Dis nou tyd om die hekelpenne en breidraad uit te haal en dié mooi blokkieskombers te hekel. Elke Woensdag en Vrydag – vir die volgende 6 weke – kan jy ’n nuwe blokkie-patroon aflaai! 

Die kombers bestaan uit 24 blokkies, jy moet dus 2 blokkies van elke patroon hekel. Jy het ‘n basiese kennis van hekel nodig om die kombers te voltooi. Vir die Engelse weergawe gaan na die webtuiste Elle.

Grootte, afkortings en afwerking:

Kom hekel saam – Blok 1

Kom hekel saam – Blok 2

Kom hekel saam – Blok 3

Kom hekel saam – Blok 4

Kom hekel saam – Blok 5

Kom hekel saam – Blok 6

Kom hekel saam – Blok 7

Kom hekel saam – Blok 8

kombers

Ekstra afkortings en steke:

(#) dui aan wanneer jy die draad moet afknip en met ’n nuwe kleur begin.

Pofsteek  = (dop, steek pen in aangewese plek en trek deur ’n lus) 4 keer, dop en trek deur al die lusse op pen, 1 ks om te sluit (= oog)

v-st =(1 lb, 1 ks, 1 lb) in aangewese plek

Benodigdhede

Elle Family Knit-dubbeldraad (50 g-bolle) in die volgende kleure: 1 bol van elk in wit 001, Gravel 075, Antique 049, Coral Rose 054 en Watermelon 205; 3,5 mm-hekelpen

#Blok 9

Square 9-2 (1)

Hekel so

Neem wit en hekel 2 ks.

1e rdte: 8 kb in 2e ks van pen, gs in 1e kb, trek ring styf.

2e rdte:  Pofsteek in dies plek as gs, (1 ks, pofsteek in vlg kb) 7 keer, 1 ks, gs in oog van 1e pofsteek, knip draad af.

3e rdte: Neem Antique, gs in 1-ks-sp, 1 ks (nie ’n steek), (2 ks, 1 kb in vlg 1-ks-sp) 7 keer, 2 ks, 1 kb in beg ks-sp, h/af.

4e rdte: Neem kleur Coral Rose, gs in oog van enige pofsteek, 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies pofsteek (hekel oor die 2-ks-sp), (1 hlb in kb, 3 lb in oog van vlg pofsteek) 7 keer, 1 hlb in kb, gs in bopunt van 3 ks, h/af.

5e rdte: Neem wit, gs in enige hlb, 3 ks (= 1 lb), 1 ks, 1 lb in dies hlb (= v-st), (1 lb in elk van vlg 3 lb, v-st in hlb) 7 keer, 1 lb in elk van vlg 3 lb, (#) gs in bopunt van 3 ks.

6e rdte: Neem kleur Watermelon, (2 ks, 1 kb in elk van vlg 5 lb) 8 keer, plaas laaste kb in dies plek as beg-gs.

7e rdte: Gs in 1-ks-sp van v-st van 5e rdte, 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies 1-ks-sp, * 2 ks, slaan 2 kb oor, 1 lb in vlg kb, 2 ks, 3 lb in 1-ks-sp van v-st van 5e rdte, her van * 6 nog keer, 2 ks, slaan 2 kb oor, 1 lb in vlg kb, 2 ks, (#) gs in bopunt van 3 ks.

8e rdte: Neem kleur Gravel, 1 ks ( nie ‘n st), 1 kb in dies plek as gs, * 1 ks, slaan vlg lb oor, 1 kb in vlg lb, (1 lb in elk van 2 kb oorgeslaan van 6e rdte, 1 kb in vlg lb) 2 keer, her van * nog 7 keer, slaan laaste kb oor, gs in 1e kb, knip draad af.

9e rdte: Neem Wit, gs in 1e 1-ks-sp, 2 ks, * 1 kb in elk van vlg 7 gs, 1 kb in 1-ks-sp, 1 ks, slaan 1 kb en 2 lb oor, (1 lb, 1 ks) 7 keer in vlg kb, 1 kb in 1-ks-sp, her van * nog 2 keer, 7 kb, 1 kb in 1-ks-sp, slaan 1 kb en 2 lb oor, (1 ks, 1 lb) 7 keer in vlg kb, gs in 2e ks.

10e rdte:  2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 8 kb, * 1 hlb in elk van vlg 4 x 1-ks-sp, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg lb, 1 hlb in elk van vlg 4 x 1-ks-sp **, 1 hlb in elk van vlg 9 kb, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, gs in bopunt van 2 ks, h/af.

11e rdte: Neem kleur Gravel, gs in enige hoek 1-ks-sp, 3 ks (= 1 lb) 2 ks, 1 lb in dies -ks-sp, *(slaan 1 hlb oor, v-st in vlg hlb) 9 keer, (1  lb, 2 ks, 1 lb) in hoek 1-ks-sp, her van * nog 2 keer, (slaan 1 hlb oor, v-st in vlg hlb) 9 keer, gs in 3e van beg 5 ks, knip draad af.

12e rdte: Neem kleur Watermelon, gs in hoek 2-ks-sp, 2 pofsteke in dies 2-ks-sp, * (1 ks, pofsteek in vlg 1-ks-sp) 9 keer, 1 ks, 2 pofsteke in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, (1 ks, pofsteek in vlg 1-ks-sp) 9 keer, 1 ks, (#) gs in oog van 1e pofsteek.

13e rdte: Neem kleur Antique, 1 ks (nie ’n st), 2 kb in dies plek as gs, * 2 ks, (2 kb in oog van vlg pofsteek, 1 lb in sp tussen lb’s van 11e rdte) 10 keer **, 2 kb in oog van vlg pofsteek, her van * rondom, eindig met **, gs in 1e en vlg kb, knip draad af.

14e rdte: Neem kleur Gravel, gs in 2-ks-sp, 3 ks (= 1 hlb, 1 ks), 2 hlb in dies 2-ks-sp, * (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in elk van vlg 3 ste) 8 keer **, 1 ks, (2 hlb, 1 ks, 2 hlb) in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, 1 ks, 1 hlb in beg ks-sp, gs in 2e van 3 ks, knip draad af.

15e rdte: Neem kleur Coral Rose, gs in hoek 1-ks-sp, 2 ks (= 1 hlb), 2 ks, 1 hlb in dies 1-ks-sp, * 1 hlb in elk van vlg 5 hlb, (1 lb in kb wat oorgeslaan is in 13e rdte, 1 hlb in elk van vlg 6 hlb) 3 keer, 1 lb in kb wat oorgeslaan is in 13e rdte, 1 hlb in elk van vlg 5 hlb **, (1 hlb, 2 ks, 1 hlb) in hoek 2-ks-sp, her van * nog 2 keer, dan van * tot ** nog 1 keer, (#) gs in bopunt van 2 ks.

16e rdte: Neem Wit, *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek 2-ks-sp, 1 kb in elke st tot hoek, her van * rondom, gs in 1e kb, h/af.

Kry die volgende blokkie HIER.