Benodigdhede
Elle Pure Gold DK-wol (100 g elk): 5 bolle Riviera (A) en 2 bolle Ivory (B); 4 mm-breipenne; 'n kabelpen Grootte
sowat 56 x 56 cm Spanning
22 ste en 30 rye = 10 cm in koussteek met 4 mm-penne Afkortings
Aw – aweregs; beg – begin; br – brei; dr – draai; dv – draad voor;
gl – glip; her – herhaal; K18V – gl vlg 9 ste op kabelpen en hou voor werk, br 9 ste van linkerpen, dan 9 ste van kabelpen;
ks – koussteek; r- regs; RK – regte kant; st(e) – steek (steke);
VK – verkeerde kant; vlg – volgende
Koussteek
1e ry:
r.
2e ry:
Aw.
Her hierdie 2 rye.
Reksteek
Brei alle rye regs.
Voorkant
Neem 4 mm-penne en sit 106 ste op met kleur A. Br in pat soos volg:
1e ry:
* aw 13 ste met A, r 2 ste met B, r 7 ste met A, r 2 ste met B, r 7 ste met A*, her van * tot * nog 2 keer,
aw 13 ste met A.
2e ry:
Br ste in kleure soos uiteengesit. Her laaste 2 rye tot 14 rye voltooi is.
15e ry:
Aw 13 ste A, * K18V, aw 13 ste A, her van * tot end.
16e ry:
Br soos 2e ry. Her hierdie 16 rye om patroon te vorm tot werk 40 cm lank is, eindig met 'n VK-ry,
heg alle ste af.
Rand:
Met RK voor, neem 4 mm-penne en B, tel 88 ste eweredig aan opsitrand op en r, br in rekst vir 8 cm, eindig met 'n VK-ry en heg alle ste af.
Syrand:
Neem 4 mm-penne en B, tel 122 ste eweredig langs syrand op en r. Br in rekst vir 8 cm en heg af.
Br soortgelyke stroke aan ander rande.

Rugkant
Br 'n rugkant so groot soos die voorkant, in 'n steek en kleur van jou keuse. 

Afwerking
Plaas voor- en rugkant met regte kante op mekaar en werk rondom toe. Laat 'n opening,
sit kussing binne-in en werk opening toe.