Die kombers word met dik penne en breidraad gebrei. Sommer gou het jy ’n lekker warm kombers.

GROOTTE Klein (medium; groot) = 90 x 120 (115 x 150; 140 x 180) cm

BENODIGDHEDE 2 (3; 4) x 100 g-bolle (chunky wolsoort) in 6 kleure van jou keuse;

5 mm-sirkelpen

SPANNING 15 ste en 30 rye in reksteek met 5 mm-breipenne = 10 cm

AFKORTINGS 

aw – aweregs

beg – begin

dies – dieselfde

dr – draai

dv – draad voor

fats – fatsoeneer

gl – glip

grto – glip 1 st, r 1, trek glipsteek oor

h/aan(af) – heg aan(af)

her – herhaal

K6/8A(V) = kabel 6/8 agter(voor) = glip vlg 3 (4) ste op kabelpen en hou agter(voor) werk, r 3 (4), r 3 (4) van kabelpen

m – maak

oorbl – oorblywende

r – regs

RK – regte kant

st(e) – steek(steke)

tes – tesame

VK – verkeerde kant

vlg – volgende

vmeer – vermeerder

vmin – verminder

weersk – weerskante

BREI SÓ

H/aan 134 (172; 210) ste met 5 mm-sirkelpen en eerste kleur. R 60 (74; 90) rye = 20 (25; 30) cm in elk van 6 kleure. H/af alle ste. Pompons is opsioneel.