VRAAG:

My baba is nou 13 maande oud. Sodra kinders die kruipfase en daarna stapfase bereik het, is dit moeilik om te weet wat die volgende mylpale is. Watter riglyne kan ek volg?

ANRO-MARI COHEN ANTWOORD:

Kinders se ontwikkeling vind in ’n natuurlike, voorspelbare volgorde van een mylpaal na die volgende plaas. Kinders tussen 12 en 24 maande ontwikkel op die volgende gebiede: liggaamlike groei, kognitiewe vaardighede, emosionele en sosiale ontwikkeling, taalvaardighede, en sensoriese en motoriese ontwikkeling.

’n Opwindende jaar lê vir jou en jou kind voor. Jou peuter (1 tot 3 jaar) is nou ’n selfstandige mensie wat baie dinge self wil doen. Hoewel liggaamlike groei nou ’n bietjie stadiger plaasvind as in jou peuter se eerste lewensjaar, duur dit steeds teen ’n bestendige pas voort. Jou kind se kognitiewe vaardighede soos dink, leer, redeneer en onthou neem ook nou toe.

’n Peuter kan vorige gebeurtenisse onthou, simbole verstaan, en mense en dinge naboots. Taalontwikkeling vorder teen ’n vinnige pas. Teen 18 maande behoort jou baba al tweewoord-sinne te kan sê en teen 24 maande sal jou baba se woordeskat uit sowat 50 woordjies bestaan.

Namate babas ouer word loop hulle met meer selfvertroue. Teen 2 jaar oud behoort hulle te kan hardloop, agteruit te loop, trappe te klim (met albei voete op een trappie) en ook minder te val. Hulle kan ook op 2 met gemak buk en op hul hurke sit. Teen 2 en ’n half jaar sal hulle albei voete van die grond af kan lig wanneer hulle spring, op hul tone loop, aan goed hang, galop en ook meer rof as gewoonlik speel. Hulle kan ook allerhande voorwerpe gooi, optel en gaan haal.

Teen 3 het hulle al die meeste grootspiervaardighede baasgeraak. 

Lees ook: