Hou die koppie warm met dié pet - vol styl en avontuur!

Nr. 7-pet

(SARIE KREATIEF 2014; bl 7)

GROOTTE Vir ouderdomme 3 [6; 12; 18; 24] maande Omtrek van hoed 40 [42; 44; 46; 48] cm Hoogte van hoed 13 [13; 14; 14; 14] cm

BENODIGDHEDE Katia Merino 100%, 1 bol elk in kleure nr. 55, nr. 1 en nr. 2; 4 mm-breipenne; breispeld. Let wel: Katia Merino Mix-dubbeldraad kan ook gebruik word vir dieselfde aanwysings. (Bestel Katia-breidraad by www.skapie.co.za of skakel 021 975 2577)

SPANNING 21 ste en 31 rye in ks met 4 mm-breipenne = 10 cm

AFKORTINGS

Aw – aweregs; H/aan – heg aan; her – herhaal; ks – koussteek; oorbl – oorblywende; pat – patroon(steek); r – regs; RK – regte kant; st(e) – steek(steke); tes – tesame; VK – verkeerde kant; vmeer – vermeerder

FOTO: Katia FOTO: Katia

BREI SÓ

REGTER-OORFLAP H/aan 26 ste met kleur nr. 55. Brei 2 rye in rek, brei dan in ks en vmeer 1 st aan linkerrand (2 ste in van rand) soos volg:

Slegs vir 1e grootte Elke 12 rye 1 keer (= 27 ste).

Slegs vir 2e grootte Afwisselend elke 6 en 8 rye 3 keer (= 29 ste).

Slegs vir 3e grootte Elke 4 rye 5 keer (= 31 ste).

Slegs vir 4e grootte Afwisselend elke 2 en 4 rye 7 keer (= 33 ste).

Slegs vir 5e grootte Elke 2 rye 9 keer (= 35 ste).

Terselfdertyd wanneer werk 3 [3; 4; 4; 4] cm lank is, volg diagram A vir motief en deel ste vir pat soos volg in:

Slegs vir 1e grootte 4 ste in ks, 14 ste motief, 9 ste in ks.

Slegs vir 2e grootte 4 ste in ks, 14 ste motief, 11 ste in ks.

Slegs vir 3e grootte 4 ste in ks, 14 ste motief, 13 ste in ks.

Slegs vir 4e grootte 4 ste in ks, 14 ste motief, 15 ste in ks.

Slegs vir 5e grootte 4 ste in ks, 14 ste motief, 17 ste in ks.

Wanneer werk 7 [7; 8; 8; 8] cm lank is, aan einde van VK-ry, glip ste op breispeld en knip breidraad af.

LINKER-OORFLAP Brei linker-oorflap net soos regter-oorflap, maar laat motief weg, keer alle fatsoenerings om en laat ste op breipen. Brei RK-ry van linker-oorflap, h/aan 30 ste, glip ste van regter-oorflap van breispeld op leë breipen, las die twee dele aan mekaar deur die RK-ry van die regter-oorflap te brei (= 84 [88; 92; 96; 100] ste). Gaan voort om in ks te brei, behalwe oor die 30 aangehegte ste. Brei oor dié 30 ste eers 2 rye in rek, dan ks en gaan voort om die motief aan die regterrand te brei. Wanneer die diagram voltooi is, brei al die ste in ks met kleur nr. 55.

Wanneer die hoed 13 [13; 14; 14; 14] cm lank is, in vlg RK-ry, beg met vmin soos volg:

1e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 77 ste). Slegs vir 2e grootte *R 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 80 ste). Slegs vir 3e grootte *R 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 84 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 88 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 92 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

2e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 70 ste). Slegs vir 2e grootte *R 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 72 ste). Slegs vir 3e grootte *R 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 76 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 80 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 84 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

3e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 7, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 63 ste). Slegs vir 2e grootte *R 7, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 64 ste). Slegs vir 3e grootte *R 7, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 68 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 7, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 72 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 7, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 76 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

4e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 56 ste). Slegs vir 2e grootte *R 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 56 ste). Slegs vir 3e grootte *R 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 60 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 64 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 68 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

5e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 49 ste). Slegs vir 2e grootte *R 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 48 ste). Slegs vir 3e grootte *R 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 52 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 56 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 60 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

6e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 42 ste). Slegs vir 2e grootte *R 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 40 ste). Slegs vir 3e grootte *R 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 44 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 48 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 52 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

Gaan oor na swart

7e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 35 ste). Slegs vir 2e grootte *R 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 32 ste). Slegs vir 3e grootte *R 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 36 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 40 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 44 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

8e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, *r 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 6 keer, r 3 (= 28 ste). Slegs vir 2e grootte *R 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer (= 24 ste). Slegs vir 3e grootte *R 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 28 ste). Slegs vir 4e grootte R 4, *r 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 4 (= 32 ste). Slegs vir 5e grootte R 6, *r 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 6 (= 36 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

9e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte (R 2 tes) 14 keer (= 14 ste). Slegs vir 2e grootte (R 2 tes) 12 keer (= 12 ste). Slegs vir 3e grootte (R 2 tes) 14 keer (= 14 ste). Slegs vir 4e grootte (R 2 tes) 16 keer (= 16 ste). Slegs vir 5e grootte (R 2 tes) 18 keer (= 18 ste).

AFWERKING

Laat ’n lang stuk breidraad vir toewerk, knip breidraad af. Steek stuk breidraad deur oorbl ste, trek ste styf teen mekaar in, werk stewig aan die verkeerde kant vas en werk dan die agternaat toe. Volg diagram B en borduur motief op regte kant, soos op foto gesien kan word.

Diagram A

daigramA copy

Klein Kreatief nr. 7 pet

Diagram B

diagramB

Klein Kreatief nr. 7 pet