1. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
  2. Pryse is nie oordraagbaar nie en mag nie vir kontant geruil word nie.
  3. Verskaf asseblief jou woonadres indien moontlik.
  4. Werknemers van Media24, die borge en hul nabye familielede mag nie aan die kompetisie deelneem nie.
  5. Die kompetisie is slegs oop vir lesers in Suid-Afrika.
  6. Die prys sluit geen toevallige uitgawes in nie.
  7. Geen inskrywings sal ná die sluitingsdatum aanvaar word nie.
  8. Deur enige besonderhede in te vul of te verskaf, verleen jy aan ons toestemming om deur enige van daardie kanale met jou te kommunikeer.
  9. Die pryse sal binne ses weke ná kennisgewing afgelewer word.