Het jy 'n testament of trust?

akkreditasie
testament, trust
testament, trust
As julle nog nie ’n testament het nie, kry dadelik een – dis dalk net die belangrikste ding wat jy eendag agterlaat …

Lank voor ons kinders hul eerste skree gee, maak ons gewoonlik al planne om die beste vir hulle te gee. Ons dink aan die mylpale wat hulle gaan bereik – mylpale soos skool, naskoolse opvoeding, vakansies, troues, eerste motors en huis-opsit; alles dinge wat geld kos en waarvoor ons vroeg reeds voorsiening moet maak.

Dis egter ook nodig om verder te dink aan wat van al dié planne en ideale sal word as een van ons – of dalk albei – te sterwe kom.

Testamente is nie net vir ouer mense nie, en dis baie wys om so gou moontlik een op te stel – veral wanneer kinders hul opwagting maak.

Volgens wet kan enige persoon sestien jaar en ouer ’n geldige testament hê; dus het ons eintlik geen verskoning om dié takie uit te stel nie ...

Hoekom ’n testament?

’n Testament sal sorg dat jou bates ná jou dood verdeel word soos jy dit wil hê. Jul testament of testamente moet dus eintlik net so ’n belangrike deel van jul finansiële beplanning wees as polisse en beleggings; juis omdat jul bates ná afsterwe steeds be-stuur moet word.

As jy sonder ’n testament te sterwe kom, kan dit groot probleme vir jou familie veroorsaak; selfs finansiële verliese in ’n tyd wanneer geld eintlik broodnodig is. Enige verandering in jul omstandighede, soos wanneer julle gesin groter word, moet voortdurend in die testament opgeneem word.

Kenners raai ons daarom aan om ons testament gereeld te hersien om seker te maak dit bly op datum met ons leefstyl en lewensfase. Julle kan elkeen ’n afsonderlike testament opstel, of ’n gesamentlike testament wat een dokument is wat jul albei se wense vir die verdeling van jul gesamentlike en individuele bates bevat.

Wat van ’n trust?

Trusts word om verskeie redes opgestel, soos vir sake- of belastingdoeleindes, maar dit is ook ’n manier om vir jul kinders voorsiening te maak indien albei of een van julle te sterwe kom.

Oorweeg dit gerus om ’n trust op te stel wat die kinders se erfporsies sal bestuur solank hulle minderjarig is (jonger as agttien) of tot selfs ná hul mondigwording.

Jul testament sal dan bepaal dat indien julle iets oorkom, word die kinders se erf-porsie in ’n trust geplaas waar dit bly tot hulle ’n ouderdom bereik wat deur julle bepaal word.

Benoem dan ook ’n trustee wat die bates in die trust sal bestuur. Julle kan ook uitspel waarvoor die geld in die trust gebruik moet word, soos die kinders se studies.

Daar is twee soorte trusts. Die eerste is ’n testamentêre trust wat in werking tree wanneer jy sterf; die ander ’n lewende trust wat geld terwyl jy lewe. In albei gevalle moet jy ’n trustee aanstel, wie se plig dit is om die bates van die trust namens julle te bestuur.

Die trustee moet baie versigtig gekies word. Dit kan een persoon wees of selfs ’n maatskappy, solank hulle betroubaar en bekwaam is om namens jou jou kinders se bates doeltreffend te bestuur.
Onthou, ’n trustee en voog is nie dieselfde ding nie. Die trustee bestuur die bates, die voog sien om na minderjarige kinders as albei biologiese ouers oorlede is.

Nie almal vind ’n trust nodig nie – dit hang van jul eie behoeftes en beplanning af. As julle teen ’n trust besluit, sal ’n gewone testament ook voldoende wees. Maar onthou dat as daar nie ’n trustklousule in jul testament is nie, word die kinders se erfporsie in die Meester van die Hoë Hof se Voogdyfonds inbetaal en kan dit baie lank duur voor die geld beskikbaar raak.

Eksekuteur

’n Eksekuteur is daarvoor verantwoordelik om die boedel te hanteer en toe te sien dat dit afgehandel word. Jy kan jou eie eksekuteur benoem – soos ’n familielid of vriend – of jy kan ’n prokureur, jou bank of ’n professionele eksekuteur nader. Hoewel die laaste drie opsies geld sal kos, kan dit uiteindelik die moeite werd wees omdat jy ’n professionele diens kry.

Die administrasie van ’n boedel is taamlik ingewikkeld – wees dus seker jou eksekuteur het die nodige kennis, hulpbronne en tyd om dit te doen.

Om ’n testament op te stel

Julle kan sonder enige hulp ’n testament opstel, maar dan moet dit ’n eenvoudige dokument wees sonder foute. So nie, kan oneindige probleme ontstaan vir die mense wat agterbly.

Die volgende goed kan groot happe uit jou boedel neem: inkomstebelasting, BTW en kapitaalwinsbelasting. Dis waarom dit ’n goeie plan is om ’n kundige se hulp in te roep wanneer jy jou testament opstel. ’n Prokureur, jou bank of ’n finansiële adviseur sal hiermee kan help.

Hou die volgende ook in gedagte:

’n Testament moet op skrif wees en moet op elke bladsy geteken word deur die opsteller(s) daarvan.

Dit moet aan sekere wetlike vereistes voldoen.

  • Gebruik eenvoudige maar duidelike taal.
  • Getuies wat geen belang by die testament het nie, moet dit teken.
  • Gebruik die volle name en vanne van jul kinders in die testament.
  • Bêre die testament(e) op ’n veilige plek soos ’n kluis of by die bank, maar maak seker genoeg mense weet waar jy dit bêre. Jou prokureur kan dit ook hou.
  • As julle bates oorsee het, is dit wys om twee testamente op te stel: een vir die Suid-Afrikaanse boedel en een vir die oorsese een. Laasgenoemde moet aan daardie land se wette voldoen.
  • Onthou, ’n testament sal sorg dat jul wense ná jul afsterwe uitgevoer word en daarom is dit ’n saak waaraan deeglike aandag en tyd bestee moet word.     

Meer inligting by ...

www.sanlam.co.za
www.absa.co.za
www.loa.co.za

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees