Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi. Vir die Engelse weergawe, gaan na die webtuiste Elle.

So lyk blok nommer 2

Square 2-4 copy

Grootte , afkortings en afwerking:

Sien blok 1

Ekstra afkortings: Dsl – dubbelslagsteek; hlb – halwe langbeen

Let wel: (#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Fig 207 en Cranberry 283; 3,5 mm-hekelpen

Hekel so

Neem kleur Gravel en hekel 4 ks, las met gs in 1e ks om ring te vorm.

1e rdte: 4 ks (= 1 lb, 1 ks), (1 lb, 1 ks) 7 keer in ring, gs in 3e ks.

2e rdte: Gs in 1 ks-sp, 4 ks (= 1 lb, 1 ks), (1 lb, 1 ks) 3 keer in dies 1-ks-sp, * slaan vlg 1-ks-sp oor, (1 lb, 1 ks) 4 keer in vlg 1-ks-sp, her van * nog 2 keer, gs bo in 3 ks, vlg 1-ks-sp en in vlg lb (#).

3e rdte: Neem kleur Antique, gs in vlg 1-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 5 lb in dies 1-ks-sp, * 1 ks, slaan vlg 1-ks-sp, (1 lb, 1 ks) 2 keer in vlg 1-ks-sp, slaan vlg 1-ks-sp oor, 6 lb in vlg 1-ks-sp, her van * nog 2 keer, 1 ks, slaan vlg 1-ks-sp oor, (1 lb, 1 ks) 2 keer in vlg 1-ks-sp, 1 ks, (#) gs bo in 3 ks.

4e rdte: Neem kleur Fig, 3 ks (= 1 lb), 1 lb in dies plek as gs, 2 lb in elk van vlg 5 lb, * slaan vlg 1-ks-sp oor, ( 1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 1-ks-sp, slaan vlg 1-ks-sp oor, 2 lb in elk van vlg 6 lb,her van * nog 2 keer, slaan vlg 1-ks-sp oor, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 1-ks-sp, (#) gs bo in 3 ks.

5e rdte: Neem kleur wit, 4 ks (= lb, 1 ks), ( 1 lb in vlg lb, 1 ks) 10 keer, 1 lb in vlg lb, [1 kb in 2-ks-sp, (1 lb in vlg lb, 1 ks) 11 keer, 1 lb in vlg lb] 3keer, 1 kb in 2-ks-sp, (#) gs bo in 3e ks.

6e rdte: Neem kleur Gravel, * (1 kb in vlg 1-ks-sp, 2 ks) 11 keer, slaan (1 lb, 1 kb en 1 lb) oor, her van * nog 3 keer, gs in 1e kb.

7e rdte: * (1 kb in vlg 2-ks-sp, 2 ks) 9 keer, 1 kb in vlg 2-ks-sp, 3 ks, slaan vlg 2-ks-sp oor, her van * rondom, (#) gs in 1e kb.

8e rdte: Neem kleur Cranberry, * 2 kb in elk van vlg 2 x 2-ks-sp, 2 hlb in vlg 2-ks-sp, 2 lb in vlg 2-ks-sp, 5 dsl in vlg 2-ks-sp, 2 lb in vlg 2-ks-sp, 2 hlb in vlg 2-ks-sp, 2 kb in elk van vlg 2 x 2-ks-sp, 1 kb in 3-ks-sp, her van * rondom, gs in 1e kb, h/af.

9e rdte: Neem kleur Fig, gs in sp voor middelste dsl van 5 dsl groep, 2 ks ( = 1 hlb), 1 hlb in dies sp, * 1 ks, slaan vlg dsl oor, 2 hlb in sp na st oorgeslaan, (slaan 2 ste oor, 2 hlb in sp na ste oorgeslaan) 4 keer, slaan 2 ste oor, 1 hlb in vlg kb, 1 hlb in sp na kb, (slaan 2 ste oor, 2 hlb in sp na ste oorgeslaan) 5 keer **, 1 ks, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog een keer, gs bo in 2 ks en vlg hlb (#).

10e rdte: Neem kleur wit, gs in hoek-ks-sp, 2 ks (= 1 hlb), (1 hlb, 2 ks, 2 hlb) in dies ks-sp, *(slaan 2 ste oor, 2 hlb in sp na ste oorgeslaan) tot vlg hoek, slaan 2 ste oor, (2 hlb, 2 ks, 2 hlb) in hoek ks-sp, her van * rondom, gs in bopunt van 2 ks en vlg hlb (#).

11e rdte: Neem kleur Cranberry en hekel soos 10e rdte.

12e rdte: Neem kleur Fig en hekel soos 10e rdte.

13e rdte: Neem kleur wit en hekel soos 10e rdte, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER