Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag - vir die volgende 6 weke - kan jy ‘n nuwe blokkie-patroon aflaai!

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi. As dit vir jou makliker is om in Engels te hekel, gaan na die webtuiste Elle.

CAL blanket

Grootte

Voltooide kombers: 87 x 130 cm

Elke blokkie sonder randafwerking: 21 x 21 cm

Afkortings

Beg – begin; dies – dieselfde; dr – draai; dsl – dubbelslagsteek; gs – glipsteek; her – herhaal; hlb – halwe langbeen; h/aan(af) – heg aan(af); kb – kortbeen; ks – kettingsteek/steke; lb – langbeen; pat – patroon(steek); rdte(s) – rondte(s); sp(s) – spasie(s); st(e) – steek(steke); vlg - volgende

WENK: Lees altyd eers jou patroon goed deur voor jy begin hekel

BLOK # 1

FOTO: Verskaf FOTO: Verskaf

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 5 bolle wit 001, 2 bolle elk Gravel 075 en Antique 049, 1 bol elk Duck Egg 223, Mistletoe 2174, Fig 207, Cranberry 283, Watermelon 205 en Coral Rose 054; 3,5 mm-hekelpen

Hekel so

Neem kleur Antique en hekel 4 ks, las met gs in 1e ks om ring te vorm.

1e rdte: 5 ks (= 1e lb , 2 ks), (3lb in ring, 2 ks) 3 keer, 2 lb in ring, gs in 3e van 5 ks, knip draad af.

2e rdte: Neem kleur Mistletoe, gs in ks-sp, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), 3 lb in dies sp, * 1 ks, slaan 3 lb oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg ks-sp (= hoek), her van * nog 2 keer, 1 ks, 2 lb in beg ks-sp, gs in 3e van 5 ks, knip draad af.

3e rdte: Neem kleur Gravel, gs in ks-sp, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), 3 lb in dies ks-sp, * 1 ks, 3 lb in vlg 1- ks-sp, 1 ks, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, 1 ks, 3 lb in vlg 1-ks-sp, 1 ks, 2 lb in beg ks-sp, gs in 3e van 5 ks, knip draad af.

4e rdte: Neem kleur Duck Egg, gs in ks-sp, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), 3 lb in dies ks-sp, * (1 ks, 3 lb in 1 ks-sp) 2 keer, 1 ks, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in hoek 2- ks-sp, her van * nog 2 keer, (1 ks, 3 lb in 1-ks-sp) 2 keer, 1 ks, 2 lb in beg ks-sp, gs in 3e van 5 ks, knip draad af.

5e rdte: Neem wit, gs in ks-sp, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), 3 lb in dies ks -sp, * (1 ks, 3 lb in 1-ks-sp) 3 keer, 1 ks, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, (1 ks, 3 lb in 1-ks-sp) 3 keer, 1 ks, 2 lb in beg ks-sp, gs in 3e van 5 ks, knip draad af.

6e rdte: Neem kleur Antique, gs in ks-sp, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), 2 lb in dies ks-sp, * 1 lb in elk van vlg 3 lb, 1 lb in 1-ks-sp, 1 lb in vlg lb, 9 ks, slaan 9 ste oor (insluitend ks ste), 1 lb in vlg lb, 1 lb in 1-ks-sp **, 1 lb in elk van vlg 3 lb, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, her van * tot ** nog een keer, 1 lb in elk van vlg 2 lb, 1 lb in gs, 1 lb in beg-ks-sp, gs in 3e van 5 ks, knip draad af.

7e rdte: Neem kleur Mistletoe, gs in ks-sp, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), 2 lb in dies ks-sp, 1 lb in elke lb, 9 ks in vorige rdte en (2 lb, 2 ks, 2 lb) in elke hoek 2-ks-sp rondom, 1 lb in gs, 1 lb in beg ks-sp, gs in 3e van 5 ks, knip draad af.

8e rdte: Neem kleur Gravel, hekel soos 7e rdte.

9e rdte: Neem kleur Duck Egg, gs in ks-sp, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), 2 lb in dies ks-sp, * 11 lb, 4 ks, 1 kb oor al 9 ks lusse, 4 ks, 11 lb, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, 1 lb in gs, 1 lb in beg ks-sp, gs in 3e rdte van 5 ks, knip draad af.

10e rdte: Neem wit, gs in ks-sp, 3 ks, (= 1 kb, 2 ks), 2 kb in dies ks-sp, *13 kb, 6 ks, 13 kb, (2 kb, 2 ks, 2 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, 1 kb in gs, 1 kb in beg ks-sp, gs in 1e ks.

11e rdte: (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek, 2-ks-sp, 1 kb in elke kb en 1 kb in elke 6 ks rondom, gs in 1e kb,

h/ af.

Afwerking

Werk alle los drade netjies weg. Speld uit op ‘n handdoek tot korrekte grootte, plaas ‘n klam doek oor en laat droog word.

Kyk gerus die video Hekel 101 om die basiese steke te leer

Kry die volgende blokkie HIER.