Ons deel die afgelope paar weke blokkie-patrone van Elle Yarns wat jy kan hekel om dié pragtige blokkieskombers ná 6 weke te kan klaarhê. 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies in geheel met twee blokkies van elke patroon. Jy moet dus 12 patrone versamel. Vandag deel ons die laaste patroon!

Indien jy ’n blokkie gemis het, klik op een van die skakels hieronder

CAL blanket blokkieskombers hekel

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Blok 9

Blok 10

Blok 11

Vir die Engelse weergawe, gaan na Elle Yarns.

Grootte, afkortings en afwerking:

Sien vorige blokke

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

abdsl/ablb = agterste been dsl/lb: Hekel ’n dsl/lb deur pen vanaf regs na links agter die been van aangewese st in te steek.

kb/lb speek = ’n kb/lb gehekel op die normale wyse, maar bo-oor ’n aantal rdtes. ’n Lang lus word dus opgetrek.

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Coral Rose 054 en Watermelon 205; 3,5 mm-hekelpen

#Blok 12

Square 12-2

Hekel so

Neem wit en hekel 3 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.

1e rdte: 1 ks (nie ’n steek), 8 kb in ring, gs in 1e kb.

2e rdte: 6 ks (= 1 lb, 3 ks), (1 lb in vlg kb, 3 ks) 7 keer, gs in 3e ks.

3e rdte: [(1 kb, 2 ks, 1 kb) in 3-ks-sp, 1 kb in lb] 8 keer, plaas laaste kb in bopunt van 3 ks, h/af.

4e rdte: Neem kleur Coral Rose, gs in enige 2-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies 2-ks-sp, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in elke 2-ks-sp rondom, gs in bopunt van 3 ks, h/af.

5e rdte: Neem wit, gs in enige 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), 3 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * 1 kb in elk van vlg 2 lb, hekel in voorkant van vorige rdte, 1 lb in 1e kb wat oorgeslaan is (dit is weggesteek deur waaier) van 3e rdte, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, slaan 1 lb van vlg waaier oor (weggesteek deur lb pas gehekel), 1 kb in elk van vlg 2 lb **, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in 2-ks-sp, her van * nog 6 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in beg-ks, h/af.

6e rdte: Neem kleur Coral Rose, gs in middelste ks van 3-ks-lus in bopunt van enige blomblaar, 1 ks (= 1 kb), 2 kb in dies ks, * (3 lb, 1 ks, 3 lb) in agterkant van 2e lb speek (= steek pen van agter werk af in net onder albei lusse, jy sal sien daar is nog ’n draad onder pen, swaai pen in spasie onder hierdie draad, plaas dus ’n lus op die pen), 3 kb in middelste ks van 3-ks-ls, her van * rondom, eindig (3 lb, 1 ks, 3 lb) in agterkant van 2e rdte se lb speek, (#) gs in beg-ks.

7e rdte: Neem wit, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 2 kb, * ablb rondom 2e kb gehekel in 2-ks-sp van 5e rdte, slaan 1 lb oor, 1 kb in elk van vlg 2 lb, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in 1-ks-sp, 1 kb in elk van vlg 2 lb, 1 ablb rondom 1e kb gehekel in 2-ks-sp van 5e rdte **, 1 kb in elk van vlg 3 kb, her van * nog 6 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (#) gs in beg-ks.

8e rdte: Neem kleur Gravel, 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 2 kb, * 1 ablb rondom ablb, 1 ks, slaan 3 kb oor, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in 1-ks-sp, 1 ks, 1 ablb rondom ablb **, 1 lb in elk van vlg 3 kb, her van * nog 6 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (#) gs in bopunt van 3 ks.

9e rdte: Neem kleur Antique, 1 ks (nie ‘n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg 3 ste, * (2 kb in vlg 1-ks-sp) 3 keer **, 1 kb in elk van vlg 5 ste, her van * rondom en eindig by **, 1 kb in laaste st, (#) gs in 1e kb.

10e rdte: Neem kleur Watermelon, 1 ks ( nie ’n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg 7 kb, * 2 ks, slaan 1 kb oor, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg kb, slaan 5 kb oor, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg kb, 2 ks, slaan 1 kb oor **, 1 kb in elk van vlg 13 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 kb in elk van vlg 5 kb, gs in 1e kb.

11e rdte: 1 ks ( nie ’n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg 3 kb, * 1 abdsl rondom ablb van 8e rdte, slaan 1 kb oor (dit is weggesteek agter abdsl pas gehekel), 1 kb in elk van vlg 3 kb, 1 ks, slaan 2 ks en 2 lb oor, 7 lb in elk van vlg 2 x 2-ks-sp, 1 ks, 1 kb in elk van vlg 3 kb, 1 abdsl rondom abdsl van 8e rdte, slaan 1 kb oor **, 1 kb in elk van vlg 5 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 kb in elke kb, (#) gs in 1e kb.

12e rdte: Neem wit, 1 ks ( nie ’n steek), 1 kb in dies plek as gs, 12 kb in elk van vlg 7 ste, * 1 kb speek in 2-ks-sp van 10e rdte, 1 kb in elk van vlg 7 lb, 1 kb speek in sp tussen langbene van 10e rdte, 1 kb in elk van vlg 7 lb, 1 kb speek in 2-ks-sp van 1e rdte **, 1 kb in elk van vlg 13 ste, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 kb in elk van vlg 5 ste, (#) gs in 1e kb.

13e rdte: Neem kleur Coral Rose, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 4 kb, * 1 ablb rondom abdsl van 11e rdte, 1 hlb in elk van vlg 3 kb, 3 ks, slaan 2 ste oor, 1 kb in elk van vlg 3 kb, 1 ks, (3 dsl, 2 ks, 3 dsl) in kb speek, 1 ks, slaan 3 kb oor, 1 kb in elk van vlg 3 kb, 2 ks, slaan 2 ste oor, 1 hlb in elk van vlg 3 kb, 1 ablb rondom abdsl van 11e rdte **, 1 hlb in elk van vlg 7 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 hlb in elk van vlg 2 kb, gs in bopunt van 2 ks, (#) gs in vlg hlb.

14e rdte: Neem kleur Antique, 1 ks ( nie ’n steek), 1 kb in dies plek as gs, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) 3 keer, * 1 ks, slaan 1 st oor, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in 2-ks-sp, 1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, 1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in 1-ks-sp, 1 ks, slaan 1 dsl oor, 1 kb in vlg dsl, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, 1 ks, slaan 1 dsl oor, 1 kb in vlg dsl, 1 ks, 1 kb in 1-ks-sp, 1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st, 1 ks, (1 kb , 1 ks, 1 kb) in 2-ks-sp **, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) 7 keer, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) 3 keer, 1 ks, gs in 1e kb, h/af.

15e rdte: Neem Kleur Gravel, gs in enige hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), 2 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * 1 ks, kb2tes deur te hekel in 1e en vlg 1-ks-sp, (1 ks, kb2tes deur dit dies te hekel as laaste en vlg 1-ks-sp) tot hoek, 1 ks **, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, eindig met **, gs in beg ks (#).

16e rdte: Neem wit, gs in hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), 2 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * 1 kb in vlg kb, (1 kb in 1-ks-sp, 1 kb in kb2tes) tot hoek, 1 kb in 1-ks-sp, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, plaas laaste kb in gs, gs in beg ks, h/af.

CAL blanket blokkieskombers hekel

Lekker hekel aan jul laaste blok! En stuur ’n foto van jul winterkombers na Liani.jvrensburg@sarie.com.

Groete,

Anita en Lounette