Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi. Vir die Engelse weergawe gaan na die webtuiste  Elle.

Grootte, afkortings en afwerking:

Kom hekel saam – Blok 1

Kom hekel saam – Blok 2

Kom hekel saam – Blok 3

Kom hekel saam – Blok 4

Kom hekel saam – Blok 5

Kom hekel saam - Blok 6

kombers

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

Dop = draad om pen

3 lb (4) tes = (dop, steek pen in aangewese plek en trek lus deur, dop en trek deur 1 lus, dop en trek deur 2 lusse) 3 (4) keer = 4(5) lusse op pen, dop en trek deur al die lusse, 1 ks om te sluit

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Duck Egg 223 en Misletoe 274; 3,5 mm-hekelpen

#Blok 7

Square 7-1

Hekel so

Neem kleur Antique en hekel 4 ks, las met gs in 1e ks om ring te vorm.

1e rdte: 3 ks (= 1 lb), (2 ks, 1 lb in ring) 7 keer, 2 ks, (#) gs in 3e ks.

2e rdte: Neem kleur Gravel, 1 ks (nie ’n steek), 3 kb in elke 2-ks-sp rondom, (#) gs in 1e kb.

3e rdte: Neem wit, 1 ks (nie ’n steek), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in vlg kb, (2 kb in vlg kb, 1 kb in elk van vlg 2 kb) 7 keer, 2 kb in laaste kb, (#) gs in 1e kb.

4e rdte: Neem kleur Duck Egg, 3 ks (= 1lb), 3 lb in dies plek as gs, (3 ks, slaan 3 kb oor, 4 lb in vlg kb) 7 keer, 3 ks, (#) gs in bopunt van 3 ks.

5e rdte: Neem kleur Mistletoe, 3 ks, 3 lb tes deur 1 been in elk van vlg 3 lb te hekel, * 4 ks, 1 kb in 3-ks-sp, 4 ks, 4 lb tes deur 1 been in elk van vlg 4 lb te hekel, her van * nog 6 keer, 4 ks, 1 kb in 3-ks-sp, 4 ks, (#) gs in bopunt van 1e tros.

6e rdte: Neem kleur Antique, 1 ks (nie ’n steek), 5 kb in elk van 4-ks-sp rondom, (#) gs in 1e kb.

7e rdte: Neem kleur Gravel, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 2 kb, * 3 ks, slaan 4 kb oor, 1 hlb in elk van vlg 3 kb, 1 ks, 1 hlb in elk van vlg 3 kb, her van * nog 6 keer, 3 ks, slaan 4 kb oor, 1 hlb in elk van vlg 3 kb, 1 ks, gs in bopunt van 2 ks, h/af.

8e rdte: Neem wit, gs in 1-ks-sp voor 2 ks, 1 ks, (nie ’n steek), 1 kb in dies 1-ks-sp, * 1 ks, [1 hlb, (1 ks, 1 lb) 2 keer, (1 ks, 1 dsl) 2 keer, (1 ks, 1 lb) 2 keer, 1 ks, 1 hlb] in 3-ks-sp, 1 ks **, 1 kb in 1-ks-sp, her van * nog 6 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (#) gs in 1e kb.

9e rdte: Neem Mistletoe, 1 kb in 1e 1-ks-sp, * 2 kb in elk van vlg 3 x 1-ks-sps, 3 kb in vlg 1-ks-sp, 2 kb in elk van vlg 3 x 1 ks-sps, 1 kb in vlg 1-ks-sp **, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 1-ks-sp, her van * nog 6 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in 1e kb, h/af.

10e rdte: Neem kleur Gravel, gs in middelste kb van 3-kb-groep aan bopunt van enige blaar, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in dies sp, * 1 kb in elk van vlg 5 kb, slaan 3 kb oor, 5 lb in sp tussen laaste en vlge kb, slaan 3 kb oor, 1 kb in elk van vlg 5 kb **, 3 kb in vlg kb ( dit moet middelste kb of 3 kb groep aan punt van vlg blaar wees), her van * rondom, eindig by **, 1 kb in dies kb as beg-ks, (#) gs in beg-ks.

11e rdte: Neem kleur Antique, 1 gs in agterste lus van elke st rondom, knip draad af.

12e rdte: Neem kleur Duck Egg en hekel in agterste lus van elke st, gs in vlg gs, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in vlg gs, * 1 hlb in elk van vlg 13 gs, 1 kb in elk van vlg 7 gs, slaan 2 gs oor, 4 lb in vlg gs, slaan 3 gs oor, 4 lb in vlg gs, slaan 2 gs oor **, 1 kb in elk van vlg 7 gs, her van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 5 gs, (#) gs in agterste lus van beg-ks.

13e rdte: Neem wit, 1 gs in elke agterste lus van vlg 17 ste, * 2 ks, 1 dsl in 1e lb, [(1 ks, 1 driesl) 3 keer, 3 ks, ( 1 driesl, 1 ks) 3 keer] in sp tussen waaiers, 1 dsl in laaste lb, 2 ks, slaan 4 kb oor, 1 gs in elke agterste lus van vlg 19 ste, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 gs in elke agterste lus van laaste 2 kb.

14e rdte: 1 ks (nie ’n steek), 1 kb in dies plek as gs, * 1 kb in agterste lus van elke gs, 1 kb in 2-ks-sp, 1 kb in 2-ks-sp, 1 kb in hlb, (1 kb in 1-ks-sp, 1 kb in driesl) 3 keer, (2 kb, 2 ks, 2 kb) in hoek 3-ks-sp, (1 kb in driesl, 1 kb in 1-ks-sp) 3 keer, 1 kb in hlb, 1 kb in 2-ks-sp, her van* rondom, eindig met 1 kb in agterste lus van 1e gs, gs in 1e kb, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER.