Jeandri Streicher, die eienaar van ons spoghuis in die November-uitgawe van SARIE, het dié kleurryke kombers gehekel en omdat dit een van ons heel gewildste patrone nóg was, plaas ons dit graag weer. Kyk na nog foto's van Jeandri se huis hier.

Benodigdhede Oorskiet-dubbelbreidraad – drie kleure vir elke blommetjie; 4 mm-hekelpen.

Hekel-afkortings beg – begin; gs – glipsteek; her – herhaal; ks – kettingsteek;

lb – langbeen; rdte – rondte; sp(s) – spasie(s); vlge – volgende.

HEKEL SÓ

1e rdte Beg met 5 ks en las met gs om ’n sirkel te vorm.

2e rdte 3 ks (= deurgaans 1e lb), 11 lb in ring, las met gs in 1 e ks (= 12 lb).

3e rdte Neem vlge kleur en hekel in vlge sp (2 lb, 1 ks en 2 lb, slaan 2 lb oor) totdat jy 6 groepies het, las met gs aan 1e lb.

LW die sp waarin jy die eerste groep hekel, is die sp wat jy self skep deur die hekelpen tussen die vorige rdte se lb in te steek.

4e rdte

Neem vlge kleur en hekel 7 lb in elk van die 6 ks-sps. Las met gs aan 1e lb.

Afwerking

Pak blommetjies in rye langs mekaar en werk met oorhandse steke aanmekaar. Werk los drade weg. Bepaal self hoe groot jy die kombers wil maak.