Dié katsteweltjies is te dierbaar.

GROOTTE Vir ouderdomme pasgebore [3 maande]

BENODIGDHEDE 

Katia Merino Baby 1 [1] bol in grys kleur nr. 25 en ’n hele paar drade in pienk kleur nr. 58, wit nr. 1 en swart nr. 2

3 mm-breipenne

(Bestel Katia-breidraad by www.skapie.co.za of skakel 021 975 2577.)

SPANNING 27 ste en 56 rye in rek met 3 mm-breipenne = 10 cm

2x1-rif 1e ry: (RK) *Aw 2, r 1*; her van * tot *. 2e en alle vlg rye: Brei ste soos dit voorkom.

AFKORTINGS

Aw – aweregs; beg – begin; her – herhaal; h/aan – heg aan; h/af – heg af; gl – glip; ks – koussteek; oorbl – oorblywende; pat – patroon; r – regs; RK – regte kant; st(e) – steek(steke); tes – tesame; tglso – trek glipsteek oor; vlg – volgende; vmeer – vermeerder; vmin - verminder

FOTO Katia

BREI SÓ

SOOL H/aan 28 [32] ste met grys. Brei 2 rye in rek. Brei in rek verder en begin soos volg vmeer:

1e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 2, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 1 (= 32 ste). Slegs vir 2e grootte R 1, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 2, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 1 (= 36 ste).

Brei 1 ry in rek.

2e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 2, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 4, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 2 (= 36 ste). Slegs vir 2e grootte R 2, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 4, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 2 (= 40 ste).

Brei 1 ry in rek.

3e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 3, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 6, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 3 (= 40 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, vmeer 1st, r 14, vmeer 1 st, r 6, vmeer 1st, r 14, vmeer 1 st, r 3 (= 44 ste).

Brei 1 ry in rek.

4e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 8, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 4 (= 44 ste). Slegs vir 2e grootte R 4, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 8, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 4 (= 48 ste).

Brei 2 rye reguit in rek en deel dan ste vir pat soos volg in: Slegs vir 1e grootte 16 ste in ks met grys, 12 ste volgens diagram A, 16 ste in ks met grys. Slegs vir 2e grootte 16 ste in ks met grys, 16 ste volgens diagram B, 16 ste in ks met grys.

Wanneer diagram klaar gebrei is, gebruik net grys, beg en eindig met aw 2, brei alle ste in 2x1-rif en vmin 15 [13] ste eweredig in ry (= 29 [35] ste). Brei 6 rye reguit in 2x1-rif. Gaan voort om in 2x1-rif te brei, maar brei die ste die teenoorgestelde van hoe dit voorkom: Aw die r ste en r die aw ste. Brei nog 3 cm in 2x1-rif, h/af. Brei die ander steweltjie net so.

AFWERKING

ORE (Brei 2) H/aan 6 ste met pienk. 1e en 2e rye: R. 3e ry: Gl 1, r 1, tglso, r 2, r 2 tes (= 4 ste). 4e ry: R. 5e ry: Gl 1, r 1, tglso, r 2 tes (= 2 ste). 6e ry: R. 7e ry: R 2 tes, h/af oorbl st.

Volg diagram A [B] en borduur die oë en neus. Werk die ore vas (sien foto). Werk ry-eindes van sool aan aangehegte ste vas en werk dan agternaat toe.

Diagram A en B

Koussteek met wit

boks

Koussteek met grys

streep

Geborduurde kruissteek met swart

kruis

Geborduurde reguitsteek met swart

skuins

Geborduurde satynsteek met pienk

kol

1ste grootte:

diagram1kat

2de grootte:

2e grootte