Ons deel die afgelope paar weke blokkie-patrone van Elle Yarns wat jy kan hekel om dié pragtige blokkieskombers ná 6 weke te kan klaarhê. 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies in geheel met twee blokkies van elke patroon. Jy moet dus 12 patrone versamel. Vandag deel ons die 11de patroon en volgende Woensdag, 1 Junie, die laaste.

Indien jy ’n blokkie gemis het, klik op een van die skakels hieronder

CAL blanket blokkieskombers hekelBlok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Blok 9

Blok 10

Vir die Engelse weergawe, gaan na Elle Yarns

Grootte, Afkortings en Afwerking:

Sien vorige blokke

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ‘n nuwe kleur begin.

Picot = 3 ks, gs in 1e ks

Pofsteek = (dop, steek pen in aangewese plek en trek deur ‘n lus) 4 keer, dop en trek deur al die lusse op pen, 1 ks om te sluit (= oog)

v-st =(1 lb, 1 ks, 1 lb) in aangewese plek

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Fig 207 en Cranberry 283; 3,5 mm-hekelpen

Hekel so

Square 11-2

Neem Cranberry en hekel 2 ks.

1e rdte: 6 kb in 2e ks van pen, gs in 1e kb.

2e rdte: (Pofsteek, 1 ks) in elke kb rondom, gs in oog van 1e pofsteek.

3e rdte: 2 ks (= 1 hlb), 1 ks, 1 hlb in dies plek as gs, * 1 ks, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in oog van vlg pofsteek, her van * rondom, eindig met 1 ks, gs in bopunt van 2 ks.

4e rdte: Gs in 1-ks-sp, 3 ks, gs in dies 1-ks-sp, (gs in vlg 1-ks-sp, 3 ks, gs in dies 1-ks-sp) rondom, h/af.

5e rdte: Neem Kleur Gravel en hekel in agterkant van vorige rdtes, gs in 1-ks-sp van 2e rdte, 4 ks (= 1 dsl), 2 dsl in dies 1-ks-sp, (3 ks, 3 dsl in vlg 1-ks-sp van 2e rdte) rondom, eindig met 3 ks, gs in boppunt van 4 ks.

6e rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 2 hlb, * 2 ks, 1 lb deur picot wat direk onder is (steek pen van agter af deur), 2 ks, 1 lb in elk van vlg 3 dsl, her van * nog 4 keer, 2 ks, 1 lb deur picot wat direk onder is, 2 ks, gs in bopunt van 3 ks.

7e rdte: * 3 ks, gs in dies lb, gs in vlg lb, 5 ks, gs in dies lb, gs in vlg lb, 3 ks, gs in dies lb, 2 ks, hekel aan agterkant van 6e rdte, 1 kb in 3-ks-sp van 5e rdte, 2 ks **, gs in vlg lb, her van * nog 4 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in gs aan beg, h/af.

8e rdte: Neem kleur Fig, gs in enige kb van 7e rdte, 3 ks (= 1 lb), 4 lb in dies kb, * 1 ks, v-st tussen 1e en 2e dsl-ste van 5e rdte, v-st tussen 2e en 3e dsl-ste van 5e rdte, 1 ks **, 5 lb in vlg kb, her van * nog 4 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in bopunt van 3 ks.

9e rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 ks, (1 lb in vlg lb, 1 ks) 4 keer, * 1 dsl in 1-ks-sp van v-st, 1 ks, 1 dsl in 1-ks-sp van vlg v-st, (1 ks, 1 lb in vlg lb) 5 keer, 1 ks, her van * nog 4 keer, 1 dsl in 1-ks-sp van v-st, 1 ks, 1 dsl in 1-ks-sp van vlg v-st, 1 ks, gs in bopunt van 3 ks.

10e rdte: 1 ks ( nie ‘n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in 1-ks-sp, 1 kb in lb, * 1 kb in 1-ks-sp, 2 kb in vlg lb, (1 kb in vlg 1-ks-sp, 1 kb in vlg st) 6 keer, her van * nog 4 keer, 1 kb in 1-ks-sp, 2 kb in vlg lb, (1 kb in vlg 1-ks-sp, 1 kb in vlg st) 4 keer, 1 kb in1-ks-sp, (#) gs in 1e kb.

11e rdte: Neem kleur Gravel, 1 ks (nie ‘n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elke kb rondom, (#) gs in 1e kb.

12e rdte: Neem wit, 2 ks (= 1hlb), 1 hlb in elk van vlg 4 kb, * 1 ks, slaan vlg kb oor, (v-st in vlg kb, slaan 2 kb oor) 2 keer, v-st in vlg kb, 1 ks, 1 lb in elk van vlg 3 kb, 1 hlb in elk van vlg 2 kb, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb, 1 kb in elk van vlg 2 kb, 1 hlb in elk van vlg 2 kb, 1 lb in elk van vlg 3 kb, 1 ks, (v-st in vlg kb, slaan 2 kb oor) 2 keer, v-st in vlg kb, 1 ks *, slaan vlg kb oor, 1 hlb in elk van vlg 15 kb, her van * tot *, slaan vlg kb oor, 1 hlb in elk van vlg 10 kb, gs in bopunt van 2 ks.

13e rdte: 1 ks (nie ‘n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg 4 ste, * 1 ks, pofsteek in 1-ks-sp van v-st, [(1 lb, picot) 3 keer, 1 lb] in 1-ks-sp van vlg v-st, pofsteek in 1-ks-sp van vlg v-st, 1 ks**, slaan 1-ks-sp oor, 1 kb in elk van vlg 15 ste, her van * nog 2 keer, her dan van * tot ** nog 1 keer, slaan 1-ks-sp oor, 1 kb in elk van vlg 10 ste, gs in 1e kb, h/af.

14e rdte: Neem kleur Antique, gs in 1e kb na boonste regter hoek, 1 ks (nie ‘n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg 14 kb, * hekel aan agterkant van vorige rdte, 1 lb in sp tussen hlb en v-st van 12e rdte, 1 ks, v-st in sp tussen v-ste van 12e rdte, 3 ks, v-st in sp tussen vorige en laaste v-st, 1 ks, 1 lb in sp tussen laaste v-st en vlg lb **, 1 kb in elk van vlg 15 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in 1e kb.

15e rdte: 1 ks (nie ‘n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg 14 kb, * 1 hlb in lb, 1 hlb in 1-ks-sp, 1 lb in elk van vlg lb, 1-ks-sp en vlg lb, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek 3-ks-sp, 1 lb in elk van vlg lb, 1-ks-sp in vlg lb, 1 hlb in 1-ks-sp, 1 hlb in lb **, 1 kb in elk van vlg 15 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in 1e kb, h/af.

16e rdte: Neem wit, gs in hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), * hekel in voorkant, pofsteek in middel van picot onder, 1 kb in dies 2-ks-sp, 1 kb in elk van vlg 5 ste, pofsteek in oog van pofsteek onder, slaan 1 st oor (versteek agter pofsteek sopas gehekel), 1 kb in elk van vlg 17 ste, pofsteek in oog van pofsteek onder, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg 5 ste **, 1 kb in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in beg-ks, (#).

17e rdte: Neem kleur Fig, 1 ks (= 1kb), (1 kb, 2 ks, 1 kb) in oog van hoek pofsteek, 1 kb in elk van vlg 6 kb, 1 kb in oog van pofsteek, 1 kb in elke kb tot vlg pofsteek, 1 kb in oog van pofsteek **, 1 kb in elk van vlg 6 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 kb in elk van vlg 5 kb, (#) gs in beg –ks.

18e rdte: Neem kleur Cranberry, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elke kb en (1 kb, 1 ks, 1 kb) in elke hoek 2-ks-sp rondom, (#) gs in beg ks.

19e rdte: Neem wit, hekel soos 18e rdte, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER.