Dit is weer tyd om die hekelpenne uit te haal en te begin hekel! Vir die volgende vyf weke kan jy elke Dinsdag en Donderdag nog ’n paar rondtes van hierdie mat aflaai, asook die diagram om van te hekel.

Die mat bestaan uit 31 rondtes. Jy het ’n basiese kennis van hekel nodig. As dit vir jou makliker is om in Engels te hekel, gaan na die webtuiste.

Patroon, diagram en foto’s: Elle Yarns

Ons het reeds rondtes 1 – 29 gegee. Hier’s rondtes 30 - 31 ook nou:

Hekel s?

Neem kleur Slate, 10 mm-hekelpen en beg met ‘n ks ring.

1e rdte: 5 ks (= 1 lb, 2 ks), (1 lb, 2 ks) 5 keer in ring, gs in 3e van 5 ks.

2e rdte: * (1 kb, 3 ks, 1 kb) in 2-ks-sp, 5 ks, her van * rondom, gs in 1e kb.

3e rdte; Gs in vlg 2 ks, 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies ks, * 3 ks, 1 kb in 5-ks-sp, 3 ks, 3 lb in middelste ks van vlg 3-ks-sp, her van * rondom, laat 3 lb aan einde weg, gs in bopunt van 3 ks.

4e rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in dies plek as gs, 2 lb in elk van vlg 2 lb, 8 ks, 2 lb in vlg lb, her van * rondom, laat 2 lb aan einde weg, gs in bopunt van 3 ks.

5e rdte: 3 ks (= 1 lb), 2 lb-tros, *3 lb-tros, 5 ks, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in 8 ks-sp, 5 ks, 3 lb-tros, her van * rondom, laat laaste tros weg, gs in bopunt van 1e tros.

6e rdte: Met kleur Slate, hekel 3 ks (= 1 lb), 1 lb in vlg lb-tros, * 5 ks, 1 kb in vlg ks-sp, 5 ks, 3 lb in middelste ks van 3 ks-sp, 5 ks, 1 kb in vlg ks-sp, 5 ks, 2 lb-tros, her van * rondom, laat laaste 2 lb-tros weg, gs in bopunt van 3 ks.

7e rdte: Gs in vlg 2 ks, 1 kb in ks-sp, * 7 ks, 2 lb in elk van vlg 3 lb, 7 ks, slaan vlg ks-sp oor, 1 kb in vlg ks-sp, 5 ks, 1 kb in vlg ks-sp, her van * rondom, laat laaste 5 ks en kb weg, 2 ks, 1 lb in 1e kb.

8e rdte: 1 kb n dies ks-sp, * 5 ks, 1 kb in vlg ks-sp, 5 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 4 lb, 2 lb in vlg lb, (5 ks, 1 kb in vlg ks-sp) 2 keer, her van * rondom, laat laaste 5 ks en kb weg, 2 ks, 1 lb in 1e kb.

9e rdte: Hekel nog steeds met kleur Slate, 1 kb in dies ks-sp wat die vorige rdte gesluit het, *(5 ks, 1 kb in vlg ks-sp) 2 keer, 5 ks, 2 lb-tros 4 keer, (5 ks, 1 kb in vlg ks-sp) 2 keer, her van * rondom, laat laaste 5 ks en kb weg, 2 ks, 1 lb in 1e kb.

10e rdte: 1 kb in dies ks-sp wat die vorige rdte gesluit het, *(5 ks, 1 kb in vlg ks-sp) 3 keer, 5 ks, 4 lb-tros, (5 ks, 1 kb in vlg ks-sp) 2 keer, her van * rondom, laat laaste 5 ks en kb weg, 2 ks, 1 lb in 1e kb.

11e rdte: 1 kb in dies ks-sp wat vorige rdte gesluit het, *( 5 ks, 1 lb in vlg ks-sp) 2 keer, (5 ks, 1 kb in vlg ks-sp) 4 keer, her van * rondom, laat laaste 5 ks en kb weg, 2 ks, 1 lb in 1e kb.

12e rdte: Hekel nog steeds met Slate, 8 ks (= 1 lb, 5 ks), (1 lb in vlg ks-sp, 5 ks) rondom, gs in 3e van 8 ks.

13e rdte: Neem kleur Graphite, gs in vlg ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 6 lb in dies ks-sp, 7 lb in elke ks-sp rondom, gs in bopunt van 3 ks.

14e rdte: Neem kleur Slate, 1 kb in dies plek as gs, *(3 ks, slaan vlg lb oor, 1 kb in vlg lb) 3 keer, 10 ks, slaan 7 lb oor, 1 kb in vlg lb, her van * rondom, laat laaste kb weg, gs in eerste kb.

15e rdte: Neem Slate, gs en 1 kb in vlg ks-sp, * (3 ks, 1 kb in vlg ks-sp) 2 keer, 7 ks, 1 lb in vlg ks-sp, 7 ks, 1 kb in vlg ks-sp, her van * rondom, laat laaste kb weg, gs in 1e kb.

16e rdte: Gs en 1 kb in vlg ks-sp, * 3 ks, 1 kb in vlg ks-sp, 7 ks, 1 lb in vlg ks-sp, 2 ks, 1 lb in vlg ks-sp, 7 ks, 1 kb in vlg ks-sp, her van * rondom, laat laaste kb weg, gs in 1e kb.

17e rdte: Gs en 1 kb in vlg ks-sp, * 7 ks, (1 lb in vlg ks-sp, 2 ks) 2 keer, 1 lb in vlg ks-sp, 7 ks, 1 kb in vlg ks-sp, her van * rondom, laat laaste kb weg, gs in 1e kb.

18e rdte: Neem Slate, gs in elk van vlg 5 ks, 5 ks (= 1 lb, 2 ks), *(1 lb in vlg ks-sp, 2 ks) 2 keer, 1 lb in vlg ks-sp, 7 ks, 1 lb in vlg ks-sp, 2 ks, her van * rondom, laat laaste lb en 2 ks weg, gs in 3e van 5 ks.

19e rdte: Neem Graphite, gs in vlg ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies ks-sp, 3 lb in elke 2 ks-sp, 9 lb in elke 7-ks-sp rondom, gs in bopunt van 3 ks.

20e rdte: 1 kb in dies plek as gs, * 5 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb, her van * rondom, laat laaste 5 ks en kb weg, 2 ks, 1 lb in 1e kb.

21e rdte: Met graphite, hekel 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies plek, 3 lb in middelste ks van elk 3-ks-sp rondom, gs in bopunt van 3 ks.

22e rdte: 3 ks (= 1 lb), 2 lb-tros, * 1 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 ks, 3 lb-tros, her van * rondom, laat laaste 3 lb-tros weg, gs in bopunt van 2 lb-tros.

23e rdte: 1 kb in dies plek as gs, * 5 ks, 5 lb-tros, 5 ks, 1 kb in vlg lb-tros, her van * rondom, laat laaste kb weg, gs in 1e kb.

24e rdte: Neem kleur Slate, gs in elk van vlg 2 ks, 1 kb in vlg ks, (5 ks, 1 kb in vlg ks-sp) rondom, 2 ks, 1 lb in vlg kb.

25e rdte: 1 kb in dies ks-sp wat vorige rdte sluit, (9 lb in vlg ks-sp, 1 kb in vlg ks-sp) rondom, laat laaste kb weg, gs in 1e kb.

26e rdte: Gs in elk van vlg 5 lb, 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies plek, *4 ks, hekel in middelste lb van lb-gp 1 lb, 3 ks, 1 lb (= skulp), 4 ks, hekel 3 lb in middelste lb van vlg lb-gp, her van * rondom, laat laaste 3 lb weg, gs in bopunt van 3 ks.

27e rdte: Met kleur Slate, hekel 3 ks, (= 1 lb), 1 lb in dies plek, * 2 lb in elk van vlg 2 lb, 3 ks, skulp in skulp, 3 ks, 2 lb in vlg lb, her van * rondom, laat 2 lb weg, gs in bopunt van 3 ks.

28e rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in dies plek, * 1 lb in elk van vlg 4 lb, 2 lb in vlg lb, 3 ks, skulp in skulp, 3 ks, 2 lb in vlg lb, her van * rondom, laat laaste 2 lb weg, gs in bopunt van 3 ks.

29e rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in vlg lb (= 1e lb-tros), * 2 lb-tros 3 keer, 3 ks, (1 lb, 3 ks) 2 keer en 1 lb in skulp, 3 ks, 2 lb-tros, her van * rondom, laat laaste 2 lb-tros weg, gs in 1e lb-tros.

30e rdte: Met kleur Slate, 3 ks (= 1 lb), 3 lb-tros, * 3 ks, skulp in skulp, 5 ks, skulp in skulp, 3 ks, 4 lb-tros, her van * rondom, laat laaste 4 lb-tros weg, gs in 1e lb-tros.

31e rdte: Neem kleur Linen, gs in ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies ks-sp, *4 lb in vlg ks-sp, hekel in vlg ks-sp (5 lb, 3, ks, gs in laaste lb, 5 lb), 4 lb in vlg ks-sp, (3 lb in vlg ks-sp) 2 keer, her van * rondom, laat laaste 3 lb weg, gs in bopunt van 3 ks. Heg af.

Afwerking:

Werk los drade weg.

Maak klam, plaas plat neer op skoon vloer en laat om droog te word.