Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi. Vir die Engelse weergawe, gaan na Elle.

Grootte, afkortings en afwerking:

Kom hekel saam - Blok 1

Kom hekel saam - Blok 2

Kom hekel saam - Blok 3

Kom hekel saam - Blok 4

CAL blanket

Ekstra afkortings en steke:

lb-tros = draad oor pen, steek pen in st en trek lus deur, draad oor pen en trek deur 2 lusse) oor die gegewe aantal steke, draad oor pen en trek deur al die lusse op pen, 1 ks om te sluit (= oog)

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Fig 207 en Cranberry 283; 3,5 mm-hekelpen

BLOK # 5

BLOK # 5 BLOK # 5

Hekel so

Neem kleur Antique, hekel 2 ks.

1e rdte: 8 kb in 2e ks, gs in 1e kb.

2e rdte: 1 ks (nie ’n st), 2 kb in dies plek as gs, 2 kb in elke kb rondom, (#) gs in 1e kb.

3e rdte: Neem kleur Gravel, 3 ks (= 1 lb), * 1 hlb in vlg kb, 1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, her van * nog 2 keer, 1 hlb in vlg kb, 1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, (#)gs in bopunt van 3 ks.

4e rdte: Neem wit, 1 ks (nie ‘n st), 1 kb in dies plek as gs, * 1 hlb in hlb, 1 lb in kb, 1 dsl in hlb, 4 ks **, 1 kb in lb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in 1e kb, h/af.

5e rdte: Neem kleur Cranberry, gs in 4-ks-sp, 1 ks (nie in gs), * (2 kb, 2 hlb) in 4-ks-sp, 1 lb in kb, 1 lb in hlb, 1 dsl in lb, 1 dsl in dsl, 4 ks, her van * nog 3 keer, gs in 1e kb, h/af.

6e rdte: Neem kleur Fig, gs in 4-ks-sp, 1 ks (nie ‘n gs), * (3 kb, 1 hlb) in 4-ks-sp, 1 hlb in elk van vlg 2 kb, 1 lb in elk van vlg 2 hlb, 1 lb in lb, 1 dsl in lb, 1 dsl in elk van vlg 2 dsl, 4 ks, her van * 3 nog keer, gs in 1e kb, h/af.

7e rdte: Neem kleur Gravel, gs in 4-ks-sp, 1 ks (nie ‘n gs), *4 kb in 4-ks-sp, 1 hlb in elk van vlg 3 kb en vlg hlb, 1 lb in elk van vlg 2 hlb en vlg 2 lb, 1 dsl in elk van vlg lb en vlg 3 dsl, 4 ks, her van * nog 3 keer, gs in 1e kb, h/af.

8e rdte: Neem wit, gs in 4-ks-sp, 1 ks (nie ‘n gs), * 4 kb in 4-ks-sp, 1 hlb in elk van vlg 4 kb en vlg 2 hlb, 1 lb in elk van vlg 2 hlb en vlg 3 lb, 1 dsl in elk van vlg lb en vlg 4 dsl, 4 ks, her van * nog 3 keer, (#), gs in 1e kb.

9e rdte: Neem kleur Antique, 1 ks (= 1e kb), *1 kb in elke st tot 4-ks-sp, 3 ks, 3 kb in 4-ks-sp, her van * nog 3 keer, gs in beg-ks, h/af.

10e rdte: Neem kleur Cranberry, gs in hoek 3-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies 3-ks-sp, * (1 kb in elk van vlg 3 kb, slaan 3 kb oor, 7 lb in vlg kb, slaan 3 kb oor) 2 keer, 1 kb in elk van vlg 3 kb **, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek 3-ks-sp, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in bopunt van 3 ks en vlg lb (#).

11e rdte: Neem kleur Fig, gs in hoek 2-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies 2-ks-sp, * [3 ks, lb-tros oor vlg 7 ste (= 2 lb, 3 kb, 2 lb), 3 ks, 1 kb in elk van vlg 3 lb] 2 keer, 3 ks, lb-tros oor vlg 7 ste, 3 ks **, ( 2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog een keer, gs in bopunt van 3 ks en vlg lb (#).

12e rdte: Neem kleur Gravel, gs in hoek 2-ks-sp, 3 ks (= 1 lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies 2-ks-sp, * slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 4 lb in oog van lb-tros, 1 ks, 1 lb in elk van vlg 3 kb) 2 keer, 1 ks, 4 lb in oog van lb-tros, 1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb **, ( 2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in bopunt van 3 ks en vlg lb (#).

13e rdte: Neem kleur wit, gs in hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1kb), 2 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * 1 kb in elke lb en 1 kb in elke 1-ks-sp tot hoek, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, gs in beg-ks, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER.