Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi. Vir die Engelse weergawe gaan na die webtuiste Elle Yarns.

Grootte, afkortings en afwerking:

Kom hekel saam – Blok 1

Kom hekel saam – Blok 2

Kom hekel saam – Blok 3

Kom hekel saam – Blok 4

Kom hekel saam – Blok 5

Kom hekel saam – Blok 6

Kom hekel saam – Blok 7

Kom hekel saam – Blok 8

Kom hekel saam – Blok 9

kombers

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

Picot-klawerblaar = 3 ks, gs in 1e van die ks, 5 ks, gs in gs, 3 ks, gs in gs

Pofsteek = (dop, steek pen in aangewese plek en trek deur ‘n lus) 4 keer, dop en trek deur al die lusse op pen, 1 ks om te sluit (= oog)

v-st =(1 lb, 1 ks, 1 lb) in aangewese plek

Vbhlb/lb = Voor been hlb/lb: Hekel ’n halwe langbeen/langbeen deur pen van agter deur te steek, regs na links in voorkant van been van steek in vorige rondte.

3(4) lb tes of (tros) = (dop, steek pen in aangewese plek en trek lus deur, dop en trek deur slegs 2 lusse) 3(4) keer, dop en trek deur al die lusse op pen.

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Duck Egg 223 en Mistletoe 274; 3,5 mm-hekelpen

#Blok 10

Screen Shot 2016-05-26 at 7.34.18 AM

Hekel so

Neem kleur Duck Egg en hekel 6 ks.

1e rdte: 3 ks (= 1 lb), 11 lb in ring, gs in boppunt van 3 ks.

2e rdte: * 3 ks, 4 lb tes in vlg lb, 3 ks, 1 kb in vlg lb, her van * nog 5 keer, plaas laaste kb in dies plek as gs van 1e rdte, h/af.

3e rdte: Neem Antique, gs in dies plek as gs van 1e rdte, 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies plek as gs (= v-st), * 2 ks, 1 kb in bopunt van tros, 2 ks, v-st in dies st as kb, her van * nog 4 keer, 2 ks, 1 kb in bopunt van tros, 2 ks, gs in bopunt van 3 ks (#).

4e rdte: Neem kleur Mistletoe, gs in 1-ks-sp van v-st, 3 ks, 3 lb tes in dies 1-ks-sp, * 3 ks, 3 lb tes in kb, 3 ks, 4 lb tes in 1-ks-sp van v-st, her van * nog 4 keer, 3 ks, 3 lb tes in kb, 3 ks, gs in bopunt van tros (#).

5e rdte: Neem wit, gs in 3-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 4 lb in dies 3-ks-sp, (1 kb in bopunt van vlg tros, 5 lb in vlg 3-ks-sp) rondom, 1 kb in bopunt van laaste tros, gs in bopunt van 3 ks, h/af.

6e rdte: Neem kleur Duck Egg, gs in enige kb tussen waaiers, pofsteek in dies kb, * 1 ks, slaan 1e lb van waaier oor, 1 vbhlb rondom elk van vlg 3 lb, 1 ks **, pofsteek in kb, her van * rondom en eindig met **, gs in oog van pofsteek (#).

7e rdte: Neem wit, gs in 1e 1-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), * 3 ks, 3 lb tes deur 1 been in elk van vlg 3 hlb te hekel, 3 ks, 1 kb in vlg 1-ks-sp **, slaan pofsteek oor, 1 kb in vlg 1-ks-sp, her van * rondom en eindig by **, gs in beg-ks, h/af.

8e rdte: Neem kleur Gravel, gs in sp tussen laaste kb en beg-ks van 7e rdte, 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies sp (= v-st), * 3 ks, 1 kb in bopunt van tros, 3 ks, v-st in sp tussen vlg 2 kb, 3 ks, 1 kb in bopunt van tros, 3 ks, 1 kb in vlg kb, picot klawerblaar, 1 kb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in bopunt van tros, 3 ks **, v-st in sp tussen vlg 2 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (#) gs in bopunt van 3 ks.

9e rdte: Neem kleur Antique, * 2 kb in 1-ks-sp van v-st, 3 kb in elk van vlg 2 x 3-ks-sp, 2 kb in 1-ks-sp van v-st, 3 kb in vlg 3-ks-sp, hekel agter picot groep, 9 dsl aan basis van picot (jy sal ‘n draad tussen die 2 kb sien, hekel oor dit), slaan vlg 3 ks lus oor, 3 kb in vlg 3-ks-sp, her van * nog 3 keer, (#) gs in 1e kb.

10e rdte: Neem kleur Duck Egg, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 12 kb, * 1 vblb rondom elk van vlg 4 dsl, (1 vblb, 1 ks, 1 vblb in agterste lusse van vorige vblb) rondom vlg dsl, 1 vblb rondom elk van vlg 4 dsl **, 1 hlb in elk van vlg 16 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 hlb in elk van vlg 3 kb, gs in bopunt van 2 ks, h/af.

11e rdte: Neem kleur Mistletoe, gs in hoek 1-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies 1-ks-sp, * 1 vblb rondom elk van vlg 26 ste, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in hoek 1-ks-sp, her van * rondom, gs in bopunt van 3 ks (#).

12e rdte: Neem kleur Gravel, gs in hoek 1-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies 1-ks-sp, *1 vblb rondom elk van vlg 28 ste, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in hoek 1-ks-sp, her van * rondom, gs in bopunt van 3 ks (#).

13e rdte: Neem wit, gs in hoek 1-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies 1-ks-sp, * 1 vblb rondom elk van vlg 30 ste, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in hoek 1-ks-sp, her van * rondom, gs in bopunt van 3 ks.

14e rdte: * (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek 1-ks-sp, 1 kb in elke st tot vlge hoek, her van * rondom, gs in 1e kb, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER