GROOTTE Pas ouderdomme (a) 3 maande (b) 6 maande (c) 12 maande (d) 18 maande (e) 24 maande

BENODIGDHEDE (a) 2; (b) 3; (c) 3; (d) 3; (e) 4 x 50 g-bolle blou (kleur 57) Katia Merino Baby  (breidraad bestelbaar by www.skapie.co.za of 021 975 2577); 3 mm-breipenne; 5 blou knopies; grootoognaald

AFKORTINGS

Alt – alternatiewe; aw – aweregs; aw 2 tes – aweregs 2 tesame; AP – agterpant; beg – begin; dies – dieselfde; dr – draai; fats – fatsoeneer; g1 – glip1 steek regs manier;gl – glip; h/aan (af) – heg aan (af); her – herhaal; ks – koussteek: afwisselende rye regs en aweregs; omg - omgekeerde;  oorbl – oorblywende; pat – patroon; r – regs; rek – reksteek: alle rye regs; RK – regte kant; st(e) – steek (steke); tes – tesame; tglso – trek glipsteek oor; vmeer – vermeerder; vmin - verminder; VK – verkeerde kant; vlg – volgende; VP – voorpant; weersk – weerskante

SPANNING 26 ste en 36 rye in ks met 3 mm-breipenne = 10 cm

BREI SÓ

AGTERPANT

H/aan (a) 99 ste, (b) 107 ste, (c) 117 ste, (d) 127 ste, (e) 135 ste, brei in ks en vmin 1 st aan weersk van elke 6e ry: (a) 10 keer, (b) 12 keer, (c) 14 keer, (d) 16 keer, (e) 18 keer. Brei verder in ks, hou aan met vmin en as werk (a) 14 cm, (b) 18 cm, (c)  22 cm, (d) 26 cm, (e) 30 cm, met RK voor, Fats middel agterste spleet: H/af middelste 3 ste en brei twee helftes afsonderlik. Hou aan met vmin en as werk (a) 21 cm, (b) 24 cm, (c) 27 cm, (d) 30 cm, (e) 33 cm is [ = (a) 38 ste, (b) 40 ste, (c) 43 ste, (d) 46 ste, (e) 48 ste] en met RK voor, begin met eerste fats van mousgate: Vmin (a) 11 ste, (b) 10 ste, (c) 11 ste, (d) 11 ste, (e) 10 ste in dié ry soos volg:

(a) R 3, * r 2 tes, r 1 *; her van * tot * nog 9 keer, r 2 tes, r 3 (= 27 ste)

(b) R 1, * r 2 tes, r 2 *; her van * tot * nog 8 keer, r 2 tes, r 1 (= 30 ste)

(c) R 3, * r 2 tes, r 1, r 2 tes, r 2 *; her van * tot * nog 4 keer, r 2 tes, r 3 (= 32 ste)

(d) R 2, * r 2 tes, r 2 *; her van * tot * nog 9 keer, r 2 tes, r 2 (= 35 ste)

 (e) R 2, * r 2 tes, r 3, r 2 tes, r 2 *; her van * tot * nog 3 keer, r 2 tes, r 3, r 2 tes, r 3 (= 38 ste)

 As pant (a) 23 cm, (b) 26 cm, (c) 29 cm, (d) 32 cm, (e) 35 cm is, gaan voort met fats van mousgate soos volg verder en elke keer aan beg van ’n VK-ry: h/af

(a) 4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer en 1 st 3 keer

(b) 4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer en 1 st 4 keer

 (c) 4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer en 1 st 4 keer

 (d) 4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer en 1 st 5 keer

 (e) 4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer en 1 st 5 keer

[ = (a) 15 ste, (b)  17 ste, (c) 19 ste, (d) 21 ste, (e) 24 ste]

 As pant (a) 33 cm, (b) 37 cm, (c) 41 cm, (d) 45 cm, (e) 49 cm is en met RK voor,

fats hals: H/af aan beg van regterrand  (a) 12 ste 1 keer, (b) 13 ste 1 keer, (c) 14 ste 1 keer, (d) 15 ste 1 keer, (e) 17 ste 1 keer. As pant (a) 34 cm, (b) 38 cm, (c) 42 cm, (d) 46 cm, (e) 50 cm is,

fats skouers: h/af oorbl (a) 3 ste, (b) 4 ste, (c) 5 ste, (d) 6 ste, (e) 7 ste.

Voltooi ander helfte op dieselfde wyse, maar met omg fats.

VOORPANT

H/aan (a) 99 ste, (b) 107 ste, (c) 117 ste, (d) 127 ste, (e) 135 ste, brei in ks en vmin 1 st aan weersk van elke 6e ry: (a) 10 keer, (b) 12 keer, (c) 14 keer, (d) 16 keer, (e) 18 keer  [= (a) 79 ste, (b) 83 ste, (c) 89 ste, (d) 95 ste, (e) 99 ste. Hou aan met vmin tot pant (a) 21 cm, (b) 24 cm, (c) 27 cm, (d) 30 cm, (e) 33 cm is. Met RK voor, vmin eweredig (a) 22 ste, (b) 20 ste, (c) 22 ste, (d) 22 ste, (e) 20 ste soos volg:

(a)    R 2, * r 2 tes, r 1, R 2 tes, r 2 *, her van * tot * nog 10 keer (= 57 ste)

(b)   R 2, * r 2 tes, r 2 * her van * tot * nog 18 keer, r 2 tes, r 3 (= 63 ste)

(c)    R 2, * r 2 tes, r 2 *, her van * tot * nog 20 keer, r 2 tes, r 1 (= 67 ste)

(d)   R4, * r 2 tes, r 2* her van * tot * nog 20 keer, r 2 tes, r 5 (= 73 ste)

(e)   R 1, * r 2 tes, r 3 *, her van * tot * nog 18 keer, r 2 tes, r 1 (= 79 ste)

As pant (a) 23 cm, (b) 26 cm, (c) 29 cm, (d) 32 cm, (e) 35 cm is,

Fats mousgate: H/af aan weersk, aan beg van elke ry:

(a)    4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer, 1 st 3 keer

(b)   4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer, 1 st 4 keer

(c)    4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer, 1 st 4 keer

(d)   4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer, 1 st 5 keer

(e)   4 ste 1 keer, 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer, 1 st 5 keer

[= (a) 33 ste, (b) 37 ste, (c) 41 ste, (d)  45 ste, (e) 51 ste]

As pant (a) 30 cm, (b) 34 cm, (c) 38 cm, (d) 42 cm, (e) 46 cm is en met RK voor

Fats hals:  H/af middelste (a) 11 ste, (b) 13 ste, (c) 15 ste, (d) 17 ste, (e) 21 ste en brei twee helftes afsonderlik.  Aan halsrand, h/af aan beg van elke RK-ry: 3 ste 1 keer, 2 ste 1 keer, 1 st 3 keer.

Skouer: As pant (a) 34 cm, (b) 38 cm, (c) 42 cm, (d) 46 cm, (e) 50 cm is, h/af oorbl (a) 3 ste, (b) 4 ste, (c) 5 ste, (d) 6 ste, (e) 7 ste. Brei ander helfte dieselfde, maar met omg fats.

AFWERKING

Spleet stroke agter: Met RK voor, beg by hals, tel op br 50 ste af langs regterrand van spleet. Br in reksteek en in 3e ry, beg aan halsrand en maak knoopsgate:  R 2, * r 2 tes, draad oor, r 8 * her van * tot * nog 3 keer, r 2 tes, draad oor, r 6. Br nog 2 rye in rekst, h/af alle ste. Brei ook ’n strook aan ander spleetrand dies, maar sonder knoopsgate. Vou stroke oor mekaar met knoopsgatstrook bo. Werk onderrande aan mekaar vas in spleetopening. Werk knope aan.

Halsafwerking: Werk skouernate toe. Met RK voor, tel op en brei (a) 68 ste, (b) 72 ste, (c) 78 ste, (d) 82 ste, (e) 88 ste rondom halsrand, insluitend bopunte van spleetstroke. Brei 6 rye in reksteek en h/af alle ste.

Mousgatstroke: Met RK voor, tel op en brei (a) 50 ste, (b) 54 ste, (c) 58 ste, (d) 62 ste, (e) 66 ste aan een mousgatrand. Brei 6 rye in reksteek en h/af alle ste. Br ander mousgatstrook dies. Werk synate toe, insluitend kante van mousgattroke.

Skulprand onder om soom: Aan onderkant van soom, meet en merk 5 gelyke afstande uit mekaar en 16 rye van onder. Werk ’n skulp deur naald en breidraad van VK-kant na voor deur te steek en weer terug na VK. Trek draad styf om skulp te vorm en heg stewig af. Werk skulpe so een vir een rondom soom.