SKULPRAND-MUS

(SARIE KREATIEF 2014 bl. 37)

  • GROOTTE Vir ouderdomme pasgebore [3; 6; 12] maande
  • Omtrek van hoed 36 [38; 40; 42] cm
  • Hoogte van hoed 12 [13; 14; 15] cm

BENODIGDHEDE Katia Peques-driedraad 1 [1; 1; 1] bol in wit kleur nr. 84901; 3 mm-breipenne; 1,75 mm-hekelpen (Bestel Katia-breidraad by www.skapie.co.za of skakel 021 975 2577)

SPANNING 27 ste en 36 rye in ks met 3 mm-breipenne = 10 cm

AFKORTINGS

Alt – alternatiewe; aw – aweregs; dies – dieselfde; do – draad om; h/aan – heg aan; her – herhaal; ks – koussteek; r – regs; RK – regte kant; st(e) – steek(steke); tes – tesame; vlg – volgende; vmin – verminder

PATROONSTEEK 1e – 12e rye: Brei in rek met breipenne. 13e ry: (RK) Brei 9 [7; 6; 9] ste in koussteek, *steek hekelpen in 1e st in die 1e ry, do en trek lus op, gaan na dies st in 3e ry, do en trek deur lus (1 ks gehekel), her elke alt ry oor 12 rye (= 6 ks), glip laaste lus van ks op linkerpen en brei saam met vlg st op linkerpen, brei 7 ste in koussteek*; her van * tot *. Om ry te eindig steek hekelpen in vlg st in die 1e ry, do en trek lus op, gaan na dies st in 3e ry, do en trek deur lus (1 ks gehekel), her elke alt ry oor 12 rye, glip laaste lus van ks op linkerpen en brei in koussteek saam met vlg st op linkerpen, brei 8 [6; 5; 8] ste in koussteek.

FOTO: Katia FOTO: Katia

BREI SÓ

H/aan 98 [102; 108; 114] ste. Brei in pat. Wanneer mus 2,5 cm lank is, brei in ks verder. Wanneer mus 5,5 [6,5; 7,5; 8,5] cm lank is, beg vmin in vlg RK-ry soos volg:

1e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 10, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 90 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 10, r 2 tes*; her van* tot * nog 7 keer, r 3 (= 94 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 11, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 100 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 12, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 106 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

2e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 82 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 86 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 10, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 92 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 11, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 98 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

3e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 74 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 78 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 84 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 10, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 90 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

4e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 7, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 66 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 7, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 70 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 76 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 9, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 82 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

5e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 58 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 62 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 7, r 2 tes*; her van *tot * nog 7 keer, r 2 (= 68 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 8, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 74 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

6e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 50 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 54 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 60 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 7, r 2 tes*; her van* tot* nog 7 keer, r 1 (= 66 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

7e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 42 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 46 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 52 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 6, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 58 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

8e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 34 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 38 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 44 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 5, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 50 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

9e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 26 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 30 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 36 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 4, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 42 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

10e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, *r 1, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 18 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, *r 1, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 3 (= 22 ste). Slegs vir 3e grootte R 2, *r 2, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 2 (= 28 ste). Slegs vir 4e grootte R 1, *r 3, r 2 tes*; her van * tot * nog 7 keer, r 1 (= 34 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

11e vmin-ry: Slegs vir 1e grootte (R 2 tes) 9 keer (= 9 ste). Slegs vir 2e grootte (R 2 tes) 11 keer (= 11 ste). Slegs vir 3e grootte (R 2 tes) 14 keer (= 14 ste). Slegs vir 4e grootte (R 2 tes) 17 keer (= 17 ste). Vir al die groottes Aw 1 ry.

12e vmin-ry: Slegs vir 3e grootte (R 2 tes) 7 keer (= 7 ste). Slegs vir 4e grootte (R 2 tes) 8 keer, r 1 (= 9 ste). Laat ’n lang stuk breidraad vir toewerk, knip breidraad af. Steek stuk breidraad deur oorbl ste, trek ste styf teen mekaar in, werk stewig aan die verkeerde kant vas en werk dan die agternaat toe.