Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi. Vir die Engelse weergawe gaan na die webtuiste Elle.

Grootte, afkortings en afwerking:

Kom hekel saam – Blok 1

Kom hekel saam – Blok 2

Kom hekel saam – Blok 3

Kom hekel saam – Blok 4

Kom hekel saam – Blok 5

Kom hekel saam – Blok 6

Kom hekel saam – Blok 7

kombers

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

Bobbel = 4 lb in aangewese plek, verwyder pen uit laaste lb, steek pen in 1e lb en in lus van lb wat los is, dop en trek deur albei lusse op pen. Let wel: Om eerste bobbel te hekel = 3 ks (= 1 lb), 3 lb in aangewese plek, verwyder pen uit laaste lb, steek pen in bopunt van 3 ks en in lus van lb wat los is, dop en trek deur albei lusse op pen.

Kb-speek = ’n kb, normaal gehekel maar oor ’n aantal rdtes, trek dus ’n langer lus op.

Dubbel v-st = (2 lb, 1 ks, 2 lb) in aangewese plek.

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Fig 207 en Cranberry 283; 3,5 mm-hekelpen

#Blok 8

Square 8-2

Hekel so

Neem kleur Fig en hekel 6 ks, las met gs in 1e ks om ring te vorm.

1e rdte: 5 ks, (= 1 dsl, 1 ks), (1 dsl, 1 ks) 15 keer in ring, (#) gs in 4e ks.

2e rdte: Neem wit, 1 ks (nie ‘n gs), 1 kb in dies plek as gs, (2 kb in 1-ks-sp, 1 kb in dsl) rondom laaste 2 kb in laaste 1-ks-sp, (#) gs in 1e kb.

3e rdte: Neem kleur Gravel, 3 ks ( 1 lb), 1 lb in elke kb rondom, gs in bopunt van 3 ks van vlg lb (#).

4e rdte: Neem kleur Cranberry, gs in sp tussen lb’s (= lb so pas gehekel in vlge lb), bobbel in dies sp, * 4 ks, slaan 3 lb oor, bobbel in sp tussen laaste en vlg lb’s, her van * rondom, eindig met 4 ks, gs in bopunt van 1e bobbel (#).

5e rdte: Neem kleur Fig, gs in 4-ks-sp, 1 ks ( nie ‘n st), 5 kb in dies 4-ks-sp, * draai werk, 6 ks, gs in 1e van 5 kb, draai werk , 2 ks (= 1 hlb), 10 hlb in 6-ks-lus, 3 kb in vlg 4-ks-sp, **, 4 kb in vlg 4-ks-sp, her van * rondom, eindig met **, gs in 1e kb, h/af.

6e rdte: Neem wit, gs in middelste kb van enige 3-kb-groep, 3 ks (= 1 lb), (1 lb, 1 ks, 2 lb) in dies kb, * 2 ks, hekel agter blaar, 1 kb in elk van vlg 5 kb, 2 ks **, dubbel v-st in middelste kb van 3-kb-groep, her van * rondom, eindig by **, (#) gs in bopunt van 3 ks.

7e rdte: Neem kleur Gravel, 1 ks (nie ‘n st), 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg lb, 1-ks-sp en 2 lb, * slaan 2 ks en 2 hlb van blaar oor, 1 kb in elk van vlg 5 hlb (daar moet 3 hlb van blaar oor wees), 1 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb, 2 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb) in 1-ks-sp van dubbel v-st, 1 ks, slaan 2 ks en 2 hlb van vlge blaar oor, 1 kb in elk van vlg 5 hlb **, 1 kb in elk van vlg 2 lb, 1-ks-sp en 2 lb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (#) gs in 1e kb.

8e rdte: Neem kleur Antique, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 9 kb, * (1lb in vlg 1-ks-sp, 1 ks) 2 keer, (1 lb, 1 ks, 1 lb, 2 ks, 1 lb, 1 ks, 1lb) in hoek 2-ks-sp, (1 ks, 1 lb in vlg 1-ks-sp) 2 keer **, 1 hlb in elk van vlg 15 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 hlb in elk van vlg 5 kb, gs in bopunt van 2 ks, h/af.

9e rdte: Neem kleur Cranberry, gs in enige hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), 2 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * (1 ks, 1 kb in vlg 1-ks-sp) 3 keer, (1 ks, slaan vlg st oor, 1 kb in vlg hlb) 8 keer, (1 ks, 1 kb in vlg 1-ks-sp) 3 keer, 1 ks **, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, eindig met **, gs in beg-ks (#).

10e rdte: Neem kleur Gravel, gs in hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), 2 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * (1 ks, 1 kb speek in lb van 8e rdte) 4 keer, (1 ks, 1 kb speek in hlb wat oorgeslaan is in 8e rdte) 7 keer, (1 ks, 1 kb speek in lb van 8e rdte) 4 keer, 1 ks **, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, eindig met **, gs in beg ks (#).

11e rdte: Neem kleur Fig, gs in hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), 2 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * (1 ks, 1 kb speek in kb van 9e rdte) tot hoek, 1 ks **, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, eindig met **, gs in beg-ks (#).

12e rdte: Neem kleur Antique, hekel soos 11e rdte, maar hekel in kb speek van 10e rdte.

13e rdte: Neem wit, gs in hoek 2-ks-sp, 1 ks (= 1 kb), 2 ks, 1 kb in dies 2-ks-sp, * 1 kb in vlg kb, (1 kb speek in kb speek van 11e rdte, 1 kb in vlg kb speek) tot hoek, plaas laaste kb in kb voor 2 ks, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, her van * rondom, gs in beg ks, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER.