Benodigdhede: 3 kleure katoenmateriaal van 1,5 m elk; 2 m materiaal vir rugkant; ’n ou laken of 2 m watteersel vir tussenlaag. Ons het 7 laslapblokke voltooi en aanmekaargestik om ’n strook te vorm. Ons het 8 sulke stroke voltooi en toe die 8 stroke aanmekaargestik om ’n kwilt van sowat 126 x 144 cm te maak. 

Doen dit so: Maak eers ’n papierpatroon Trek ’n vierkant van 18 x 18 cm. Trek in die middel ’n diagonale streep om die blok in 2 driehoeke te verdeel. Verdeel die een driehoek weer diagonaal. Knip los, plaas die groter driehoek en ’n kleiner een op ’n nuwe vel papier, trek ’n 6 mm-naat rondom elk en hoofkleur en 56 kleineres uit elk van die ander 2 kleure. Stik so Stik vierkante met die kleure almal in dieselfde volgorde vas (pienk links, grys onder en geel regs). Stik 7 vierkante aanmekaar sodat jy 8 stroke het. Stik dan stroke aanmekaar. Werk noukeurig sodat nate presies ooreenstem. Stryk alle nate na een kant. Voltooi so Knip ’n ou laken of watteersel tot grootte van kwilt en ryg van binne na buite in sonstraalpatroon aan die agterkant van kwilt vas. Plaas rugkant agter en doen dieselfde. Werk met klein rygstekies al langs die nate en deur al drie lae. Boor rand om met ’n teenstellende kleur. 

Hier is stap-vir-stap-foto's:

Doen die laslapwerk so:

Trek ’n vierkant van 18 x 18 cm. Trek in die middel ‘n diagonale streep om die blok in 2 driehoeke te verdeel. Verdeel die een driehoek weer diagonaal.

Knip dit los

Plaas die groter driehoek en ‘n kleiner een op ‘n nuwe vel papier, trek ‘n 6 mm-naat rondom elk en knip uit.

Gebruik die patrone en knip 56 groot driehoeke uit hoofkleur en 56 kleineres elk uit ander 2 kleure.

Stik vierkante met die kleure almal in dieselfde volgorde vas bv. pienk links, grys onder en geel bo.

Stik 7 vierkante aanmekaar sodat jy 8 stroke het.

Stik stroke aanmekaar.

Werk noukeurig sodat nate presies ooreenstem.

Stryk alle nate na een kant.

Geometriese kombers
Geometriese kombers