Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi.Vir die Engelse weergawe, gaan na  Elle.

kombers

Grootte, afkortings en afwerking:

Square 4-2 (1)

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

Dop = draad oor pen

Dsl-tros = [Dop 2 keer, steek pen in aangewese plek en trek lus deur, dop en trek deur 1 lus, (dop en trek deur 2 lusse) 2 keer ] her 2 keer, (dop en trek deur 2 lusse) 2 keer.

Picot (p) = 3 ks, gs in 1e ks

v-st = (1 lb, 1 ks, 1 lb) in aangewese plek

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Duck Egg 223 en Mistletoe 274; 3,5 mm-hekelpen

Hekel so

Neem kleur Gravel en hekel 2 ks.

1e rdte: 8 kb in 1e ks, gs in 1e kb.

2e rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies kb (= v-st), v-st in elke kb rondom, (#) gs in 3e ks.

3e rdte: Neem wit, 1 ks, 1 kb in dies plek as gs, * 1 kb in 1-ks-sp van v-st, 1 kb in elk van vlg 2 lb, 2 kb in vlg 1-ks-sp van v-st **, 1 kb in elk van vlg 2 lb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** een keer, 1 kb in laaste lb, (#) gs in beg ks.

4e rdte: Neem kleur Mistletoe, gs in agterste lus van vlg 4 kb, * 6 ks, slaan 2 kb oor, gs in agterste lus van vlg 5 kb, her van * nog 2 keer, 6 ks, slaan 2 kb oor, gs in agterste lus van laaste kb, gs in agterste lus van eerste en laaste gs.

5e rdte: 2 ks ( = 1 hlb), * 13 lb in 6-ks-sp, slaan 2 gs oor, 1 hlb in agterste lus van vlg gs, her van * nog 2 keer, 13 lb in 6-ks-sp, (#) gs in bopunt van 2 ks.

6e rdte: Neem kleur Antique, 3 ks (= 1 lb), * 1 ks, slaan 1e lb van waaier oor, (1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor) 2 keer, v-st in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, v-st in vlg lb, (1ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb) 2 keer, 1 ks, 1 lb in hlb, her  van * rondom, laat laaste lb in hlb uit, gs in 3e ks, h/af.

7e rdte: Neem kleur Duck Egg, gs in 1e 1-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), *[(1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1-ks-sp) 2 keer, 1 lb in dies 1-ks-sp] 3 keer, ( 1lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1-ks-sp) 2 keer, 3 ks **, 1 lb in vlg 1-ks-sp, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog een keer, gs in bopunt van 3 ks, h/af.

8e rdte: Neem kleur wit, gs in 3-ks-sp, [4 ks (= 1dsl), 1 dsl, (4 ks, dsl-tros) 2 keer] in dies 3-ks-sp, * 1 ks, slaan vlg 4 lb oor, 1 kb in agterste lus van vlg 13 lb, 1 ks, [(dsl-tros, 4 ks) 2 keer, dsl-tros] in 3-ks-sp, her van * nog 2 keer, 1 ks, slaan vlg 4 lb oor, 1 kb in agterste lus van vlg 13 lb, 1 ks, (#) gs in 2e dsl.

9e rdte: Neem kleur Gravel, 3 ks, gs in dies plek as gs, *(4 kb in 4-ks-sp, gs in dsl-tros, 3 ks, gs in dies dsl-tros) 2 keer, 1 kb in 1-ks-sp, hekel in agterste lus, 1 kb in elk van vlg 13 kb, 1 kb in 1-ks-sp **, gs in dsl-tros, 3 ks, gs in dies dsl-tros, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog een keer, knip draad af.

10e rdte: Neem kleur Duck Egg,* 2 ks agter picot, (hekel in agterste lus rondom 1 kb in elk van vlg 4 kb, 2 ks) 2 keer, 1 kb in elk van vlg 15 kb, her van * rondom, (#) gs in 2-ks-sp.

11e rdte: Neem kleur Mistletoe, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in dies 2-ks-sp, * 1 hlb in elk van vlg 4 kb, (2 hlb, 2 ks, 2 hlb) in hoek 2-ks-sp, 1 hlb in elk van vlg 4 kb, 2 hlb in 2-ks-sp, 1 hlb in elk van vlg 15 kb, 2 hlb in 2-ks-sp, her van * rondom, gs in bopunt van 2 ks, h/af.

12e rdte: Neem kleur Antique, gs tot in enige hoek 2-ks-sp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in dies 2-ks-sp, *(1 ks, slaan 1 hlb oor, 1 kb in vlg hlb) tot hoek, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, eindig met 1 ks, gs in 1e kb (#).

13e rdte: Neem kleur Gravel, gs in 2-ks-sp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in dies 2-ks-sp, *(1 kb in vlg kb, gs in 1-ks-sp, picot) tot hoek, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, 1 kb in laaste kb, gs in 1e kb, knip draad af.

14e rdte: Neem Wit, gs in 2-ks-sp, 1 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in dies 2-ks-sp, *1 kb in elk van vlg 2 kb, (1 ks, 1 kb in kb) tot hoek, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 2 ks, 1 kb )in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, 1 kb in laaste kb, gs in 1e kb.

15e rdte: Hekel in agterste lus rondom, 1 gs in elke st, gs in 1e gs, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER.

20160429_VGB Tag

Lees nou

Kom hekel saam – Blok 1

Kom hekel saam – Blok 2

Kom hekel saam – Blok 3\