Aarto staan vir die “Administrative adjudication of Road Traffic Offences”. In Afrikaans is dit die Wet op die Administratiewe Beregting van Padverkeersmisdrywe. Die wetsontwerp is in September deur die Nasionale Vergadering goedgekeur. Dis toe na die Nasionale Raad vir Provinsies verwys, waarna President Zuma dit moet onderteken vir die wetsontwerp om wet te word. 

Hoe werk Aarto?

Dit werk op grond van ’n puntestelsel wat aan verkeersoortredings gekoppel word. Jy begin met nul punte, maar kry punte by elke keer wanneer jy ’n verkeersreël oortree. Die hoeveelheid punte sal afhang van die oortreding, byvoorbeeld: 

- Verontagsaam ’n padteken: 2 punte

- Het nie bestuurslisensie by jou nie of dit het reeds verval: 4 punte

- Ry 120 km/h in ’n 60 km/h-gebied: 6 punte

As jy 13 punte het, word jou lisensie vir drie maande opgeskort en as jy drie agtereenvolgende maande geen oortreding begaan nie, word ’n punt weer afgetrek. Indien jou lisensie drie keer opgeskort is, kan dit gekanselleer word.

Soos met die huidige verkeersoortredings, kan jy vertoë rig sou jy ’n boete ontvang. RTIA  is die Padverkeersmisdryf-agentskap en sal alle verkeersoortredings hanteer sodra die Aarto-wet in werking tree. 

Jy kan boetes steeds per hand ontvang of met geregistreerde pos. As jy nie self bestuur het toe die boete uitgereik is nie, het jy ook die geleentheid om aan te dui wie dit was. 

Wat as ek nie saamstem met ’n boete nie?

Binne 32 dae vandat die boete uitgereik is, het jy die volgende opsies:

1. Betaal die boete – as jy dit binne 32 dae doen kry jy 50% afslag.

2. Teken beswaar aan as jy voel jy hoef nie vir die ootreding te betaal nie. Die RTIA sal jou vertoë na ’n onafhanklike beampte verwys vir ondersoek

3. Die RTIA sal jou in kennis stel van die uitslag. Indien jou vertoë nie slaag nie, het jy die keuse om hof toe te gaan, of die volle boete te betaal plus kostes (vir die proses om vertoë te rig), of dit in paaiemente af te betaal. 

Ná 32 dae kry jy ’n hoflikheidsbrief en kan jy nie meer die afslag op die boete kry nie en indien jy nie op hierdie brief reageer nie, word ’n afdwingingsbevel aan jou gestuur. 

Besoek www.aarto.gov.za vir meer inligting.