Dis groot pret om hierdie mussie te brei en die kinders lyk tog te oulik daarmee! 

KATMUS

(SARIE KREATIEF 2014 bl. 13)

GROOTTE Vir ouderdomme 0 – 6 maande [6 – 12 maande; 1 – 2 jaar; 2 – 3 jaar; 4 – 5 jaar; 6 – 7 jaar]; pas gemiddelde kopgrootte vir die onderskeie ouderdomme

BENODIGDHEDE Enige Elle dubbeldraad: 1 x 50 g-bol in kleur (A) en oorskietbreidraad in kleure (B), (C) en (D); 3,25 mm- en 4 mm-breipenne; breispelde.

SPANNING 22 ste en 28 rye in ks met 4 mm-breipenne = 10 cm.

AFKORTINGS

Aw – aweregs; H/aan – heg aan; ks – koussteek; pat – patroon(steek); r – regs; RK –regte kant; st(e) – steek(steke); tes – tesame; VK – verkeerde kant; vmin – verminder; vmeer - vermeerder

INTARSIA-TEGNIEK Wanneer jy met verskillende bolle breidraad brei, moet jy die kleur wat jy volgende gaan gebruik, draai om die kleur waarmee pas gebrei is, sodat die kleure aanmekaar gebind word en gaatjies nie sal vorm nie. Moenie breidraad aanlas en afknip nie, behalwe waar nodig.

FOTO: Sirdar FOTO: Sirdar

BREI SÓ

H/aan 74 [80; 84; 90; 92; 96] ste met 3,25 mm-penne en A. 1e ry: R. Na dié ry word nou as rek verwys. Brei nog 3 rye in rek. Gaan oor na 4 mm-penne en brei soos volg verder: 1e ry: R. 2e ry: Aw. Na dié 2 rye word nou verwys as ks. Brei deurgaans verder in ks soos volg: Brei van 1e tot 5e ry van diagram – dié 5 rye gaan gebruik word om die mond en snorbaarde van kat te borduur. 6e ry: Aw 35 [38; 40; 43; 44; 46] A, aw 4 C, aw 35 [38; 40; 43; 44; 46] A. 7e ry: R 34 [37; 39; 42; 43; 45] A, r 6 C, r 34 [37; 39; 42; 43; 45] A. Die 6e en 7e rye stel posisie van diagram vas. Brei 24 middelste ste, beginnende by 8e ry van diagram, brei ongelyke rye (dit sal aan die RK van die werk wees) van regs na links en gelyke rye (dit sal aan die VK van die werk wees) van links na regs of borduur met Switserse deurstopwerk dié pat-ste van diagram. Met A, brei verder in ks tot mus 10 [11; 12; 12; 13; 13] cm lank is, eindig met ’n RK-ry. Vlg ry: Aw tot einde, vmin 1 [0; 3; 1; 3; 0] ste eweredig in ry slegs vir 1e, 3e, 4e en 5e groottes en vmeer 0 [1; 0; 0; 0; 1] st eweredig in ry slegs vir 2e en 6e groottes (= 73 [81; 81; 89; 89; 97] ste).

Fats bokant 1e ry: R 1, (r 2 tes, r 6) 9 [10; 10; 11; 11; 12] keer. 64 [71; 71; 78; 78; 85] ste. 2e en elke alt ry: Aw. 3e ry: R 1, (r 2 tes, r 5) 9 [10; 10; 11; 11; 12] keer (= 55 [61; 61; 67; 67; 73] ste). 5e ry: R 1, (r 2 tes, r 4) 9 [10; 10; 11; 11; 12] keer (= 46 [51; 51; 56; 56; 61] ste). 7e ry: R 1, (r 2 tes, r 3) 9 [10; 10; 11; 11; 12] keer (= 37 [41; 41; 45; 45; 49] ste). 9e ry: R 1, (r 2 tes, r 2) 9 [10; 10; 11; 11; 12] keer (= 28 [31; 31; 34; 34; 37] ste). 11e ry: R 1, (r 2 tes, r 1) 9 [10; 10; 11; 11; 12] keer (= 19 [21; 21; 23; 23; 25] ste). 13e ry: R 1, (r 2 tes) 9 [10; 10; 11; 11; 12] keer (= 10 [11; 11; 12; 12; 13] ste). 14e ry: Aw. Knip breidraad af, ryg deur oorbl 10 [11; 11; 12; 12; 13] ste, trek op en heg stewig vas.

ORE

Buite-oor (Brei 2 dele) H/aan 13 ste met 4 mm-penne en A. Brei in ks soos volg verder: Brei 4 rye. 5e ry: R 2 tes, r tot by laaste 2 ste, r 2 tes (= 11 ste). 6e ry: Aw. Her 5e en 6e rye nog 4 keer (= 3 ste). 15e ry: Gl 2, r 1, t2glso. H/af.

Binne-oor (Brei 2 dele) Met B, brei soos buite-oor.

AFWERKING Werk agternaat toe. Werk syrande van een buite- en een binne-oor aanmekaar vas. Doen dieselfde met die ander oor. Werk ore bo-aan mus vas. Borduur met B en voorsteke ’n glimlaggende mond en snorbaarde.

KATMUS

Kleure A B C D

brei2

SWITSERSE DEURSTOPWERK

brei1