Somer-serp

Brei van katoendraad ’n lang serp wat jy op koeler dae dra. Die snyerspop (R1 200) is ook in ander kleure en linnekleur by Kaqala Trading beskikbaar.

Grootte
Lengte: 250 cm
Breedte: sowat 45 cm

Benodigdhede
5 bolle (50 g elk) suiwer katoen, vierdraad van Saprotex; een 9-mm- en een 7-mm-breipen; 3,5-mm hekelpen

Spanning
Die serp is met 2 diktes breipenne gebrei: die r-rye met 'n 9-mm en
die aw-rye met 'n 7-mm-pen. 14 ste en 16 rye = sowat 10 cm

Afkortings aw – aweregs; gs – glipsteek; h/aan(af) – heg/aan(af); ks – kettingsteek; lb – langbeen; rdte – rondte;    r – regs; sp(s) – spasie(s); ste – steke; vlg(e) – volgende

Brei só
H/aan 60 ste en brei 250 cm in reksteek (= 1 ry r en 1 ry aw), met een 7-mm- en een 9-mm-breipen vir ’n
onegalige voorkoms. H/af alle ste lossies.

Hekel só
Hekel ’n paar blommetjies (in 2 groottes) om die onderrand van die serp te versier. 1e rdte: Begin met 5 (7) ks en las met gs om ’n sirkel te vorm. 2e rdte: 3 ks, 1 lb en 1 ks in ring tot daar 10 (14) sps rondom ring is. 3e rdte: 5 lb in 1e sp, 1 gs in vlge sp, 5 lb in vlge sp, hekel so verder tot daar 5 (7) blomblare is, las
met gs aan 1e lb. Hekel sowat 7 blomme vir elke rand.

Afwerking
Werk alle los drade netjies weg. Werk blomme aan aan- en afhegrande vas.