Benodig jy enige hulp op Netwerk24? Kontak ons Dienslyn:

diens@netwerk24.com

087 740 1073 (Plaaslik)

27 21 285 0988 (Buitelands)

Kantoorbestuurder


Donvé Myburgh
Tel: 021 406 2387
donve.myburgh@media24.com


Redakteur


Pierre Steyn
redakteur@weg.co.za


Webredakteur
digitaal@weg.co.za


Intekening, hernuwing en navrae:


Drukuitgawe


Sel: 087 740 1033
Tel: 27 21 065 0033
wegint@media24.com


Sms: “weginteken” na 32361 (R1 per SMS)


Webwerf: my-mags.com


Inbelsentrumure:


Maandag – Vrydag 8 vm.-5 nm.
Saterdag 8 vm.-5 nm.


Digitaal:


Tel: 0861 697 827
Webwerf: www.mysubs.co.za/weg


Plaas jou advertensie by hulle:


Uitgewery en bemarking

Nerisa Coetzee
Nerisa.Coetzee@media24.com


Nasionale verkoopsbestuurder
Danie Nell
danie.nell@media24.com