Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi.Vir die Engelse weergawe, gaan na  Elle.

Grootte, afkortings en afwerking:

Sien vorige blokke

CAL blanket

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

Dop  = draad om pen

Picot (p) = 3 ks, gs in 1e van die 3 ks

 lb-tros = (draad oor pen,  steek pen in aangewese plek en trek lus deur, draad oor pen en trek deur 1 lus, draad oor pen en trek deur 2 lusse) 2 keer = 3 lusse op pen, draad oor pen en trek deur al die lusse

v-st =(1 lb, 1 ks, 1 lb) in aangewese plek

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Coral Rose 054 en Watermelon 205; 3,5 mm-hekelpen

BLOK # 3

FOTO: Verskaf Blok #3

Hekel so

Neem kleur Watermelon en hekel 6 ks, las met gs in 1e ks om ring te vorm.

1e rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1e kb.

2e rdte: 3 ks, 1 lb in dies plek as gs, * 2 ks, lb-tros in vlg kb, 5 ks, 1 lb-tros in vlg kb, 2 ks **, lb-tros in vlg kb, her  van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (#), gs in 1e lb (nie bopunt van 3 ks).

3e rdte: Neem wit, 2 ks (= 1 hlb), * 1 ks, (1 lb, p, 1 lb) 5 keer in 5-ks-sp, 1 ks **, slaan lb-tros en 2-ks-sp oor, 1 hlb in vlg lb-tros, her  van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in bopunt van 2 ks, h/af.

4e rdte: Neem kleur Coral Rose, gs in 1-ks-sp voor 2 ks, 3 ks, 1 lb in 1e 1-ks-sp, *3 ks, 1 kb in 1e lb van 2e p-waaier, 3 ks, 1 kb in 2e lb van 2e p-waaier, 4 ks, 1 kb in 1e lb van 4e p-waaier, 3 ks, 1 kb in 2e lb van 4e p-waaier, 3 ks ** , lb-tros deur 1 been  in elk van vlg 2 x 1-ks-sps te hekel, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in 1e lb (nie bopunt van 3 ks).

5e rdte: 1 ks, (2 kb, 1 ks, 2 kb) in elke 3-ks-sps rondom en (2 kb, 2 ks, 2 kb) in elke hoek 4-ks-sp, gs in 1e kb, h/af.

6e rdte: Neem kleur Gravel, gs in 1e 1-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies 1-ks-sp (=v-st), v-st in vlg

1-ks-sp, * 1 ks, ( 1lb, 1 ks, 1 lb-tros, 1 ks, 1 lb) in 2-ks-sp, 1 ks, v-st in elk van vlg 4 x 1-ks-sps, her  van * nog 2 keer, 1 ks, (1 lb, 1ks, 1 lb-tros, 1 ks, 1 lb) in 2-ks-sp, 1 ks, v-st in elk van vlg 2 x 1-ks-sps, (#) gs in bopunt van 3 ks.

7e rdte: Neem kleur Antique, 1 ks (= 1e ks-sp), 1 kb in elke 1-ks-sp, 1 kb in elke sp tussen v-ste en 1 ks tussen elke kb gehekel, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in elke lb-tros rondom.

8e rdte: 1 kb in elke 1-ks-sp, 1 kb in elke kb en 2 kb in elke hoek-ks-sp rondom, (#) gs in 1e kb.

9e rdte: Neem Wit, 3 ks (= 1 lb), 11 lb, (2 lb in vlg kb, 1 ks, 2 lb in vlg kb, 25 lb) 3 keer, 2 lb in vlg kb, 1 ks, 2 lb in vlg kb, 13 lb, (#)gs in bopunt van 3 ks.

10e rdte: Neem kleur Antique, 1 ks, 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elke lb en 2 kb in elke hoek-1ks-sp rondom, (#) gs in 1e kb.

11e rdte: Neem kleur Coral Rose, 2 ks, (= 1 hlb), (1 ks, slaan vlg kb oor, 1 hlb in vlg kb) 6 keer, *slaan vlg kb oor, [1ks, (1 hlb, 1ks, 1 hlb) in vlg kb] 2 keer, (1 ks, slaan vlg kb oor, 1 hlb in vlg kb) 14 keer, her van * nog 2 keer, slaan vlg kb oor, [1 ks, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg kb] 2 keer, (1 ks, slaan vlg kb oor, 1 hlb in vlg kb) 7 keer, 1 ks, gs in bopunt van 2 ks.

12e rdte: Neem kleur Watermelon, gs in 1e 1-ks-sp, 2 ks (= 1 hlb), (1 ks, 1 hlb in 1-ks-sp) 7 keer, * 1 ks, ( 1hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg 1-ks-sp, (1 ks, 1 hlb in 1-ks-sp) 17 keer, he r van * nog 2 keer, 1 ks, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg 1-ks-sp, (1 ks, 1 hlb in 1-ks-sp) 9 keer, 1 ks, (#) gs in 2e ks.

13e rdte: Neem wit, 1 ks, 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elke hlb, 1 kb in elke 1-ks-sp, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in elke hoek 1-ks-sp rondom, gs in 1e kb, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER.