Hou jou teepot warm met dié oulike teemus. Dit bestaan uit ’n bodem, 2 sypanele en ’n los blom.

Grootte

Pas ’n middelgroot boepensteepot.

Benodighede

2 x 50 g-bolle van enige Elle-dubbeldraad;

3,5 mm- en 4 mm-hekelpenne

Afkortings

Gs – glipsteek; her – herhaal; oorbl – oorblywende; ks – kettingsteek(steke); lb – langbeen(bene); rdte – rondte; sp – spasie(s); st – steek(steke); vlg – volgende

Hekel só

Skets van www.dummies.com. Besoek die webwerf en tik “front post back post stitches” in die soekveld in vir nog nuttige aanwysings.

Skets van www.dummies.com SKETS www.dummies.com

Kom hekel saam – Blok 12

Bodem

Hekel 5 ks en las met ’n gs aan 1e ks om ’n ring te vorm. 1e rdte: 2 ks (= 1e lb), 11 lb in ring, las met gs aan 2 ks. 12 lb. 2e rdte: 2 ks * 2 lb in elke lb, her van * rondom en las met gs aan 2 ks. 25 lb. 3e rdte: 2 ks * 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb; her van * rondom en las met gs aan 2 ks. 36 lb. 4e rdte: 2 ks * 2 lb in vlg lb, (1 lb in vlg lb) 2 keer; her van * rondom en las aan 2 ks. 48 lb. 5e rdte: 2 ks, * 2 lb in vlg lb, (1 lb in vlg lb) 2 keer; her van * rondom, las met gs aan 2 ks. 64 lb.

Paneel 1

Hekel nou verder in rye volgens die reliëf-lb-patroon: 1e ry: Neem 4 mm-hekelpen en hekel oor 32 lb as volg (sien ook skets), beg met 2 ks, draad om, steek pen van voor na agter tussen die bene van die 1e en 2e lb van vorige rdte in en dan terug van agter na voor tussen 2e en 3e lb (m.,a.w. jy moet om die lb haak), voltooi st soos vir ’n gewone lb (een reliëf-lb is aan voorkant gehekel); hekel die vlge st soortgelyk, maar steek pen van agter om na voor om die vlg lb van die vorige rdte (een reliëf-lb is aan agterkant gehekel). Dié 2 ste vorm pat.

Vlg rye: Hekel heen en weer in pat vir 12 rye, maak seker dat rifpatroon wat vorm, reg loop deur voor- en agterbene korrek af te wissel.

Gaatjies vir toutjie: 4 ks, * slaan 3 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 ks; her van * tot end, h/af.

Paneel 2

Heg hekeldraad aan oorbl 32 ste van bodem en voltooi soos Paneel 1, h/af. As beide panele voltooi is, heg draad met ’n gs aan bopunt by gaatjies en hekel ’n skulprand aan elke opening as volg: 6 lb in 2e sp vanaf gs, heg laaste lb in 2 sps verder af met ’n gs om ’n skulp te vorm, hekel nog 2 skulpe, daarna 4 gs onder om draai en weer 3 skulpe op tot by gaatjiesrand, h/af. Her skulprand aan ander randopening. Hekel met kettingsteke ’n toutjie wat lank genoeg is en ryg deur gaatjies aan bokant van panele.

Los blomdeksel

Hekel 10 ks en las met ’n gs aan 1e ks om ring te vorm.

1e rdte: 2 ks (= 1e lb), 19 lb in ring, las met gs aan 2 ks. 2e rdte: 2 lb in elk van vorige lb, las met gs. 40 lb. 3e rdte: 4 ks, 1 ks in 3e lb van vorige rdte, * slaan 1 lb oor, 3 ks, 1 lb in vlg lb *; her van * rondom sodat daar 20 openinge is, las met gs. 4e rdte: Hekel 5 lb in 1e opening van vorige rdte, 1 kb in vlg opening, 5 lb in vlg opening; her tot daar 10 skulpies is, las met gs en h/af. Werk los drade weg.

Laai jou kalender vir Junie af