Dit was die inhuldigingsplek vir die laaste twee staatspresidente van die Republiek van die Oranje-Vrystaat, F.W. Reitz en M.T. Steyn, kort voordat die Vrystaat deel geword het van die Unie. 

Vele bekendes is ook uit dié kerk begrawe, soos vader J.D. Kestell, genl. C.R. de Wet, press. J.H. Brand en einste M.T. Steyn, Emily Hobhouse, en ook die eerste drie staatspresidente van die Republiek – Nico Diederichs, Jim Fouché en C.R. Swart. 

Dis reeds in 1963 tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar en die eerste predikant was ook iemand met ’n bekende naam: Andrew Murray jr., wat toe maar 21 jaar oud was. 

Die eerste kerk, die sogenaamde Ou Kerk, is in 1852 ingewy en was op dieselfde erf as die Tweetoringkerk, toe nog aan die buitewyke van Bloemfontein. 

Die Ou Kerk het ongepleister gebly, want die aangewese messelaar was blykbaar te lief vir die bottel gewees. 

Omdat Bloemfontein flink gegroei het, moes ’n groter kerk gebou word – ook maar goed so, want teen 1870 was die Ou Kerk aan’t intuimel. Dis uiteindelik in 1878 gesloop, en terwyl die nuwe kerk gebou is, is eredienste gehou in ’n pakhuis by Fichardts (links op die “Toe”-foto). Deesdae staan die Middestadsentrum hier. 

Jens Friis
Foto: Jens Friis

Die argitek William Bennett Hays se plan in die Middeleeuse Duitse styl met twee torings sou die gemeente £33500 uit die sak jaag. Dít was te dik vir ’n daalder, en daar is besluit op ’n afgewaterde ontwerp in die moderne Romeinse styl deur die argitek Richard Wocke. Die kerk sou £17 500 kos en sitplek bied vir 810 mense. 

Op 10 Mei 1878 het pres. Brand die hoeksteen gelê. Sowat 6 000 mense het die inwydingseremonie op 7 Mei 1880 bygewoon. 

Die nuwe kerk het sommer ver uitgetroon bo Bloemfontein se enkelverdieping-geboutjies. 

In 1935 het die westelike toring inmekaar getuimel, waarna die ander toring om veiligheidsredes ook gesloop is. Die argitek Gerard Moerdyk het gemeen die beste sou wees om ’n nuwe kerk te bou, maar dit het nie gebeur nie. Die twee torings is bloot herbou.

In 1952 is die preekstoel verwoes en die orrelpype beskadig toe boemelaars by die kerk ingebreek en ’n brand gestig het.

In die jare tagtig is die bekende Tweetoringkerk toe uiteindelik deeglik gerestoureer. In die toringkamer is afgekom op ’n groot vonds van antieke nagmaalgerei en sestien Nederlandse Bybels uit die negentiende eeu. 

ONS SOEK JOU KIEKIES

Het jy mooi ou swart-wit foto’s wat die storie van toeka se toere, gesinsvakansies of avonture vertel? Of foto’s van hoe jou dorp destyds gelyk het? Stuur dit na suzaan.hall@media24.com, en jou foto verskyn dalk in die tydskrif. 


Hierdie artikel het oorspronklik in Weg # 37 (November 2007) verskyn. Ons probeer nuwe inligting bywerk, maar feite en geite kon intussen verander het – laat weet gerus as jy so iets raaksien.