Hartjie-teemus  Maak teedrink spesiaal met ’n mooi gehekelde teemus

Grootte
Omtrek: 48 cm
Hoogte: 16 cm

Benodigdhede
2 bolle (50 g elk) Ecru-dubbeldraad en 1 bol (50 g) rooi vierdraad, Elle Premier- natuurlike katoen; 3-mm-hekelpen; ’n oorskiet-linnelappie; een knopie.

Afkortings
beg – begin; dr – draai; kb – kortbene; ks – kettingsteke; lb – langbene; rdte(s) – rondte(s)

Hekel só Hekel eers ’n voor- en agterkant, en hekel daarna die twee pante by die bokant aanmekaar. Beg met ’n ketting van 50 ks. Hekel 3 rye kb en daarna 13 rye lb. (Pas aantal rye aan as jou mates van ons s’n verskil.) Plaas die twee dele op mekaar en hekel verder in rdtes. Verminder terselfdertyd soos volg: Hekel
1 lb, slaan volgende lb oor, hekel 1 lb; hou so aan vir 3 rdtes. Hekel 1 rdte kb, eindig met ’n glipsteek. Werk slegs 2 cm van openinge aan albei sykante toe; openinge vir tuit en handvatsel bly dus oop.

Rooi hartjie: Beg met ’n ks, dr en hekel 3 kb in die een ks. Hekel verder in kb rye en vermeerder elke keer aan die beg en einde van elke ry ’n st deur 2 kb in eerste en laaste kb te hekel. Hou aan tot daar 16 kb is. Hekel 1 ry sonder om te vermeerder. Merk die middel met ’n haakspeld en voltooi bokante van hartjie afsonderlik soos volg: Dr, slaan steek oor en hekel tot end. Hou so aan tot daar 3 ste oor is. Knip draad. Las draad aan onvoltooide deel en hekel soos vorige.

Afwerking
Werk los drade weg. Knip ’n linneblokkie van 10 cm x 10 cm en stryk rourande na binne. Werk hartjie vas op materiaal. Werk knopie in middel. Speld blokkie op teemus en werk met rygsteke vas.