Maak ’n bankie nuut met hekelwerk soos Ouma dit sou doen.En dis boonop so maklik jy sal dit toe oë kan doen.

Benodigdhede

Resbietjies dubbel-breidraad in verskeie grys en roomkleurige skakerings

4 mm-hekelpen

Grootte

Een blokkie van randstrook = 12 x 12 cm

Afkortings

Gp(e) – groep(e); gs – glipsteek; her – herhaal; ks – kettingsteek(steke); lb – langbeen; rdte – rondte; sp(s) – spasies(s); vlge – volgende

Hekel só

Bokant: Hekel 6 ks, las met ’n gs in 1e ks om ’n ring te vorm.

1e rdte: 3 ks (= telkens 1e lb), hekel 23 lb in ring, las met gs in 3e ks.

2e rdte: 3 ks, slaan 3 lb oor (insluitend die een onder 3 ks), * 6 lb in vlg sp (steek hekelpen in sp tussen die onderste rdte lb), slaan 3 lb oor, 3 lb in vlg sp; her rondom van * tot 4 hoeke van 6 lb gevorm is (met een gp van 3 lb tussenin) en las aan 1e lb.

3e rdte: Neem vlge kleur, 3 ks, 6 lb tussen 6 lb van hoek, 3 lb in vlg sp, slaan vlg gp 3 lb oor, 3 lb in vlg sp, hekel s? verder tot rdte voltooi is, eindig met 2 lb om die laaste 3-lb-groep te voltooi saam met 1e 3 ks.

4e rdte: Soos vorige rdtes, maar met 3 gpe van 3 lb tussen hoeke.

Vlge rdtes: Hekel so voort, met die 3 lb-gpe tussen hoeke wat met elke rdte meer word. Gebruik vir elke nuwe rdte ’n ander kleur, met die ligte en donker kleure afwisselend. Hekel die blok tot die grootte van bankie se bokant.

Randstrook

Hekel blokkies net soos vir bokant, maar slegs 3 rdtes. Werk blokkies aan mekaar vas in ’n lang strook. Hekel genoeg blokkies om rondom al vier kante van bokant te pas en werk dan die strook rondom borand vas. Rond af met ’n rdte lb reg rondom. Werk los drade weg en trek oortreksel oor bankie.

Lees nou:

Blik-aspaai

Blik-aspaai

Brei ’n maklike blokke-kombers