm

Afkortings

Gl – glip; glst – glipsteek; h/aan (af) - heg aan (af); st – steek/steke; r – regs; aw – aweregs; her – herhaal; patst – patroonsteek

Patroonsteek (patst) 

1e ry: Randsteek (= r 1); * gl 1 met draad na voor, r 1*, her van * tot *, r 1 (= laaste st).

2e ry: Randsteek (= r 1); * gl 1 aw met draad na agter, aw 1 *, her  van * tot *,

r 1 (= laaste st).

Streepvolgorde

Strepe in A in patst:

* 2 rye donkerblou, 6 rye beige, 2 rye donkerblou, 4 rye bruin, 4 rye beige, 4 rye bruin, 2 rye donkerblou, 6 rye beige, 2 rye donkerblou

Strepe in B in patst:

2 rye bruin, 2 rye beige, 6 rye donkerblou, 4 rye bruin, 6 ryedonkerblou, 4 rye bruin, 6 rye donkerblou, 2 rye beige, 2 rye bruin.

Strepe in C in patst (= inslag):

* 2 rye donkerblou, 2 rye beige *, her van * tot *.

Brei so:
Met beige, h/aan 126 ste en brei in patst totdat werk 10,5 cm lank is. Volg Strepe in A in patst tot werk 18 cm lank is.

Brei in beige in patst tot werk 34 cm lank is.

Volg Strepe in B in patst tot werk 42 cm lank is.

Brei in beige in patst tot werk 58 cm lank is.

Volg Strepe in B in patst tot werk 66 cm lank is.

Brei in beige in patst totdat werk 82 cm lank is.

Volg Strepe in A in patst totdat werk 89,5 cm lank is.

Brei in beige in patst totdat werk 100 cm lank is.

Volg Strepe in C (= inslag) in patst totdat werk 109 cm lank is.

H/af alle ste.

Afwerking
Kyk na foto en vou kussingsloop op die 50 cm merk vir die voor- en rugkant met die 9 cm inslag na binne en werk synate toe – sorg dat strepe op mekaar pas.

Bindbande: Neem 4 mm-hekelpen en 2 drade van die beige. Hekel 4 stringe in kettingsteek van 25 cm elk. Werk aan kussingsloop-opening soos op foto.

Plaas vulkussing binne en maak bande vas.

BREI 'N LANG KUSSINGOORTREKSEL
(Lang kussing voor regs)


Foto: KatiA

Grootte:  30 X 48,5 cm

Benodigdhede:  50 g-bolle Katia Basic Merino in die volgende kleure: 2 elk in beige (kleur 11) en bruin (kleur 37), 1 in donkerblou (kleur 5); 5,5 mm-breipenne; 4 mm-hekelpen; vulkussing van sowat 30 x 48,5 cm. Bestel breidraad by www.skapie.co.za of skakel 021 979 4469.

Spanning: 25 ste en 44 rye met 5,5 mm-breipenne = 10 cm

Afkortings
Gl – glip; glst – glipsteek; h/aan (af) – heg aan (af); st – steek/steke; r – regs; aw – aweregs; her – herhaal; patst - patroonsteek

Patroonsteek (patst) 

1e ry: Randsteek (= r 1); * gl 1 met draad na voor, r 1 *, her van * tot *, r 1 (= laaste st).

2e ry: Randsteek  (= r 1); * gl 1 aw met draad na agter, aw 1 *, her van * tot *,

r 1 (= laaste st).

Streepvolgorde

Strepe in A in patst:

* (2 rye bruin, 2 rye beige) her 3 keer, 2 rye bruin, 4 rye beige, 2 rye donkerblou, 4 rye beige *; her van * tot * 18 keer in totaal en eindig met (2 rye bruin, 2 rye beige) her 3 keer, 2 rye bruin.

Strepe in B in patst:

 * 4 rye beige, 2 rye donkerblou *, * her van * tot * 6 keer (= 36 rye).

Brei so

Met bruin, h/aan 76 ste en brei 2 rye in patst.

Volg Strepe in A tot werk 101cm lank is (= 446 rye).

Volg Strepe in B tot werk 110cm lank is. H/af alle ste.

Afwerking
Kyk na foto en vou kussingsloop op die 50,5 cm-merk vir die voor- en rugkant, met oorblywende 9 cm as inslag na binne en werk synate toe – sorg dat strepe op mekaar pas.

Bindbande: Neem 4 mm-hekelpen en 2 drade bruin. Hekel 4 stringe in kettingsteek van 25 cm elk. Werk aan kussing-opening soos op foto. Plaas vulkussing binne en maak bande vas.