Net langbene en kettingsteke vorm die eenvoudige filet-patroon vir dié maklike serp.

Grootte

Lengte: 200 x 14 cm.

Benodigdhede

• 1 bol elk dubbeldraad (50 g) Elle Premier, natuurlike katoen, in die volgende kleure: A-burgundy (018), B-mosterd (135), C-pers (060), D-nettle (156), E-oranje (098)

• 4 mm-hekelpen

Spanning

6 patroonherhalings en 10 rye = 10 cm met 4 mm-hekelpen.

Afkortings

beg – begin dr – draai her – herhaal ks – kettingsteek(steke) lb – langbeen pat – patroon sp(s) – spasie(s) st(e) – steek(steke)

Hekel só

Neem hekelpen en kleur A, hekel ’n lengte ks van 200 cm.

Basisry 3 ks, hekel 1 lb in 4e ks vanaf pen, 1 lb in vlg ks, 1 ks, slaan 1 ks oor * 1 lb in elk van vlg 2 ks, 1 ks, slaan 1 ks oor; her van * tot aan end van ry, eindig met 1 lb in elk van laaste 2 ste, dr en neem kleur B.

1e ry Hekel 3 ks, * 2 lb in sp tussen die 2 lb van vorige ry, 1 ks; her van * tot aan end van ry, eindig met 2 lb in laaste 2 lb, dr en neem kleur C.

2e ry Hekel 3 ks, * 2 lb tussen die 2 lb van vorige ry, 1 ks; her van * tot aan end van ry, 2 lb in laaste 2 lb, dr en neem kleur D.

Die 2e ry vorm deurgaans die pat. Neem kleur E en her die streeppat.

Hekel verder met die 5 kleure in dié volgorde tot 15 rye voltooi is, dr.

Neem kleur A en hekel nog een ry in pat, heg af.

Afwerking

Moenie die begin- en eindpunte van die drade afknip nie, dit vorm die fraiings.

* Serp gehekel deur Thimbles Quilt & Knit 021 979 4469 www.thimbles.co.za

** Dié patroon het oorspronklik in SARIE, April 2011, verskyn.