een

WEES LIEFDEVOL

Dis belangrik vir die ontwikkeling van ’n kind dat hy warmte en liefde aanvoel. As jy jou kind openlik wys hoe lief jy vir hom is, voel hy veilig en geborge. Dis ’n manier om emosionele stabiliteit in sy lewe te vestig en die eerste trappie van emosionele ontwikkeling. Partykeer is dit vir ouers moeilik om hul liefde uit te druk en neem hulle sommer aan hul kind weet hulle is vir hom lief. Maar dis tog nodig dat jy jou liefde vir jou kind moet wys.

twee

LEER VERANTWOORDELIKHEID

As jou kind leer om verantwoordelikheid te hanteer, leer hy ’n belangrike lewensvaardigheid. Laat hom klein takies verrig; dit gee hom die geleentheid om ’n positiewe bydrae te lewer. Hy sal dit geniet om op ’n betekenisvolle manier tot die gesin by te dra.

drie

BOU GEESTESKRAG

Ons almal ervaar verlies en mislukking. Dis onvermydelik. Geesteskrag help jou kind om bo terugslae en hindernisse uit te styg. Leer hom om mislukkings en foute as leergereedskap te beskou, want ons leer uit ons foute. As jy jou kind goed oor homself kan laat voel, vestig jy sy selfwaarde en dit help hom weer om teenspoed met sukses te oorkom. So sal hy tipiese terugslae in die lewe kan hanteer, soos wanneer iemand hom afknou of onvriendelike en misplaaste kritiek uitdeel.

vier

BEHANDEL JOU KIND MET RESPEK 

Jy vestig goeie verhoudings as jy kinders met respek behandel. As jy wil hê jou kind moet jou met respek behandel, moet jy dieselfde met hom doen. Praat kalm en beleef met hom. Luister met aandag wanneer jou kind met jou praat en wys jy het respek vir sy mening. Onthou, hy gaan ander mense behandel soos jy hom behandel – jou verhouding met hom is dus die fondament vir sy verhouding met ander mense.

vyf

VESTIG WAARDES, LEER VAARDIGHEDE EN STEL VERWAGTINGE

Die waardes wat jy nou by jou kind vestig, gaan haar as ’n volwassene vorm. Kinders moet geleer word om ander te respekteer. Mededeelsaamheid, medemenslikheid en eerlikheid is van die belangrikste lesse wat jong kinders kan leer. Regverdige, duidelike reëls en ’n standvastige roetine help kinders om selfdissipline te ontwikkel. As jy jou verwagtinge duidelik uitstippel en eenvoudige reëls vestig, soos wanneer opstaantyd en slaaptyd is en lekkers geëet mag word, skep jy balans in haar lewe. Sy moet ook vaardighede leer om suksesvol en veilig te wees, soos dat sy toestemming moet vra voor sy iewers heen kan gaan of aan ’n aktiwiteit deelneem. Verwagtinge en reëls moet billik, verstaanbaar en ouderdomsgepas wees.

ses

DEEL LOF DOELTREFFEND UIT

As jy jou kind prys, motiveer jy haar om geloof in haarself en selfwaarde te bou en suksesvol te wees. As jy haar nie prys nie, stuur jy die boodskap uit dat jy nie in haar vermoëns glo nie. Prys haar deur dinge te sê soos “fantasties!” of “jy het jou kamer darem mooi skoon gemaak. Dankie!” Sulke woord moedig haar aan en bou vertroue. Lof is ook ’n manier om positiewe gedrag aan te moedig en bou ’n sterker verhouding tussen jou en jou kinders.

sewe

PASJOU OUERSKAPSTYL BY JOU KIND AAN

Alle kinders se persoonlikhede verskil en hulle reageer verskillend. Kinders leer ook op verskillende maniere. Probeer dus vasstel wat die beste vir jou kind werk, veral as jy haar help om verskillende lewensituasie te hanteer, haar vaardighede of waardes probeer laat verstaan en haar help wanneer sy skool toe begin gaan.

agt

LEI DEUR JOU VOORBEELD

Kinders leer deur die voorbeeld wat gestel word en reageer beter op wat jy doen as wat jy sê. As ’n ouer is jy ’n goeie rolmodel sonder om volmaak te wees. Hou in gedagte dat kinders agterkom wanneer volwassenes met ’n oortreding wegkom, soos om te vinnig te ry of leuens te vertel. Probeer om ’n rolmodel te wees wat betref waardes en handelinge, soos om ’n positiewe houding teenoor jou werk en die lewe te hê. Stel jou kind voor aan vriende en mentors wat ’n positiewe uitwerking op haar lewe kan hê, of ander volwassenes wat ook goeie rolmodelle kan wees.

nege

WEES BETROKKE BY JOU KIND SE LEWE 

Dis belangrik om daar te wees vir jou kind. Maak tyd om haar leerondervindings te deel en pret saam met haar te hê. Kinders het jou fisieke teenwoordigheid nodig. Leer gerus die mense in haar lewe ken: onderwysers, vriende en vriende se ouers. Jy moet altyd weet waar jou kind is en wie saam met haar is.

Wat is goeie ouers se geheime vir sukses?

VIER MA'S VERTEL...

Liefde is die belangrikste eienskap wat ouers kan openbaar. Reëls, roetine en dissipline is goed en wel, maar as dit nie gebalanseer word met onvoorwaardelike liefde en aanvaarding deur die ouer nie, gaan die kind net “wetsgehoorsaam” wees en nooit voel dat sy waarlik en in liefde aanvaar word nie. As ’n kind onvoorwaardelike liefde en aanvaarding ervaar, gee dit haar ’n anker wat haar lewe lank by haar bly en wat sorg dat sy seker van haarself is: nie arrogant nie, maar seker in die wete dat sy na waarde geskat word. Wendy Saunders ma van Paige (4)

Behandel jou kind met respek en as ’n individu. Kinders is nie mini-klone van jou nie, maar behoort ’n eie identiteit te hê. As jy verkeerd is, vra om verskoning. Dis nie altyd maklik nie, maar dit wys jou kind jy is ook menslik en maak foute. Behandel hulle met onvoorwaardelike liefde en wees geduldig, want hulle het hul lewensreis pas begin en moet nog leer namate hulle op die pad vorder. Wys hulle jy gee om en as hulle foute maak, stel die foute reg en nie die kind nie. Moenie jou kinders met ander vergelyk nie – elkeen van hulle is uniek. Marlene Niewenhuis ma van Rulene (6)

Bly by jou beloftes, sorg dat jou kinders altyd gemaklik daarmee is om jou te nader, wees ’n goeie rolmodel, praat oor jou morele waardes, wees koesterend, bring tyd saam met hulle deur en lei hulle geestelik. Lisa Louw, ma van Nadine (3)

Omdat kinders groot nabootsers is, vra ek my dikwels af: Is dit die beste manier om dinge te hanteer? Is dit hoe ek wil hê dat my kinders uitdagings en geleenthede hanteer? Pas dit by ons waardestelsel en geloof? Gaan dit ons help om ons kinders te leer om morele, verantwoordelike burgers te word? Elke ouer het ’n aantal grondreëls nodig om kop bo water te hou.

Myne sluit die volgende in: Ek kies die gevegte. Ek is nie te streng oor klere nie. Dis vir hulle belangrik om self te kies omdat volwassenes so baie keuses vir hulle maak. Met keuses kom ook die les van gevolge, maar dit moet aangepas word volgens jou kind se begrip. Roetine.

Voorspelbaarheid is belangrik en help hulle om gewoontes te vestig wat hulle as volwassenes goed te pas sal kom. Ons roetine sluit in: aandete saam om die dag te bespreek, storttyd, tandeborsel, stil tydjie om te teken, storie, gebed en slaap.

Ons moedig nie kuiery in die week aan nie en ook nie telefoonoproepe tussen 18:30 en 20:00 nie, want dis ons tyd saam met ons kinders. Ek probeer om kalm te bly te midde van ’n chaos en weet dat my kinders nie miniatuur-volwassenes is nie en dat ek nie kan verwag hulle moet soos grootmense optree nie.

Hul gevoelens is dikwels te groot vir hulle om te begryp en ons moet help dat hulle hul gevoelens en optredes sinvol kan verstaan. Vang jou kind ’n slag wanneer sy iets reg doen pleks van verkeerd. Positiewe terugvoer sal goeie gedrag vestig. Speel baie met hulle, want so leer hulle hoe die wêreld werk. Speel ook baie buite, want so word jul gesin ’n span. Frieda le Roux ma van Emma (3) en Daniel (1½)