Lees jou gunsteling-tydskrifte en -koerante nou alles op een plek teen slegs R99 p.m. Word 'n intekenaar
Aktueel
Daarom is vrou vry om te dien
Die Here sê nié vroue mag nie as predikante of ouderlinge dien nie, skryf ds. Pieter Kurpershoek midde-in die debat in die Gereformeerde Kerk oor vroue in die amp.
Illustrasie: Hanlie Malan

Saam aanbid ons as lidmate van die GKSA die enige Here, leef ons uit die genade van Jesus Christus en beleef ons hoe die Heilige Gees ons lei en toerus. Saam glo ons dat die Bybel ons Here se eie Woord is wat Hy deur sy Gees deur mense aan ons gegee het.

Saam lees ons biddend die Bybel en wil ons gelei deur die Gees die pad stap wat die Here vir ons aandui. Saam worstel ons om te verstaan of vroue as ouderlinge en predikante in ons kerke mag dien.

Hoekom worstel ons so?

Persoonlik is ek oortuig daarvan dis nié omdat ons elkeen halsstarrig is nie. Dis ook nie omdat sommige van ons chauvinisties en ander deur die feminisme besoedel is nie. Nog minder is dit omdat sommige van ons fundamentalisties dink en ander die gesag van die Here se Woord eenkant skuif nie. Néé, ons worstel omdat ons eerlik na die Here wil luister. Maar as gebroke mense het ons elkeen ’n onvermoë om te verstaan en te deurskou. As gebroke mense hoor en verklaar ons dele van die Bybel verskillend.

Wat lees en hoor ek, ek wat oortuig daarvan is dat vroue wel as predikant en ouderling kan dien?

Ek begin ons Here se Liefdesbrief lees en hoor hoe die Here man en vrou skep (Gen. 1). Hy skep hulle albei na sy beeld, albei daarop gerig om ietsie van Hom te wys. En ja, die man ís eerste geskep en die vrou ís as hulp vir die man geskep (Gen. 2:18), maar dit beteken nie dat ek as man baas is en my vrou my slaaf nie. Néé, soos die Here self verduidelik (Ef. 5:21-33): As man neem ek leiding in my lewe saam met my vrou deur haar lief te hê en te versorg . . . soos Jesus ons as sy kerk versorg.

En my vrou help my in ons albei se stryd om ons Here te dien. Die Here gee ons as man en vrou verskillende rolle in die huwelik; ons is op mekaar aangewese (1 Kor. 11:11).

Soos ek verder in die Ou Testament lees, is dit opvallend hoe die man steeds in die samelewing die leiding neem, as koning, as profeet, as priester. Dit laat my wonder: Is ek as man oral hoof? Mag my vrou nêrens die leiding neem nie? Tog lees ek hoe die Here van tyd tot tyd vroue gebruik om leiding te gee: Mirjam as profeet (Eks. 15:20-21), Debora as rigter (Rig. 4:4-10), Hulda as profeet (2 Kon. 22:14-20). Ook hoor ek hoe die Here belowe dat daar ’n tyd kom waarin sy Gees op al die mense sal kom en seuns én meisies sal profeteer (Joël 2:28-32). Hoe verstaan ek dit?

Ek lees verder in die Nuwe Testament hoe ons Here sy beloftes van genade en redding in liefde, in sy Seun, waar maak. Ek lees dat elkeen wat in Christus glo op gelyke wyse deel het aan die reddingswerk van die Here Jesus Christus – ook man én vrou (Gal. 3:28).

Tog behou ek, in my huwelik, die verantwoordelikheid om leiding te gee en my vrou om my leiding te erken (Ef. 5:22-33). Ons doen dit omdat ons ons Here Jesus as Koning erken terwyl ons aan mekaar onderdanig is en in liefde hoër as onsself ag (Ef. 5:21).

Dié wedersydse verantwoordelikheid tussen man en vrou in die huwelik beperk egter nie op sigself my vrou se optrede in die gemeente en gemeenskap nie. In 1 Kor. 11:2-16 hoor ek dat daar vroue is wat in die erediens profeteer en bid. Ook lees ek dat ’n vrou (Priscilla) die leer van God aan Apollos duideliker maak (Hand. 18:24-26) en dat vroue, soos Eudoia en Sintige, saam met Paulus in die evangelie stry (Fil. 4:3). Die Here se belofte in Joël 2 het waar geword!

Maar die Here bly steeds die besondere verhouding tussen man en vrou in die huwelik beskerm. In 1 Kor. 11:2-16 hoor die vrou wat profeteer dat sy haar man se leiding moet bly erken, op so ’n manier dat die mense om haar, ook nie-gelowiges, haar respek vir haar man raaksien.

Daarom die opdrag in daardie tyd dat die vrou haar huweliksluier moes dra. Onmiddellik wonder ek: Hoe sou mense vandag my vrou se respek vir my waarneem?

Sy behoort nie op dominerende wyse te praat en te leer asof haar man geen rol meer in haar lewe speel nie.

Wanneer ek egter lees dat die vrou in die gemeente moet stilbly (1 Kor. 14, veral verse 33-34), wonder ek of ’n vrou regtig predikant of ouderling kan wees. Maar dan besef ek dat die gelowiges in Korinte so graag hul gawes wou beoefen dat alles ’n bietjie chaoties geword het.

Daarom orden die Here die verloop van die erediens, spesifiek deur gelowiges wat in tale praat of profeteer, asook gelowige vroue, in te perk.

Hulle kan nie praat soos hulle wil nie. Hoekom nie? Omdat hulle met hul optrede die opbou en groei van die gemeente benadeel.

Op watter wyse belemmer die vroue die opbou? Wanneer hulle op ’n lelike wyse vrae vra sonder om hul eie mans se leiding te erken. Nie alle vroue word dus die stilswye opgelê nie; net dié vroue wat met hul optrede hul huweliksverhouding en die gemeente se opbou bedreig.

■■■

Weer lees ek dat ’n vrou stil en onderdanig moet wees (1 Tim. 2:8-15). Wanneer ek 1 Tim. 2-3 in geheel deurlees – en besef dat die woorde in die erediens nié in die oorspronklike teks staan nie – besef ek dat dit hier oor ons optrede in die samelewing handel.

Elke gelowige man en vrou behoort so op te tree dat ons optrede bydra tot mense se redding in Christus. Omdat mense in Efese, waar Timoteus dominee was, egter begin sê het die huwelik is niks werd nie, word die gelowige vrou opgeroep om nie met haar optrede by hierdie valse gedagtes aan te sluit en die redding van mense te belemmer nie.

Sy behoort nie op dominerende wyse te praat en te leer asof haar man geen rol meer in haar lewe speel nie.

Weer roep die Here dus nié elke vrou om stil en onderdanig te wees nie. Néé, my vrou behoort nie met haar optrede ons huweliksverhouding te minag en só ander mense se redding te verongeluk nie.

So lees ek deur die Nuwe Testament. Uiteindelik moet ek eerlik sê: Here, ek hoor nie dat U vir ons in u Woord sê dat ’n vrou nié as ouderling of predikant mag dien nie.

Ek hoor eerder dat U sê: Man én vrou, wat deur U, die enige Here, geroep word, is vry om te dien.

■■■

Nou dink ek aan die twee skoolmeisies wat in my bediening as predikant al aan my kom sê het dat hulle geroepe voel om as predikante te dien.

Kan hulle dien?

As die Here duidelik in sy Woord gesê het dit kan nie, dan kan hulle nie; die Here se Woord bly immers die maatstaf vir ons lewe – in elke situasie, elke dag!

Maar nou hoor ek nie dat die Here sê dat vroue nie as ouderlinge of predikante mag dien nie. Dan mag ek tog nie dié meisies se gewete bind nie!

■  Kurpershoek is ’n predikant van die Gereformeerde kerk Middelburg in Mpumalanga.

Stemme

Hallo, jy moet ingeteken wees of registreer om artikels te lees.