Sement vir jou baba

akkreditasie
'n Sterk band tussen ouer en baba is die sleutelwoord tot goeie ontwikkeling

Wat is binding?

Binding is daardie instinktiewe verhouding tussen jou en jou baba, wat maak dat jy in die behoeftes van jou brose bondel kan voorsien. In die 90’s het ’n ontploffing van navorsing bevind dat hierdie band die sleutel tot jou kind se sosiale, emosionele, intellektuele en fisieke ontwikkeling is.

’n Sterk band maak jou kind leergierig, gee haar ’n gesonde selfbeeld, en vertroue in en agting vir ander. ’n Onseker band, waar daar nie in die baba se behoeftes voorsien is nie, veroorsaak selftwyfel en sy vind dit moeilik om te leer en met ander te identifiseer. Vertrou jou instink; dis jou beste kans op ’n sterk geboorteband.

Wat om werklik te verwag

Geboortebinding is nie kitssement vir ’n ewigdurende goeie moeder-kind-verhouding nie. Binding is ’n lewenslange proses van saamgroei, maar onmiddellike binding gee jou ’n uitstekende voorsprong.

’n Sterk geboorteband en liefde is nie dieselfde ding nie. ’n Sterk band ontwikkel geleidelik deur jou vermoë om spanning te hanteer, na jou baba se behoeftes te luister en jou kind suksesvol gerus te stel.
Binding is ’n stap-vir-stap, interaktiewe tweerigtingproses, waar jou baba jou tekens leer lees en jy jou baba s’n.

3 topwenke vir 'n strek geboorteband

1. Maak die meeste van borsvoeding

Jou baba het ’n ingebore behoefte aan fisieke kontak, geborgenheid en liefdevolle stimulasie. Niks kan dit beter bewerkstellig as vel-tot-velkontak met die ma deur middel van borsvoeding nie. As jy koesterend en gefokus borsvoed, met alle aandag by jou baba, het jy ’n wenresep vir binding.

Borsvoeding bevredig jou kind se voedingsen emosionele behoeftes beter as enige ander vorm van babavoeding en dit help jou om jou baba deur middel van haar liggaamstaal te kan lees. Dit sorg verder vir ’n chemiese vonk tussen ma en baba, deurdat jou liggaam prolaktien en oksitosien tydens borsvoeding vervaardig, wat jou moederlike versorgingsinstink versterk.

Borsmelk bevat ook unieke voedingstowwe wat jou baba se breingroei aanhelp.

Sorg dat borsvoeding vir beide van julle ’n aangename ervaring is en voed wanneer jou baba daarvoor vra, voordat sy begin huil. Skep vir jouself ’n afgesonderde borsvoedhoekie, waar jy gerieflik en spontaan met jou baba kan bind, sonder die geblêr van die televisie in die agtergrond.

Nie net kan dit jou aandag van jou pasgeborene laat dwaal nie, dit kan haar aandag ook aftrek, sodat
sy nie na behore voed nie. Luister eerder na ontspannende musiek. Dit sal borsvoeding vir jou en haar
vergemaklik.

2. Naby slaap

Naby slaap is om in die nabye omgewing van jou kind te slaap, waar die kind op ’n aparte oppervlak, maar in dieselfde kamer as die ouers slaap. Om jou bed met jou baba te deel, is ook ’n vorm van naby slaap en word vir borsvoedende families aanbeveel wat veilige slaapriglyne in ag neem.

Naby slaap help besige, werkende ouers om deur die nag met die baba te bind. As jou baba binne reikafstand van jou slaap, verlig dit haar skeidingsangs deur die nag en leer dit haar dat slaap ontspannend en lekker is, ’n staat wat vreesloos behoort te wees.

Babas raak honger, alleen, bang en te koud of te warm deur die nag. Wees buigbaar en begryp dat dit normaal en vanpas vir baba se ontwikkeling is om deur die nag wakker te word vir voeding en aandag.

3. Die krag van jou stem

In Desember 2010 het ’n deurbraakstudie deur navorsers van die Universiteit van Montreal en die
Sainte-Justine Universiteitshospitaal, wat vir die eerste maal elektrodes aan ’n dag oue baba se brein gekoppel het, verstommende resultate gelewer: ’n Ma se stem is noodsaaklik om haar baba se brein te aktiveer.

Die breinseine het getoon dat pasgebore babas wat nie op ander vrouestemme reageer nie, die moederstem onmiddellik erken en dat die dele van die brein wat met taalvaardighede geassossieer word dan dadelik geaktiveer word. “Dit bevestig dat vroue die hooftaalaanvoerders is en dat daar ’n neurobiologiese verhouding is tussen voorgeboortelike taalvaardighede en die motoriese vaardighede wat nodig is om te kan praat,” sê Dr. Maryse Lassonde van die Universiteit van Montreal.

’n Voortgaande kinderontwikkelingstudie tussen Kanada en China, het lank reeds bewys dat ongebore
babas ’n ma se stem ken en kan onderskei van ander stemme.

Leslie Seltzer, een van ’n groep navorsers, wat verlede jaar in Mei bevind het dat ’n ma se stem jou
spanning kan verlig, vergelyk die krag van ’n ma se stem oor die telefoon met dié van ’n stywe drukkie.
Só, maak nie saak of jy nootvas is nie, trek jou wiegstoel nader en begin sing.

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees